— Skottene ser til Norge som et politisk eksempel. For mange er Norge et mye mer attraktivt land med bedre løsninger. Mange skotter er litt misunnelig på Norge, og dermed blir Norge dratt inn i den skotske debatten, sier professor og bidragsyter i tenketanken Nordic Horizons Paddy Eberhart utenfor det skotske parlamentet Holyrood, med fjelltoppen Arthur's seat ruvende i bakgrunnen.Her er mange er ansatt i olje- og gassektoren. På fiskerestaurantene og matmarkedet får du kjøpt fersk laks trukket opp i Nordsjøen like utenfor. Været er – i beste fall – middels. Dette minner da en hel del om hjemme?

Et av ja-sidens sterkeste argumenter før den kommende folkeavstemningen har nettopp vært å fremheve at Skottland i bunn og grunn ligner mer på Norge enn på sin nåværende unionspartner England: rikt på maritime ressurser, befolket av små og solidariske befolkninger som bor spredt over et røft, men vakkert kyst- og fjellandskap.

Se video fra Edinburgh:

- Vi er litt sjalu på Norge Norge er blitt et politisk forbilde i Skottland. Hvorfor er vi det?

Likhetsideal

Politisk kommentator Iain Macwirther i The Scotland Herald har reist jevnlig til Norge de siste 30 årene og er blant de sterkeste norgesambassadørene i den skotske offentligheten. Han forteller at det spesielt er den norske fellesskapstankegangen mange skotter misunner oss.

— Norge er ansett som et land der samholdet står sterkt, med gode offentlige tjenestetilbud, høye skatter og mindre ekstreme velstandssprik. Det er verdier skottene deler, men som vi har sett at vi fjerner oss mer og mer fra, sier Macwirther.

De siste årene har skottene eksempelvis vært sterke motstandere av en del vedtak fra London de mener øker de sosiale skjevhetene, slik som høye studieavgifter og innstramming av trygdeordninger.

Norsk virkelighetssjekk

Men selv om Skottland ofte ønsker "norskere" løsninger enn regjeringen i London gjør, har de i utgangspunktet langt større sosiale ulikheter og lavere skattenivå enn oss.

Skottene er mye mer opptatt av nordmenn enn hva vi er av dem, forteller professor Paddy Eberhart.
HELLE SKJERVOLD

Mange mener skottenes norgesdrøm derfor er en noe urealistisk luftspeiling.— Dersom de vil innføre nordisk politikk i praksis, vil de nok slite med en hel rekke mentalitetsforskjeller, sier den norske forskeren Atle Wold, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, som har fulgt debatten fra vår side av Nordsjøen.

— Ta resirkulering som eksempel. Noe slikt er helt fjernt i Skottland. Og en ordning med vinmonopol, som i Norge har relativt bred oppslutning, ville budt på kjempeproblemer dersom man skulle innført det i Skottland. Det er med andre ord et åpent spørsmål om skottene faktisk er villige til å betale prisen, bokstavelig talt, for norske velferdsløsninger. Det hersker en annen holdning der til hva staten skal og ikke skal blande seg inn i, sier Wold.

Statsviter Øivind Bratberg, faglig ansvarlig i det norske British Politics Society, peker også på at dagens skotske uavhengighetskamp ligner lite på det som førte til Norges selvstendighet i 1905.

— De tingene som var aller viktigst for Norge den gang, blant annet selvbestemmelse i diplomatiske spørsmål, kommer i den skotske debatten helt i bakgrunnen for den typen innenrikspolitisk "brødpolitikk" skottene ønsker å bestemme fullt og helt over selv.

Bratberg peker også på at skottene er rimelig sent ute dersom de skal nyte godt av et norskmodellert oljefond, dersom de etablerer sitt i dag.

Nordisk fetisj

Angus Robertson, leder for det skotske nasjonalistpartiets (SNP) fraksjon i parlamentet i London, sier til Aftenposten at han mener Skottland og Norge har åpenbare likheter allerede i dag, og at uavhengighet fra Storbritannia vil bli begynnelsen på en enda tettere samarbeid på tvers av Nordsjøen. Blant annet ønsker SNP at Skottland skal gå inn i Nordisk råd.

— Vi har sett veldig nøye på hvordan Norge har forvaltet sine oljeressurser, og det er en løsning vi ønsker å ta etter for å sikre fremtiden vår bedre. Vi deler også en rekke ekstremt viktige sikkerhetsanliggender i nord, og når vi blir uavhengige, vil det være naturlig å se til våre nærmeste venner for å samarbeide om dette, sier Robertson.

Nei-siden i den skotske debatten hevder på sin side at det er en karikert, upresis og utdatert versjon av norske forhold som løftes frem, i en slags nordisk-fetisj. Paddy Eberhart sier mange skotter eksempelvis blir overrasket når de hører at Norge i dag har en konservativ regjering.

— Det er nok i ferd å gå opp for mange at idealiseringen av Norge er basert på 70- og 80-tallet, heller enn slik forholdene er i dag. Vi vil kanskje heller være som Norge var , enn som Norge er i ferd med å bli, sier han.

Vi spurte fire skotter, bosatt i Norge, om hvilke likheter de ser mellom Skottland og Norge, og ikke minst - the million pound question - om de ville stemt ja eller nei til uavhengighet. Kun personer over 16 år som bor i Skottland kan avgi stemme den 18.september, det hjelper altså ikke å være skotsk statsborger bosatt utenfor Skottland.

— Det er visse fellestrekk mellom Norge og Skottland, man har nok større tro på samfunnet enn sør i England. Og jeg skjønner godt at de trekker frem Norge som eksempel, men problemet med den sammenligningen er at Norge har mye mer olje og en lang tradisjon for sosialdemokrati som Skottland ikke deler. Jeg mener sammenligningen er alt for optimistisk, det er mer en drøm. Selv ville jeg stemt nei til uavhengighet, for jeg synes Skottland får mer ut av unionen enn det folk forstår, sier Ben McPherson, skotsk forfatter og Aftenposten-skribent, bosatt i Oslo.

Mary Miller tror uavhengighet for Skottland vil lønne seg, på sikt.
Odd Mehus

— Skotters syn på Norge er veldig rosenrødt. De trekker frem Norge som det glitrende eksempelet. Hvis de får det til, hvorfor kan ikke vi? Norge er det første referansepunktet, og jeg mener at Skottland definitivt har mye å lære av Norge. Når det er sagt, finnes det noen dyptgående forskjeller i måten det skotske og norske samfunnet er bygget opp på, blant annet når det gjelder demografi. Jeg ville stemt et forsiktig ja til uavhengighet, for jeg tror det over tid vil gi et sterkere og bedre Skottland, sier Mary Miller, skotsk operasjef ved Bergen Nasjonale Opera.- I Skottland ser man til Norge som Utopia, og jeg får så lyst å si ja da, men ... Sier jeg det, så hører de bare ikke etter, de ser bare det bra med Norge. Skotter har inntrykk av at det er veldig lite sosiale ulikheter i Norge, at alle behandles prikk likt, at alle er utendørs på ski og i båt hele tiden, skolesystemet er fantastisk, systemene er på plass, og man er trygg. De bruker Norge som et eksempel på at det er mulig å gjøre ting annerledes, og jeg tror en slik utopi er nyttig å ha. Selv vet jeg hva jeg ville stemt, men det er hemmelig, sier Sarah Posser, skotsk direktør ved British Council Norway i Oslo.

— Det er åpenbart flere likhetstrekk mellom Norge og Skottland, alt fra befolkning til oljeressursene og naturen. Der jeg kommer fra, Aberdeenshire, ligner ganske mye på Stavanger. Jeg ser først og fremst på meg selv som britisk, og jeg er definitivt mot skotsk uavhengighet. Jeg tviler ikke på at Skottland vil klare seg alene, men jeg ser ikke det helt store poenget med å gjøre det, for det meste fungerer godt i unionen i dag. I tillegg vil løsrivelsesprosessen være både dyr og vanskelig, sier britiske Andrew Musgrave, oppvokst i Skottland, som i dag er student og langrennsløper i Norge.