Britene tillater flyvning i tettere aske

Britiske luftfartsmyndigheter har lempet på reglene som forbyr flyvning gjennom askeskyer. Luftfartstilsynet vurderer om en lignende regelendring kan være aktuell også i Norge.

Britene åpnet tirsdag for begrenset flyvning gjennom områder med mer aske enn det som hittil har vært tillatt.

Fra middag i dag innførte det britiske Civil Aviation Authority (CAA) nye regler som tillater flyvning gjennom tettere askeskyer enn de hittil har fått lov til.

Flyselskaper kan nå fly gjennom luftrom med såkalt "medium density" aske, men det forutsetter at de har fått en garanti fra leverandørene av flyene og motorene om at flyvningen er trygg.

Det er også begrensninger for hvor lenge flyene får oppholde seg i askeskyene.

— Standardprosedyren for fly som møter på askeskyer - å simpelthen unngå den helt - fungerer ikke når luftrommet er så tett trafikkert som vårt, sier lederen for CAA, Andrew Haines i en pressemelding.

— Verdens ledende forskere sier at vi ikke uten videre kan gå ut fra at asken fra denne vulkanen vil ha samme effekt på fly som andre vulkaner. Både avstanden til Storbritannia, utbruddets varighet og værforholdene er spesielle. Derfor er det viktig at de som produserer fly og flymotorer nå får slått fast hvor mye aske de trygt kan tåle, sier Haines.

Har tatt kontakt med Norge

Foreløpig er det bare det britiske billigselskapet Flybe som har fått denne garantien fra sine leverandører, men CAA regner med at flere selskaper vil følge etter innen kort tid.

Britene har i dag tatt kontakt med andre europeiske luftfartsmyndigheter - også Luftfartstilsynet i Norge - for å informere om de nye reglene. Luftfartstilsynet vil nå se på endringen og det datagrunnlaget som ligger bak, og avviser ikke at de kan bli aktuelt med lignende regelendringer i Norge.

- Vi jobber kontinuerlig for å forbedre det regelverket og den soneinndelingen vi har i dag, og er i løpende kontakt med andre lands myndigheter, sier informasjonsrådgiver Marit Kvarum ved Luftfartstilsynet til Aftenposten.no.

Hun understreker at tilsynet nettopp har fått henvendelsen fra britiske luftfartsmyndigheter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Vestlandskysten går såvidt klar av askeskyen tirsdag formiddag, og flytrafikken går nesten som normalt.

Tre soner

I Norge opererer man i dag med en tredelt skala for askeinnhold i luften — fra "sone 1" til "sone 3". I sone 1 er det totalforbud mot flytrafikk, mens i sone 2 er opp til flyselskapene om det er trygt å fly.

- Selskaper som har godkjente operative og tekniske prosedyrer har anledning til å fly inn i et sone 2-område, sier Kvarum.

De nye britiske reglene gjelder områder med askeinnhold definert som "medium density", som etter det Luftfartstilsynet forstår ligger tilsvarer et askeinnhold i nedre sjikt av den norske sone 1.

Det britiske flygeledelses-selskapet NATS, som styrer flytrafikken på de aller fleste britiske flyplassene, stiller seg positive til endringene.

- Det blir stadig klarere at det er trygt å fly gjennom luftrom med noe aske, forutsatt at man tar visse forholdsregler, skriver selskapets sjef Richard Deakin i en pressemelding.

- Har tapt 12 milliarder

Flere flyselskaper har reagert mot det de mener er grunnløst strenge forbud mot flyvning i områder med vulkanaske. Ifølge nyere anslag har askeskyene fra Island så langt kostet selskapene rundt 12 milliarder kroner. Men lederen for CAA, Andrew Haines, holder fast ved at det omfattende flyforbudet ikke var en overreaksjon.

De britiske storflyplassene Heathrow og Gatwick åpnet igjen mandag, og flytrafikken over de britiske øyer ser ut til å kunne fortsette uforstyrret i overskuelig fremtid. Askeskyen som akkurat nå rammer offshoretrafikken på Vestlandet ser ut til å trekke nord- og vestover.

Askeskyen over Eyjafjallajökull sett fra et fly 17. mai. (FOTO: REUTERS/Ingolfur Juliusson)