Verden

Stadig flere branner i Amazonas

Regnskogen brenner i Amazonas. Stadig flere branner er registrert de siste dagene.

Stadig flere branner oppstår i Amazonas, trass i at Brasils myndigheter har lagt ned forbud mot brenning av skog.

  • NTB

I de første 48 timene siden forbudet ble innført, viser satellittdata 3.859 nye branner i Brasil, hvorav rundt 2.000 er i Amazonas.

Fra januar til slutten av august var 51,9 prosent av landets branner i regnskogen, ifølge Brasils romforskningssenter INPE. Ekspertene kaller dette en dramatisk og direkte konsekvens av bøndenes utbredte avskogingspraksis.

Det er for tiden tørkesesong i Amazonas, men ekspertene sier at 2019 har vært våtere enn normalt. De påpeker imidlertid at regnskog normalt ikke tar fyr på naturlig vis.

Forbudet mot brenning av skog kan ha kommet for sent. Analytikerne sier det trolig var mer et politisk utspill enn et konkret forbud som kunne håndheves.

Avskogingen har skutt i været i år samtidig som myndighetene som overvåker ulovlig virksomhet i Amazonas, er blitt svekket av president Jair Bolsonaro.

Bolsonaro tror ikke på klimaendringer og mener uansett at Amazonas er et suverent brasiliansk anliggende som resten av verden ikke har noe med. Han sier bøndene trenger jorden til landbruk.

Bønder setter fyr på skogen for å fjerne kratt og buskas, men mister ofte kontrollen over brannene som raserer mer av regnskogen. Ulovlige produkter som coca-produksjon i Colombia ødelegger også mye skog, i tillegg til ulovlig gruvedrift, som dessuten medfører utslipp av farlige kjemikalier som kvikksølv.

.

Les mer om

  1. Amazonas
  2. Jair Bolsonaro
  3. Regnskog
  4. FNs klimapanel