Gulizar ble kastet ut av Norge og havnet i tyrkisk fengsel. Nå er staten blitt dømt.

ISTANBUL (Aftenposten): Norge forbrøt seg mot menneskerettighetene da de sendte Gulizar Tasdemir (43) til Tyrkia. Det slås fast i en fersk dom.

Gulizar Tasdemir avbildet i Oslo. På ryggen har hun et bilde av den fengslede PKK-lederen Abdullah Öcalan.
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen

Gulizar Tasdemir søkte asyl i Norge fordi hun mente hun som medlem i PKK (Kurdistands arbeiderparti) risikerte tortur og fengsling i hjemlandet Tyrkia.

Norske asylmyndigheter trodde henne ikke og sendte henne tilbake til Tyrkia 4. juli i fjor. Der ble hun straks pågrepet og hengt ut i tyrkiske medier som PKK-terrorist.

Norske utlendingsmyndigheter har allerede innrømmet at de gjorde en feil da de sendte Tasdemir til Tyrkia. Den 24. juli i år ble hun omsider innvilget asyl i Norge. Da hadde hun imidlertid allerede sittet et år i fengsel i Tyrkia.

Gulizar Tasdemir har forklart han hun som ung var i Syria og at hun møtte PKK-lederen Abdullah Öcalan, som står bak henne på dette bildet.

Risikerte tortur i Tyrkia

Når slås det fast i en fersk dom fra Oslo tingrett at den norske stat ved Justisdepartementet brøt sine forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen ved å sende Tasdemir til Tyrkia.

Retten slår fast at Gulizar Tasdemir før utsendelsen den 4. juli i fjor hadde «påvist vesentlige grunner til å tro at hun var PKK-medlem og at hun hadde en langvarig og ikke perifer tilknytning til organisasjonen».

Dommerne mener Tasdemir risikerte å bli utsatt for tortur ved en retur til Tyrkia. På bakgrunn av blant annet rapporter fra Landinfo, var det etter rettens mening «påregnelig at en person med PKK-tilknytning som ble returnert til Tyrkia, kunne bli utsatt for tortur».

Gülizar Tasdemir ble sendt fra Norge til Tyrkia den 4. juli i fjor. Hun ble pågrepet da hun kom til flyplassen i Istanbul.

Kritiseres for å ha ignorert bilder av PKK-lederen

I dommen slås det fast at utlendingsmyndighetene gjorde en rekke feil. Domstolen er særlig kritisk til at Utlendingsnemnda ikke la vekt på at Tasdemir under klagebehandlingen etter det første avslaget kunne legge frem bilder som viste at hun hadde vært på samme sted som PKK-lederen Abdullah Öcalan og at hun hadde vært i en kjent PKK-leir i Irak.

Domstolen er også meget kritiske til at den norske ambassaden i Tyrkia laget en verifiseringsrapport som feilaktig fastslo at Tasdemir ikke var etterlyst i Tyrkia.

Domstolen konkluderer med at Tasdemir har vunnet saken så klart at den norske stat må dekke utgiftene til Tasdemirs advokater, tilsammen 291.375 kroner.

Les også

Norske toppolitikere navngis som terrorstøttespillere i tyrkisk rapport

Gulizar Tasdemirs støttespillere arrangerte den 5. juli i fjor en demonstrasjon i Oslo for å protestere mot utsendelsen av henne.

– Viktig å få slått fast at rettighetene hennes ble krenket

Dommen er viktig for Tasdemir og for advokatene hennes, mener hennes advokat Jan Birkeland.

– Det er viktig å få slått fast at rettighetene hennes ble krenket, sier Birkeland. Han mener kritikken av norske myndigheters saksbehandling er på sin plass.

Birkeland mener staten nå må ta inn over seg at det kan bli gjort feil når norske ambassader skal lage verifiseringsrapporter, slik som det skjedde i dette tilfellet.

– Staten bør også i større grad være åpne for at når det kommer bevis på en sent stadium i asylprosessen, så betyr ikke det nødvendigvis at asylsøkerens troverdighet er svekket, sier Birkeland.

Risikerer minst 20 års fengsel

Rettsprosessen mot Gulizar Tasdemir i Tyrkia startet tidligere i år. Det er ikke kjent når det kan komme en dom i saken, men neste høring i saken skal være den 12. september.

Påtalemyndigheten mener hun har hatt en ledende posisjon i PKK. De legger ifølge advokatene hennes særlig vekt på bildene som Utlendingsnemnda ikke la vekt på under asylprosessen i Norge.

– Vi må lese dommen

Justisdepartementet vil ikke kommentere kritikken som rettes mot norske myndigheter i dommen.

– Justisdepartementet og regjeringsadvokaten skal gå gjennom dommen og se på den. Så får vi eventuelt komme tilbake med ytterligere kommentarer senere, sier senior kommunikasjonsrådgiver
Andreas Skjøld-Lorange.