Verden

Etterretningsskandale i Danmark – sjef permittert

Sjefen for den danske etterretningen er permittert etter anklager om blant annet ulovlig overvåking. Også forgjengeren er sendt ut i permisjon.

Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark Lars Findsen og to andre medarbeidere fritas for sine oppgaver etter lengre tids etterforskning mot tjenesten.
  • NTB-Ritzau

Lars Findsen, som i fem år har ledet Forsvarets etterretningstjeneste (FE), ble sammen med to andre medarbeidere fritatt fra sine oppgaver mandag.

Senere på dagen ble den forrige etterretningssjefen Thomas Ahrenkiel permittert fra sin nåværende stilling som departementssjef i det danske forsvarsdepartementet.

Ahrenkiel skulle egentlig overtatt som ambassadør i Tyskland 1. september – men det kommer ikke til å skje, opplyser utenriksdepartementet i København til dansk TV 2.

Langvarig gransking

Permitteringene kommer i kjølvannet av en lengre tids gransking av Forsvarets etterretningstjeneste.

I en fersk rapport til forsvarsministeren konkluderer Tilsynet for Etteretningstjenesten (TET) at etterretningen kan ha begått en rekke lovbrudd, som ulovlig overvåking og tilbakeholdelse av informasjon for kontrollorganet mellom 2014 og 2020.

– Forsvarets etterretningstjeneste har tilbakeholdt sentrale og avgjørende opplysninger for tilsynet og gitt tilsynet uriktige opplysninger om forhold, skriver tilsynet i rapporten.

– Spionerte på kontrollorganet

I tillegg skal etterretningstjenesten ha spionert på en ansatt i tilsynet, samt ha innhentet informasjon om danske statsborgere.

Forsvarsminister Trine Bramsen opplyser mandag at departementet vil innlede granskning av saken.

– Jeg ser på saken med det aller største alvor. Det er helt avgjørende at vi kan ha tillit til at vår etterretningstjeneste handler innen sitt mandat, sier Bramsen i en pressemelding.

– Betydelig mengde materiale

Tilsynet for etterretningstjenesten meddelte i begynnelsen av august at de hadde innledet «særlig undersøkelser» av FE.

Tilsynet skal i november 2019 ha kommet i besittelse av «en betydelig mengde materiale vedrørende FE».

– Materialet har en slik karakter at tilsynet besluttet å fokusere sin kontroll av FE med henblikk på å foreta en grundig undersøkelse, skrev de i en pressemelding i august 2020.

Les mer om

  1. Danmark