Økonomer og biologer mener naturvern er blitt svært lønnsomt. 30 prosent av kloden bør vernes.

En tredjedel av verdens natur kan vernes uten at det svekker økonomien. Og det vil redde hundretusener av arter.

Svaner ved iskanten i Akan National Park ved Teshikaga i Japan. I dag har verdens nasjoner vernet halvparten så mye natur som skal til for å stanse masseutryddelsen av arter.

Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) slo i 2019 fast at nær én million arter er truet av utryddelse.

  • For å stanse katastrofen må 30 prosent av alt land- og sjøareal vernes, mener panelet.
  • I dag har ca. 15 prosent av verdens landområder og 7 prosent av havet en eller annen form for vern.
  • 17 prosent av Fastlands-Norge er vernet, men mindre enn 5 prosent på det sentrale Østlandet.
Manu nasjonalpark sør i Peru dekker på 1,8 millioner hektar og er landets største. Økonomer mener også land som Peru vil tjene mer på å verne natur enn å ødelegge regnskogen for kortsiktig gevinst. Men økonomene mener det er helt nødvendig at u-land får økonomisk hjelp til å øke vernet.

Men en dobling av naturvernet er ikke gratis. Kritikere av de pågående forhandlingene om en global naturavtale, tilsvarende Parisavtalen for klima, har hevdet at et så stort vern vil ramme den økonomiske vekst hardt.

I regi av den USA-baserte Campaign for Nature har nå rundt 100 økonomer og vitenskapsfolk analysert hva det vil koste å verne 30 prosent – nok til at flest mulig truede arter overlever.

Konklusjonen i rapporten «Protecting 30 % of the planet for nature: costs, benefits and economic implications» overrasker:

  • 30 prosent av verden kan vernes uten at det vil svekke verdensøkonomien.
  • Vern er tvert imot ofte svært lønnsomt. Kostnadene oppveies med fem ganger så stor fortjeneste, hevder rapporten.
  • Økt naturvern vil i de fleste land føre til økonomisk vekst. Masseutryddelse av arter vil på den annen side ramme økonomien hardt, spesielt i landbruket.
Flom etter styrtregn og snøsmelting koster mer enn noensinne. Vern av nok myrer vil redusere flomfaren.

Renser vann og hindrer flom

Forskerne påviser at det også er mye å spare ved at vernet natur hjelper land å tilpasse seg klimaendringer, hindrer flom, renser vann og reduserer erosjon av jord.

Rapportens hovedforfatter Anthony Waldron ved Cambridge University i Storbritannia sier at spesielt skog- og landbruk vil få økte inntekter samtidig som mer naturvern gjør det lettere å takle klimaendringer, vannkriser, tap av biologisk mangfold og spredning av sykdommer.

Naturvern-sektoren, inkludert natur-turisme, har vært en av de raskest voksende sektorene de siste årene. I rapporten skriver økonomene at de forventer 4–6 prosents vekst i denne sektoren, men mindre enn 1 prosent i landbruk, skogbruk og fiskerier i årene som kommer.

Naturvern er også svært viktig for å beskytte folks psykiske og fysiske helse, skriver forfatterne.

De viser til beregninger om at friluftsliv i vernet natur har en anslått økonomisk verdi på minst seks trillioner dollar i året, dobbelt så mye som inntektene fra turismen i vernet natur.

Les også

Det store hagebedraget fortsetter

To sjiraffer en tidlig morgen i Nairobi National Park. Kenya tjener allerede mye på at turister besøker landets nasjonalparker og reservater. Men parkene er under press fra en økende befolkning, og det trengs pengehjelp for å sikre at de bevares.

Koster 140 mrd. dollar

Forfatterne av rapporten har beregnet at verdens land i dag investerer ca. 24 milliarder doller i naturvern hvert år. Dersom andelen vernede områder økes til 30 prosent i 2030, vil det koste omtrent 140 milliarder doller hvert år.

Beløpet er stort.

«Men», skriver medforfatter Enric Sala fra National Geographic Society.

«Investeringen vil være mindre enn en tredjedel av det verdens regjeringer i dag bruker på å subsidiere aktiviteter som ødelegger natur. Det som trengs, tilsvarer 0,16 prosent av den globale BNI og er mindre enn det vi bruker på videospill hvert år», skriver han i en pressemelding.

Galdhøpiggen ligger i Jotunheimen nasjonalpark og besøkes av mange tusen turister. Mer enn halvparten av vernet natur i Norge finnes i nasjonalparker med hovedsakelig fjellnatur.

Natur-forhandlinger utsatt ett år

Den USA-baserte Campaign for Nature er et felles prosjekt mellom The Wyss Campaign for Nature og National Geographic.

Kampanjen jobber med mer enn hundre andre organisasjoner for at den kommende naturvernavtalen skal ende med en plan for 30 prosents vern.

196 av verdens land skulle møttes i kinesiske Kunming nå i høst for å sluttføre forhandlingene om en avtale. På grunn av pandemien er møtet utsatt til 2021.

Thomas E. Lovejoy, professor i miljøvitenskap og politikk ved George Mason University i Virginia, er en av medforfatterne: «Et fantastisk resultat: Det vil være stor økonomisk fortjeneste ved å beskytte 30 prosent av naturen på land og i havet. Å beskytte gåsen vil gi mange gullegg», skriver han.

Les flere reaksjoner og kommentarer her.