Verden

Derfor demonstrerer urfolk i Chile mot det norske kongeparet

Det oppsto kaos da demonstranter blokkerte for kong Harald og dronning Sonja på et torg i den lille byen Punta Arenas i Chile. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Under hele kongeparets besøk i Chile har demonstranter laget bråk og tiltrukket seg oppmerksomhet. Men hva er budskapet deres?

  • NTB

Flere organisasjoner og interesser har vært involvert i demonstrasjonene i Chile under statsbesøket, som ble avsluttet søndag kveld. Det samlende punktet har imidlertid vært at de er kritiske til at laksenæringen ønsker å ekspandere til nye områder i Chile, spesielt sør i landet.

Grupperinger som representerer urfolket i de sørlige regionene, har engasjert seg sterkt i demonstrasjonene.

Grunnen til at skytset rettes mot det norske kongeparet, er at norske oppdrettsselskaper er tungt til stede og gjør investeringer i Chile.

40–50 demonstranter som er kritiske til laksenæringen, blokkerte veien og dunket på bilen til kongen og dronningen under besøket til den lille bygda Puerto Williams. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ingen lytter

Da kongeparet søndag landet i Puerto Williams ved Chiles sørspiss, ble de møtt av sinte demonstranter fra urfolket yaganerne.

– Vi er her fordi dette er vårt territorium. Her har vi vært i 7000 år. Vi demonstrerer fordi ingen lytter til oss. Forhistorien til laksenæringen i Chile er ikke bra, og nå ønsker de å etablere seg her, i et område som er anerkjent som svært uberørt av mennesker, sier David Esteban Alday Chiguai, president i yaganer-samfunnet i Puerto Williams til NTB.

På vegne av urfolket overleverte han et brev til kongeparet da de besøkte hjembygda hans.

– Vi, yagan-samfunnet, verdens sørligste urfolk, vil gi dere dette brevet fordi vi i tusenvis av år har brydd oss om miljøet på dette sørlige stedet, skriver de. I brevet henvender de seg direkte til kongeparet

– Vi ber om at dere kan bestemme å ikke innføre denne destruktive industrien, lakseoppdrettsnæringen, i våre kanaler og vårt territorium, skriver de.

I brevet beskyldes næringen for å bringe med seg lave oksygennivåer i vannet og for dårlig håndtering av søppel og avfall.

Juan Carlos Cardenas mener de norske selskapene opererer med doble standarder. Han deltok i demonstrasjonen utenfor nasjonalbiblioteket i hovedstaden Santiago torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Doble standarder

Chile er nå verdens nest største lakseeksportør etter Norge, og etter flere år med problemer med fiskesykdommer og alger, vokser næringen raskere enn i Norge.

Regelverket er imidlertid mindre strengt enn i Norge, og det tillates langt større bruk av antibiotika og sanksjonene ved rømming er ikke like strenge.

– De norske oppdrettsselskapene som er til stede i Chile har doble standarder. De har veldig høye standarder når det kommer til miljø, sanitære forhold og sosiale og arbeidsvilkår i Norge. Men dårligere forhold her i Chile. Hvorfor, spurte Juan Carlos Cardenas.

Han leder organisasjonen Centro Ecoceanos Chile og deltok i demonstrasjoner utenfor nasjonalbiblioteket i hovedstaden Santiago torsdag.

– I deler av Chile kommer store deler av havforurensningen, kjemisk forurensning, fra oppdrettsnæringen, som ofte ikke følger reglene. Vi ber det norske folk om å rette oppmerksomhet mot de norske selskapene og hvordan de opptrer i Chile, fortalte han.

Kong Harald: – Demokratiet fungerer

Da kongeparet ble møtt av demonstranter i byen Punta Arenas i helgen, stoppet de opp og snakket med demonstrantene.

– Vi synes det er riktig at de skal blir hørt. Og at vi viser at vi gjerne vil lytte, sa dronning Sonja i etterkant.

Kongen mener at demonstrasjonene er et tegn på at demokratiet i Chile fungerer og viser til at det også er diskusjoner rundt oppdrettsnæringen i Norge.

– De er helt klart bekymret for egen fremtid. Det må de få lov til. Og de må få lov til å gi uttrykk for det. Det må lages regler og lover som gjør at det blir ordentlig bærekraftig også for dem, sier kongen.

Fiskeriministeren: – Chile må sette reglene

Norges fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) har understreket at det er Chile som må sette standarden for de chilenske selskapene.

– Jeg forventer at ethvert norsk selskap som driver virksomhet utenfor Norges grenser, følger de til enhver tid gjeldende regler i landet man opererer i. Det skulle bare mangle, sa fiskeriministeren til NTB fredag.

– Men trengs det muligens strengere regler i Chile?

– Ja, det sier jo faktisk også selskapene selv. At kanskje man må se på det. Men det må bli myndighetene i Chile som bestemmer det, sier Nesvik.

Les også: Demonstranter omringet kongeparets bil i Chile

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20 (1

Les mer om

  1. Urfolk
  2. Oppdrettsnæring
  3. Kongehuset