Verden

Irland har én av verdens mest restriktive abortlover. Nå kan grunnloven bli endret.

En borgerkommisjon diskuterer hvordan Irland skal kunne endre forbudet mot abort. Hvert år reiser 5000 irske kvinner til utlandet for å ta abort.

Tannlegen Savita Halappanvar (31) døde på sykehuset da hun var gravid i 17. uke. En abort kunne ha reddet livet hennes. Foto: Peter Morrison / AP / NTB Scanpix

  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale

− Jeg gråt fra jeg kom ut av klinikken til jeg kom av flyet i Irland, fortalte irske Aofie da Aftenposten møtte henne for et drøyt år siden.

Kvinnen, som er i midten av 30-årene reiste til England for å ta abort. Hun måtte lånet 10.000 kroner for å gjennomføre inngrepet som ble gjort på et sykehus i Manchester.

Nå vurderer Irland å endre det nærmeste totale forbudet mot abort som er grunnlovsfestet. Nasjonalforsamlingen har oppnevnt en kommisjon med 100 borgere. Kommisjonen som ledes av høyesterettsdommer Mary Laffoy, skal utrede de medisinske, juridiske og etiske sidene hvis Irland endrer abortforbudet, ifølge avisen The New York Times.

Mot en endring

Ifølge The Irish Times tyder kommisjonens foreløpige diskusjoner på at den vil ta til orde for enten å oppheve eller endre forbudet.

Kommentatoren Kitty Holland fra samme avis skriver at kreftene for å endre grunnloven nå er blitt så sterke at det trolig vil skje, men at det ikke er noen enighet om hva som skal erstatte grunnlovsforbudet. Hun peker på at en rekke meningsmålinger i løpet av 2016 viste at det er flertall i befolkning for å oppheve forbudet, og at flere statsråder og parlamentarikere har uttalt at landets abortregime er «uakseptabelt» og «frustrerende».

I fjor var det mange demonstrasjoner i Irland for å oppheve det grunnlovsfestede forbudet mot abort fra 1983. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

  • Den nederlandske klinikken gjorde en tabbe med den assisterte befruktningen. Nå kan 13 barn få feil far.

Demonstrasjoner for å oppheve forbudet

I fjor var det flere store demonstrasjoner mot forbudet, men også demonstrasjoner for å beholde grunnloven som den er.

Abort har lenge vært ulovlig i Irland, og i 1983 ble forbudet innlemmet i grunnloven. Der heter det at den ufødte har samme rett til liv som moren. Grunnlovsendringen skjedde etter en folkeavstemning, og forbudet kan kun endres eller oppheves ved en ny folkeavstemning.

Kommisjonen som nå diskuterer saken, vil komme med sin anbefaling til nasjonalforsamlingen i mars. Deretter vil trolig spørsmålet bli avgjort i en folkeavstemning som eventuelt først vil bli til neste år.

Plakatene på veggen viser et bilde av Savita Halappanvar. Sykehuset nektet henne abort, og hun døde av blodforgiftning 17 uker på vei. Foto: CATHAL MCNAUGHTON

Fikk ikke abort – døde

De siste årene har det vært flere saker som har fått stor oppmerksomhet og som har bidratt til å endre folkemeningen. Særlig skapte det sterke reaksjoner da 31 år gamle Savita Halappanavar døde på et irsk sykehus i 2012. Hun ba flere ganger om å få abortere sitt syke foster, men fikk ikke medhold og døde selv av blodforgiftning da hun var 17 uker på vei.

En abort kunne ha reddet livet hennes. Legene skal ha minnet om at Irland er et katolsk land der abort er ulovlig og at «så lenge hjertet banker hos fosteret gjør vi ingenting». Halappanavars argumenter om at hun og ektemannen var hinduer, ikke katolikker, førte ikke frem.

Det er også forbud mot abort i tilfeller av incest og voldtekt.

I januar, mai og november i fjor kom ulike FN-organer med sterk kritikk av Irland for å bryte kvinners menneskerettigheter ved å nekte dem abort, skriver avisen The New York Times. Europarådets menneskerettighetskommissær, Nils Muiznieks, kritiserte også Irland og uttalte at «noe måtte gjøres med denne grunnlovsbestemmelsen».

I 2016 var det også flere demonstrasjoner for å bevare forbudet mot abort i Irland. Særlig den katolske kirken har engasjert seg sterkt i kampen. Foto: SHAWN POGATCHNIK / AP / NTB Scanpix

Kirken kjemper mot

Den katolske kirke er imidlertid sterkt mot å endre loven: «Vi mener at hvert ufødte barn, uavhengig av hans eller hennes helsetilstand eller omstendighetene for unnfangelsen, har de samme juridiske rettigheter, skrev det irske bisperådet i en uttalelse forrige måned.

I de fleste europeiske land er selvbestemt abort lov, men det finnes noen unntak. På Malta er abort forbudt, mens i Irland og på Kypros er det vanskelig å få utført svangerskapsavbrudd.

Den konservative polske regjeringen foreslo å totalforby abort, men i fjor høst snudde myndighetene og trakk lovforslaget etter sterke protester. Også i Spania strandet den konservative regjeringens forsøk på å stramme inn muligheten for selvbestemt abort.

Abortturisme

Organisasjonen Amnesty hevder at Irland setter ut sitt menneskerettighetsansvar til nabolandene. En rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen viser at rundt 5000 kvinner hvert år reiser til utlandet for å ta abort, og at over 180.000 irske kvinner har gjort det siden 1971.

De færreste har fått vite at Aofie reiste til England for å ta abort.

− Fordi det er ulovlig her i Irland, er det ikke noe man snakker høyt om. Det hadde åpenbart vært tryggere og bedre for alle om dette var noe man kunne gjøre åpent og hjemme, men sånn er det bare ikke her.

Les mer om

  1. Abort
  2. Irland
  3. FN