Verden

India vil rammes hardt av klimaendringene - men øker utslippene

Monsunen har «alltid» skapt flom i India, men klimaendringer gjør at monsunen blir mer uforutsigbar og voldsom enn tidligere. En kvinne og datteren venter på at mannen skal komme hjem med drikkevann etter at flom fra monsunen har ødelagt hjemmet deres i Gauhati.

- India er villig til å gjøre noe med klimaet så lenge det ikkegår ut over målet om å utrydde fattigdom, sier forsker.

  • Arild Færaas

Hver inder slipper ikke ut mye klimagass. Men fordi inderne utgjør en sjettedel av verdens befolkning, er det bare USA og Kina som har større klimagassutslipp.

Og i motsetning til de andre store landene som lover å gjøre noe med klimagassutslippene, vil ikke India tallfeste hvor mye de skal kutte.

Dette skjer samtidig som inderne er blant dem som vil merke klimaendringene mest på kroppen. Som i mange andre land vil havstigningen etterhvert merkes langs den indiske kysten. Og allerede nå kan monsun-mønsteret være påvirket.

I sommer var det ekstremt hett i India, noe også regjeringsmedlemmer knyttet til den globale oppvarmingen.

Hetebølgen med opp mot 47 grader i skyggen som i sommer tok opp mot 2500 liv, fikk minister Harsh Vardhan til å si dette:

- La oss ikke å lure oss selv ved å si at det ikke er en sammenheng mellom det uvanlig høye dødstallet fra hetebølgen og nok en monsun som ikke kom når den skulle. Det er ikke bare en uvanlig varm sommer, det er klimaendringer, sa han.

Royal Meteorological Society i Storbritannia har laget modeller som viser at klimaendringene i fremtiden vil gjøre monsunen enda våtere, at det vil endre seg hvor det regner, og at det vil bli vanskelig å forutse hvor regnet kommer.

Siden monsunen i India historisk sett har vært veldig stabil, kan dette få store konsekvenser for de mange bøndene i landet.

Ingen land har flere fattige

India har hatt en stor økonomisk vekst de siste årene, og hundrevis av millioner er løftet ut av ekstrem fattigdom. Likevel er det fortsatt flere hundre millioner som er fattige, og rundt halvparten av de cirka 1,3 milliarder innbyggerne mangler ordentlige toalettfasiliteter.

- India er villig til å gjøre noe med klimaet så lenge det ikke går ut over målet om å utrydde fattigdom, sier Trude Rauken, inntil nylig klimaforsker hos Cicero.

Hun viser til at India har en på papiret ambisiøs klimapolitikk.

- Men det gjelder å skaffe energi fort, og fornybar energi utgjør i dag bare en liten del.

- Hvordan forholder vanlige indere seg til klimatrusselen?

- Det er ikke et folkekrav å gjøre noe med klimaendringene. Det er middelklassen i de store byene som er opptatt av det. Fattige bønder har nok med å overleve fra år til år. Mange har ikke primærbehovene dekket, og da er det vanskelig å tenke på hvordan de skal bevare jorden til de neste generasjonene.

Satser mer på kullenergi

Indias statsminister Narenda Modi kom i fjor med klimaskeptiske uttalelser.

Og i motsetning til for eksempel Kina, har ikke India kommet med et mål om når de når utslippstoppen.

India bruker den lave utslipp-pr.-innbygger-raten og at de trenger økonomisk utvikling som argumenter for at andre land må ta den største utslippskuttbyrden. Samtidig fremhever indiske myndigheter at også de har satt i gang en massiv, fornybar satsing, noe som er sant.

Men samtidig har inderne tenkt å doble produksjonen av kullenergi de neste fem årene. Det skal blant annet sikre at de rundt 300 millionene som i dag ikke har tilgang til strøm, skal få stikkontakter i hjemmet sitt.

— India må ta en ledende rolle

Forsker Tor Håkon Jackson Inderberg ved Fridtjof Nansens Institutt peker også på det enorme kraftunderskuddet i India og at landet er veldig kullavhengig.

- Kull er en stabil energikilde. Sol og vind vil ikke fylle kraftbehovet like effektivt. Og man ser at hver gang kraftunderskuddet slår ekstra hardt til, svekker det innfasingen av fornybar energi.

Men i år har Indias statsminister kommet med uttalelser som er mer klimavennlige. Han har blant annet sagt at India må ta en ledende rolle i kampen mot klimaendringer.

India har også, som Kina, inngått et samarbeid med USA om å bekjempe den globale oppvarmingen.

- India har vært enig i at noe må gjøres, men har tenkt at hvorfor skal de gjøre noe, når USA og Kina ikke gjør noe? Men når de to andre landene nå faktisk gjør noe, vil det bli vanskeligere for India å si nei, sier forsker Trude Rauken.