«Opprøret i Afghanistan kan fortsette på ubestemt tid»

En rapport fra Nato i Afghanistan slår fast at Taliban har etablert skyggeregjering i området der de norske soldatene er i aktiv strid.

Natos egne tall viser den drastiske økningen i antall angrep fra Talbian-geriljaen i Afghanistan.

Les også:

I en rapport fra koalisjonsstyrkene i Afghanistan, ISAF, skrevet av den amerikanske generalmajoren Michael Flynn, beskrives Taliban og andre opprørsgruppers taktikk. Blant Talibans sentrale mål er å «utvide volden i nord og øst av landet», skriver generalmajoren i rapporten, som ikke tidligere er omtalt i Norge. Han mener Taliban er i stand til å fortsette kampen «på ubestemt tid».

Rapporten slår også fast at Taliban skal ha etablert en skyggeregjering i dette området, der de radikale islamistene historisk har stått svakt. For både i Faryab, der de aktivt stridende norske styrkene er utplassert, og 33 av 34 andre Afghanistan-provinser skal opprørerne ha etablert sine lokale «shura», råd, med egne skyggeguvernører. Det bekrefter den amerikanske generalmajoren overfor Aftenposten.no.

— Vi vet hvem deres militære og administrative ledere er, sier McFlynn i en e-post. Han kan ikke oppgi navnet på skyggeguvernøren i provinsen der de norske soldatene er stasjonert, fordi dette er taushetsbelagt etteretningsinformasjon.

- Møtes de jevnlig?

— De møtes, men ikke jevnlig. De er godt kjente hos folkegruppene i området, men de har ikke noe annet å tilby dem enn terror og et liv i kriminalitet.

Abdul Hamid Akhundzada var skyggeguvernør for Taliban i Faryab frem til han ble lynsjet av Taliban-fiendtlige pasjtunere i området i juli 2008. Siden da har det ikke vært kjent hvem som leder opprørsgruppen i provinsen der de norske styrkene har ansvar for sikkerheten og treningen av den afghanske regjeringshæren. Ifølge Forsvarets Stabsskole møter Taliban fortsatt motstand fra lokalbefolkningen.

— De har en viss tilstedeværelse, men det som er usikkert er hvor robust den tilstedeværelsen er i forhold til å gjøre noe annet enn å begå overfall. Det er veldig enkelt å gjemme vekk en tropp i fjellet for så å slå til med jevne mellomrom. Han viser til at det var pasjtunere, den samme folkegruppen som utgjør ryggraden til Taliban, som drepte den forrige skyggeguvernøren i 2008, sier Palle Ydstebø fra Forsvarets Stabsskole.

Han mener at Talibans operasjoner i den nordvestlige provinsen av Afghanistan hovedsaklig har en propagandamessig funksjon.

— Det er vanlig at opprørgrupper og geriljagrupper etablerer en skyggestruktur. Dette er av flere grunner, ikke minst for å kunne vise seg frem overfor lokalbefolkningen og andre.

Opprøret er løst organisert, stadig mer effektive... Men også bedre koordinert.
Generalmajor Michael Flynn, ISAF, om afghanske Taliban.

Økt aktivitet

Det norske forsvaret er sparsomme med hvilke opplysninger man vil gå ut med om opprørernes tilstedeværelse i provinsen Faryab i Afghanistan, der de norske soldatene er utstasjonert. Men ifølge rapporten skrevet av den amerikanske generalmajoren har opprørernes aktivitet økt, også her.

— De er i nordområdene og har hatt betydelige antall der siden 2007. De er der for å spre våre styrker. De vil få oss til å redusere vår militære innsats andre steder ved at vi må ta oss av i situasjonen i nordområdene og gjennomføre militære operasjoner mot opprørerne, sier McFlynn til Aftenposten.no.

Generalen viser til at områdene er dominert av tajikiske og usbekiske folkegrupper, men at det finnes lommer bebodd av stammefolket pasjtunerne, som utgjør ryggraden i islamistbevegelsen Taliban.

De har en viss tilstedeværelse, men det som er usikkert er hvor robust den tilstedeværelsen er i forhold til å gjøre noe annet enn å begå overfall. Det er veldig enkelt å gjemme vekk en tropp i fjellet for så å slå til med jevne mellomrom, mener Ydstebø.

Kan erobre makten

Og hvis ikke Hamid Karzais regjering og ISAF-styrkene klarer å snu trenden, kan Taliban komme til å erobre makten, mener generalmajoren. Han viser til at opprørernes strategi er: «Utvide volden i nord og øst av landetå vente ut» de internasjonale styrkene, før de igjen kan gripe tilmakten. Islamistene styrte Afghanistan fra 1996 til Nato-invasjonen etter 11.september 2001.

— Opprøret er løst organisert, stadig mer effektive... Men også bedre koordinert, skriver McFlynn i rapporten.

Etteretningsoffiseren vektlegger at Taliban har innført strenge regler mot åmishandleeller utnytte lokalefolkningen. Gruppen har fått påbud om sin øverste leder Mulla Omar om heller ikke å gjennomføre kidnappinger for å tjene penger. Disse ordrene ble innført for å vinne mer støtte fra lokalbefolkningen.

Nato-tallene viser også hvordan Taliban velger velger tidspunktene for sine angrep med omhu. Aldri har det vært flere angrep enn under det afghanske presidentvalget i august 2009. Også den planlagte innsettelsen av Karzai 19. september og Obamas tale der det ble varslet flere amerikanske tropper resulterte i en bølge av vold fra de afghanske opprørerne.

Taliban bruker stadig flere improviserte, kraftige bomber i kampen mot Nato-styrkene i Afghanistan. (FOTO: MANPREET ROMANA / AFP)

Bruker eksplosiver

Rapporten fra den amerikanske generalmajoren viser ikke bare at Taliban er på fremmarsj. Men det mest slående er hvordan bruken av bomber har blitt tredoblet, fra 2718 bombeangrep i 2007, til 7228 i 2009. Bombene er også større – flertallet av dem veier mer enn 11 kilo.

Taliban lager flesteparten av bombene med kunstgjødsel, ikke militært utstyr. Det gjør det vanskeligere å spore opp bombene og å stoppe distribusjonen av bombemateriell.

— Opprørerne er selvsikre. De ser frem til et Afghanistan uten ISAF, skriver McFlynn, som også peker på den svake afghanske regjeringen ledet av Hamid Karzai.

Les også

Gjemte kjempebombe i ambulanse

Opprørernes styrke kommer av den afghanske regjeringens svakhet.
Generalmajor Michael Flynn, ISAF, om afghanske Taliban.

Aktive om vinteren

I rapporten kommer det også frem at opprørernes strategi er å bruke vintermånedene for å bygge opp sine posisjoner.

Denne mer offensive tonen har også de norske soldatene utstasjonert i Meymaneh i den nordvestlige Faryab-provinsen fått merke. I romjula og over nyttår har de norske soldatene vært i flere titalls trefninger med opprørere og flere Taliban-soldater skal være blant de drepte.

Vintermånedene pleier vanligvis å være blant de minst aktive. Da har opprørerne mer enn nok med å passe på seg selv og sine og sørge for mat i kulda. Slik tallene fra ISAF viser stiger angrepene drastisk under opiumshøstingen om våren og over sommeren, før den daler igjen om høsten.

Ifølge Forsvaret har Norge for tiden omtrent 500 soldater som en del av de internasjonale ISAF-styrkene i Afghanistan. Alle soldatene som deltar i aktiv strid er utplassert ved Meymaneh i den nordvestlige Faryab-provinsen.

Kilde: Wired / ISAF

Bildene viser den eksplosive økningen av bombeangrep i Afghanistan, inkludert Faryab og Meymaneh, der de norske soldatene er i aktiv strid.
Norske soldater har den siste tiden flere ganger havnet i strid med Taliban i Faryab-provinsen. FOTO: HEIKO JUNGE / SCANPIX
Taliban gikk for bare få dager siden til storangrep på hovedstaden Kabul. FOTO: MASSOUD HOSSAINI / AFP