Verden

Boris Johnson utsetter gjenåpningen av England med én måned

Britenes statsminister Boris Johnson får sin andre vaksinedose. Johnson vil trolig utsette gjenåpningen av samfunnet.

Boris Johnson tvinges til å utsette den planlagte gjenåpningen i fire uker. Engelskmennene frykter spredningen av delta-varianten.

 • Sondre Moen Myhre
  Journalist
 • Ingeborg Moe
  Journalist

– Vi må lære oss å leve med viruset, sa statsminister Boris Johnson under en pressekonferanse mandag.

Det var ventet at Johnson ville annonsere en fire uker lang utsettelse av gjenåpningen for England. Johnson argumenterte for at det vil være fornuftig å vente med gjenåpningen.

Bakgrunnen er økningen av den såkalte delta-varianten, som også ventes å bli dominerende i Norge. Dermed utsettes gjenåpningen av England fra 21. juni til 19. juli.

– Delta-varianten sprer seg raskere enn den tredje bølgen, sa statsministeren.

Etter planen skulle alle koronarestriksjoner i England fjernes 21. juni. Dette er noen av dagens koronarestriksjoner i England:

 • Seks personer eller to husholdninger kan møtes innendørs eller overnatte hos hverandre.
 • Puber kan ikke servere grupper som overstrider seks personer eller to husholdninger.
 • Innbyggerne bør jobbe hjemmefra.
 • Nattklubber må holde stengt
 • Idrettsarrangement, som EM-kamper i fotball, må ha redusert kapasitet.

– Vi vil redde tusenvis av liv ved å være forsiktig, sa statsminister Johnson.

Kurven på vei oppover

Storbritannia er et av landene i verden som har vaksinert flest. 57 prosent av den voksne befolkning har fått to doser. Smittespredningen har stupt de siste månedene. Men siden slutten av mai har kurven begynt å bevege seg oppover igjen.

Det skjer samtidig som det er blitt påvist mange nye tilfeller av delta-varianten av koronaviruset. Det er varianten som tidligere ble kalt den indiske. Nå utgjør den over 90 prosent av nye tilfeller.

På én uke har tallet på nye smittede økt med 50 prosent, ifølge Reuters.

Delta-varianten regnes som mer smittsom enn mutasjonen som har dominert i Storbritannia siden i høst. Flere havner også på sykehus, ifølge foreløpig analyser.

Analysene viser at det først og fremst er unge, uvaksinerte som blir rammet.

En analyse gjort av Public Health England viste at to tredjedeler av dem som hadde blitt smittet av delta-viruset var uvaksinerte. Den viste også at vaksinen ga noe dårligere beskyttelse hvis man bare hadde tatt én dose sammenlignet med beskyttelsen mot den britiske mutanten (alfa-varianten). Etter to doser var det ikke like stor forskjell.

Nakstad: Mer utsatt i Storbritannia

Kan delta-varianten true gjenåpningen av Norge? Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at forekomsten av delta-varianten i Norge ser ut til å holde seg lav så langt.

– Vi håper at mange nok blir vaksinert i løpet av sommeren til at større utbrudd av denne varianten unngås, skriver Nakstad i en e-post til Aftenposten.

– Hvordan ser dere på utviklingen i Storbritannia? Er den overraskende gitt at en så stor andel av befolkningen alt er vaksinert?

– Det er ikke så overraskende fordi importsmitten til Storbritannia har vært relativt stor på våren og antallet uvaksinerte i samfunnet er fortsatt høyt, faktisk flere titalls millioner. Delta-varianten har derfor gode muligheter til å nå mange briter før flokkimmuniteten blir sterkere, skriver Nakstad.

Han peker på at det er noen forskjeller mellom Norge og Storbritannia som spiller inn.

– Storbritannia har flere befolkningstette områder, stor internasjonal mobilitet og færre smitteverntiltak enn Norge. Derfor har de en høyere risiko for smittespredning mellom uvaksinerte enn oss. skriver Nakstad.

I Norge er det påvist flest tilfeller av delta-varianten i Oslo og Viken. Der ble den funnet i 2,8 prosent av de undersøkte prøvene i uke 20, ifølge ukerapporten til FHI. 44 personer hadde fått påvist denne varianten i Norge i perioden 10. mai til 6. juni. 3 av disse var fullvaksinert.

Det har vært stilt spørsmål ved om Astra Zeneca-vaksinen, som mange briter har fått, gir dårligere beskyttelse mot delta-varianten enn vaksinetypen som nordmenn får. Nakstad sier at det kan spille inn, men tror ikke det er hovedårsaken til at Storbritannia opplever en økning.

– Trenden akkurat nå er en ganske kraftig eksponentiell smittevekst i Storbritannia mens vi ser fortsatt nedgang i Norge. Dette kan selvsagt endre seg raskt i begge land. Vi kan ikke annet enn å følge godt med og teste og sekvensere prøver for å fange opp endringer, mener Nakstad.

Støttes av befolkningen

Statsminister Boris Johnson ventes å be sine landsmenn om å være tålmodige når han taler i kveld.

Ifølge en meningsmåling utført av Opinium støtter 54 prosent av de spurte beslutningen om å utsette gjenåpningen. Bare 37 prosent mener gjenåpningen bør skje etter planen.

Helseminister Edward Argar gjestet morgenprogrammet «BBC Breakfast». Argar kunne ikke bekrefte utsettelsen, men sa at det var en «urovekkende økning» i antall smittede av delta-varianten.

På søndag ble det registrert hele 7490 nye smittede og åtte dødsfall.

FHI: – Vi følger situasjonen

Her hjemme i Norge sier avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, at de følger situasjonen i Storbritannia tett via sine internasjonale nettverk.

– Storbritannia publiserer også rapporter, artikler og annen sammenstilt informasjon som vi følger med på.

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, sier at de følger situasjonen rundt delta-varianten i Storbritannia tett.

– Kan situasjonen i Storbritannia ha noen konsekvenser for videre åpning i Norge?

– Vi gjør hele tiden vurderinger av situasjonen i Norge spesielt med hensyn på de tre sjekkpunktene i regjeringens gjenåpningsplan; smittesituasjon og sykdomsbyrde, belastning på helsetjenesten og utrullingen av vaksinasjonsprogrammet. Når vi vurderer smittesituasjon og sykdomsbyrde inngår vurderinger av spredning av nye varianter av viruset, og spesielt for delta-varianten ser vi på dette i lys av oppdatert kunnskap blant annet fra Storbritannia.

Statens serum institut i Danmark, som er kjent for å være i verdenstoppen i testing, kaller også delta-varianten for bekymringsfull. Men de mener den foreløpig er under kontroll i Danmark.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Boris Johnson
 4. England
 5. Storbritannia