Stadig flere aktivister sperrer veier. Nå blir det enklere for engelsk politi å fjerne dem.

Fremskrittspartiet mener norsk politi bør gripe inn tidligere når det samme skjer i Norge.

Britisk politi fjerner en aktivist fra Extinction Rebellion. Demonstranten var med å sperre en vei i Parliament Square i London.

Nå skal det bli enklere for politiet i England og Wales å fjerne demonstranter som forstyrrer offentligheten.

Regjeringen vil mandag fremme en lovendring. Den skal klargjøre når politiet kan bryte inn og oppløse en demonstrasjon.

Bakgrunnen er at aktivister har sperret britiske veier for å få frem sitt budskap. Blant dem er grupper som Extinction Rebellion, Just stop oil og Insulate Britain. De vil alle ha en mer radikal klimapolitikk og driver med sivil ulydighet.

Lignende grupper har også vært aktive i Norge.

– Retten til å demonstrere er helt grunnleggende i vårt demokrati, men den er ikke helt absolutt. Vi må finne en balanse mellom individets rett og majoritetens rett til å gjøre det de skal i hverdagen, sier statsminister Rishi Sunak ifølge BBC.

Han mener en liten minoritet i dag får forstyrre vanlige folks liv i for stor grad.

– Det er ikke akseptabelt, og vi skal få en slutt på det, sier Sunak.

Labour-leder Keir Starmer kaller aktivistenes metoder arrogante. Han mener likevel at politiet har verktøyene til å håndtere det.

Organisasjonen Liberty jobber for å fremme menneskerettigheter. De mener at regjeringen nå angriper retten til å demonstrere.

Politimester Mark Rowley mener det i dag er vanskelig for politiet å vite hvordan de skal veie de ulike hensynene opp mot hverandre. Han støtter derfor forslaget.

Ikke samme behov i Norge

Det har vært noen få tilfeller i Norge hvor demonstranter har sperret veier.

Frps Per-Willy Amundsen leder justiskomiteen på Stortinget. Han har ikke sett at politiet i Norge mangler grunnlag for å gripe inn mot ulovlige demonstrasjoner.

– Stedlig politi gjør de vurderingene, sier han.

Amundsen viser til at forsamlingsfriheten og retten til demonstrasjoner og politiske markeringer er fundamentale i Grunnloven.

– Men det er viktig å skille mellom lovlige og ulovlige metoder. Det å stenge offentlig vei og for eksempel tilgrise Monolitten eller lignende, er ulovlige handlinger, sier han.

Amundsen skulle ønske at politiet grep inn enda tidligere i slike situasjoner.

Han viser til situasjoner hvor trafikanter selv har grepet inn og båret vekk demonstranter som sperrer veien.

– Det kan tyde på at politiet har ventet for lenge. De trenger ikke alltid å bruke de mykeste silkehanskene, sier Amundsen.