Verden

Palestinske jenter står bak flere av knivangrepene mot israelere

Nesten hver sjette angriper er en jente eller en ung kvinne. Den yngste skal ha vært bare 14 år.

Rami Hassouneh holder opp et bilde av sin 20 år gamle datter, Maram. Han sitter i hjemmet sitt i byen Nablus på okkuperte Vestbredden. Maram, en toppstudent i engelsk på An-Najah-universitetet og en hengiven muslim, ble skutt og drept da hun forsøkte å knivstikke israelske soldater på et sjekkpunkt på Vestbredden 1. desember 2015.
  • Silje Rønning Kampesæter
    Silje Rønning Kampesæter

20 år gamle palestinske Maram var en av stadig flere jenter og unge kvinner som deltar i det palestinske opprøret.

Hun hadde et brennende behov for å motsette seg den israelske okkupasjonen på en eller annen måte, forteller Ramiz Hassouneh, faren til 20-åringen, til nyhetsbyrået AP.

Hun er ikke alene. Ifølge israelske myndigheter har 22 av de 152 angrepene registrert siden september 2015, blitt utført av jenter og unge kvinner. Tilstedeværelsen fra denne gruppen under det nåværende opprøret har vært tydeligere i både demonstrasjoner og i sammenstøtene med israelsk militære.

  • Lurer du på hva som er annerledes denne gangen? Les: Fem grunner til at dette opprøret skiller seg fra tidligere intifadaer.

Endret kvinnerolle

Moren til Maram, Hanan Hasson, (45), holder et bilde av datteren. På arabisk står det «martyr-helten Maram Hassouneh, knivstikkingoperasjon på Anab sjekkpunkt.»

Ramiz Hassouneh skal i forkant ha vært mer bekymret for datteren, enn de tre sønnene. Hun hadde allerede sonet seks måneder i fengsel for et tidligere mislykket knivangrep. Hun var en toppstudent i engelsk og var ifølge faren en selvstendig tenker som ikke kunne bli overtalt til noe hun ikke ville.

– Det er noen endringer på vei i hele det palestinske samfunnet som dreier seg om at patriarkalske strukturer svekkes, sier sosialantropolog Dag Henrik Tuastad som jobber med Midtøsten ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på Universitetet i Oslo.

Han sier det blant annet har ført til at fødselstallene har gått dramatisk ned de siste par årene. En effekt av det er økt kvinnelig deltagelse i det offentlige rom.

Kan vare lenge

Førsteamanuensis i historie, Marte Heian-Engdal ved Universitetet i Oslo har merket seg samme tendens, og legger til at det samtidig kan vekke enda mer sinne og frustrasjon når en kvinne blir drept.

— Det virker som en sterk drivkraft for nye angrep blant andre unge menn, sier hun.

Tuastad mener likevel den tilsynelatende økte kvinnelige deltagelse skyldes flere faktorer og sier det er litt for spekulativt å lage en direkte kobling mellom dette, og de som har gjennomført knivangrep.

Under kan du lytte til Afteposten Verdens podkast om den pågående konflikten:

Mer tilgjengelig

Israel og Palestina har vært preget av to tidligere intifadaer. Den første – mellom 1987 – 1993 – hadde et større folkelig engasjement og var ikke voldelig. Den andre – mellom 2000 – 2005 – var i stor grad drevet fremover av militsgrupper.

Det nåværende opprøret er blitt sammenlignet med begge. Den første fordi den ikke har en overordnet ledelse, og den andre på grunn av volden og kvinnedeltagelsen.

De mangler arenaer å være sammen på og mangler jobbmuligheter. Det gir økt frustrasjon — Dag Henrik Tuastad, sosialantropolog

Tuastad mener likevel det er en vesentlig forskjell fra begge, og det er de ensomme ulvene som de ofte kalles, som spiller en stor rolle i dette opprøret. Selv om den første var mer tilgjengelig, var den likevel mer organisert.

— Hver by, hver leir og hvert nabolag hadde en lokal komité eller gruppe hvor aktiviteter ble organisert gjennom, sier han.

Heian-Engdal sier at israelsk etterretning nå omtaler angriperen som en slags "neo-palestiner", som de ikke får has på.

— De ser ikke noe lederskap, noen slags organisering, de ser ikke noe mønster. Samtidig brukes et våpen som alle har tilgjengelig, sier hun, og tror denne typen angrep er noe som kan vare i flere år fremover.

Ung befolkning

Dagens opprør er i stor grad drevet av frustrerte ungdommer. En generasjon som ikke nødvendigvis husker de blodige konsekvensene av den forrige. Bildet viser palestinske jenter i sammenstøt med israelere på Vestbredden i byen Hebron den 13. oktober.

Maram tok med seg en kjøkkenkniv til et israelsk sjekkpunkt og ble skutt og drept i det hun forsøkte å angripe en soldat, ifølge det israelske militæret. Faren hennes tror en av grunnene til den kvinnelige deltagelsen i angrepene, er at kvinner er mer følsomme. Han forteller at Maram var dypt plaget av TV-bildene som viste alle de unge palestinerne som er blitt drept den siste tiden.Tuastad mener man kan si det samme om ungdom generelt, og legger til at den unge alderen til flesteparten av angriperne er like viktig å merke seg. I Midtøsten har ungdomsandelen i befolkningen økt og Tuastad snakker om en tapt generasjon.

– De mangler arenaer å være sammen på og mangler jobbmuligheter. Det gir økt frustrasjon, sier sosialantropologen.

— Knivaksjoner er også blitt en trend. Folk som allerede er suicidale kan vurdere knivangrep som metode, fordi de vet at de vil bli drept dersom de nærmer seg et sjekkpunkt, legger han til.

Å ta selvmord er en synd innenfor Islam, men å bli martyr, å dø i kamp, er romantisert, legger han til.

Les også

  1. Israel planlegger store utvidelser av bosetningene

  2. Hassan og Aicha er gift, men israelsk lov krever at de bor i hver sin by

  3. Arabiske Jerusalem-foreldre har fått brev fra skolen: Hold barna unna kniver og snakk med dem om døden

Les mer om

  1. Israel