Verden

Unge europeiske kvinner blir jihadistenes koner

Et økende antall unge kvinner reiser nå fra Europa og andre vestlige land for å bygge opp Den islamske staten (IS). Også kvinner fra Norge er hos IS i Syria.

Kvinner i områdene IS kontrollerer er underlagt svært strenge regler. Men mange velger likevel å dra for å bidra til å bygge opp Den islamske staten. Her fra Raqqa i Syria, som er en av byene IS kontrollerer.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

IS har opprettet to kvinne-fraksjoner som opptrer som moralpoliti, og et ekteskapsbyrå for å tiltrekke seg flere kvinner.

Noen av de unge kvinnene som reiser fra Vesten er gift med IS-krigere, eller blir det når de kommer til byer som Aleppo og Raqqa i Syria. Andre er blitt enker. En dokumentar fra Channel 4viser blant annet IS-kvinner som drar til butikken for å kjøpe bleier og hummus (kikertpuré) med en kalasjnikov over skulderen.

Fra Norge

— Kvinner romantiserer det å bli gift med en jihadist, en mujahed og en martyr. Kvinner blir spydspisser i å bygge dette utopiske samfunnet, Den islamske staten, sier Magnus Ranstorp, terrorismeforsker ved den svenske Försvarshögskolan. Han leder arbeidet med fremmedkrigere i EUs Radicalisation Awareness Network (RAN).

Stadig flere forskere, som Ranstorp, og organisasjoner, som International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), rapporter nå om at flere kvinner fra Europa slutter seg til Den islamske staten. Noen er svært unge, som to venninner på 15 og 16 år med bosnisk bakgrunn som i april forsvant fra sine hjem i Østerrike.

Center for Terroranalyse i den danske etterretningstjenesten (PET) vurderer at flere kvinner kommer til å reise fra Danmark til Syria i år.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at kvinner fra Norge har sluttet seg til IS i Syria, men at de er i klart mindretall av dem som reiser.

Det er nå gått ett år siden to unge søstre dro fra Bærum. Den eldste på 19 år er blitt gift med en jihadist med tilknytning til Norge. Søstrene er fortsatt i Syria.

Geir Lippestad, advokaten til søstrenes far, har ingen kommentar til deres situasjon, annet enn dette:

- De dro før IS viste sitt sanne ansikt, de dro for å hjelpe syrere i nød.

Tidligere i sommer reiste fem somaliske jenter i 17-18-årsalderen fra Stockholm. Ifølge Ranstorp har 15–20 kvinner reist fra Sverige.

Den militante terrorgruppen Den islamske stat (IS) har egne domstoler og eget moralpoliti. Se video:

Reklamerer for IS

Jihadistene tar gjerne nye navn som inneholder "abu" som på arabisk betyr far, kvinner tar "umm" som betyr mor. Dette er noen eksempler på kvinner som har reist:

Fra Sverige : På Facebook-bildet er Faten Umm Fidah (26) fra Sverige iført en niqab som knapt har glipe til øynene, et ammunisjonsbelte rundt magen. Den ene hånden holder en kalasjnikov og pekefingeren på den andre hånden peker oppover, for å vise at Allah er den eneste gud.

Hun har gått på gymnas i Sverige. Nå er hun en av kvinnene som reklamerer for oppbyggingen av Den islamske staten.

Fra Storbritannia : Umm Layth fra skrev den 22. juli på Twitter: "Konene til shaheed (martyrer) er den sterkeste typen kvinner som jeg har møtt. Symbolet på uavhengige kvinner".

Fra Canada: Umm Layth er venninne med canadiske Umm Haritha (20), som trosset sine foreldre da hun for ca. ni måneder siden dro til Syria med en halvtom koffert og 1500 dollar. Kort etter ble hun gift med svensk-palestinske Abu Ibrahim al-Suedi, som egentlig het Taha Shade (26). Ekteskapet ble kortvarig. Han ble drept i mai.

På Twitter la Umm Layth den 7. mai ut et bilde av seg selv sammen med to niqab-kledde venninner, og skrev at Umm Haritha hadde fått den vidunderlige meldingen om at ektemannen hadde blitt shaheed (martyr).

Slik presenterer svenske Faten Umm Fidah (26) seg på Facebook. Hun er av stadig flere kvinner fra vestlige land som reklamerer for oppbyggingen av Den islamske staten.

Rekrutterer aktivt

Kvinner sørger for jihadist-krigernes familieliv gjennom pass av barn og hjem. De er dessuten støttende i kampen for kalifatet, og er innforståtte med at det kan innebære at de selv blir enker.

På sosiale medier driver vestlige kvinner i IS aktiv rekruttering ved å oppfordre til hijra, altså å emigrere til et muslimsk land (se faktaramme). Med aggressiv retorikk appellerer de til å slåss mot og spre frykt hos de vantro (ikke-muslimer og muslimer som ikke tolker islam på samme måte som dem).

"Er det jobb i få i Den islamske staten?" spør en kvinne på Facebook. Hun får svar om at det vanker hus, jobber, lønn og et godt liv for dem som flytter til, og gifter seg med jihadister i de IS-okkuperte områdene hvor sharialover nå regulerer livet.

Frigjørende flukt

Ranstorp er blant flere internasjonale forskere som påpeker at noen kvinner opplever det som befriende å dra til krigssonen og gifte seg med en jihadist.

— De frigjør seg fra den patriarkalske familiekulturen. For første gang kan de ta kommandoen over eget liv, og selv velge dem de gifter seg med.

Men han utelukker ikke at grooming (bearbeide for seksuell utnyttelse) også skjer i disse miljøene.

- Jeg har hørt at kvinner blir utnyttet seksuelt. Dette er ingen dans roser.

IS kidnapper kvinner, blant andre hundrevis av yezidi-kvinner i Nord-Irak, og har åpnet et ekteskapsbyrå. Her kan enslige kvinner og enker registrere seg for å bli gift med IS-krigere. Ifølge arabiske medier gifter et økende antall lokale familier i Aleppo og Raqqa bort døtrene sine til IS-menn av frykt for represalier.

To kvinnebrigader

Iført niqab og kalasjnikov opererer to kvinnebrigader, al-Khansaa og Umm Al-Rayan, som moralpoliti for å påse at andre kvinner er fullt tildekket og har følge med en mann i offentligheten. Flere lokale kvinner skal ha blitt arrestert og pisket av de militante IS-kvinnene.

- Jihad er ikke bare en plikt for menn, også kvinner må ta sin del, ifølge IS-leder Abu Ahmad i Raqqa.

Tahir Mahmood ved Ressurssenter for mangfold, integrasjon og fred har utviklet et lynkurs om radikalisering, og får støtte fra Justisdepartementet. Han ser flere trekk ved kvinner som reiser: De er omgitt av svake sosiale normer, har lite kjennskap til lovverket, finner seg ikke til rette i livet.

Les mer om

  1. Den islamske staten (IS)