NYT og Reuters: ICC forbereder krigsforbrytersaker og arrestordrer mot Russland

Den internasjonale straffedomstolen planlegger to krigsforbrytersaker og flere arrestordrer mot Russland i kjølvannet av invasjon i Ukraina, sier kilder.

En ukrainsk soldat foran ødelagte russiske stridsvogner i Butsja, byen som tidlig i krigen ble et eksempel – og et symbol – på siviles lidelser og grusomheter begått under Russlands invasjon av Ukraina. Nå planlegger Den internasjonale straffedomstolen (ICC) de første formelle anklagene mot Russland om krigsforbrytelser.

De to sakene omfatter anklager om bortføring av ukrainske barn og målrettede angrep mot sivil infrastruktur, skriver New York Times. Avisen viser til tidligere og nåværende ICC-tjenestemenn med kjennskap til saken. Kildene har ikke fullmakt til å uttale seg offentlig om sakene.

Også Reuters har kilder som gir tilsvarende opplysninger.

Bortføring og omskolering av barn

Dette er de første formelle internasjonale anklagene siden krigsutbruddet. De kommer etter flere måneders innsats fra spesialetterforskere.

Russland anklages for å ha bortført ukrainske barn og ungdommer og sendt dem til russiske omskoleringsleirer.

I tillegg mener altså ICC at Russland bevisst har angrepet sivil infrastruktur.

Les også

Den ukrainske soldaten blir skutt med kaldt blod. Nå går Ukraina ut med navnet hans.

Før det kan utestedes arrestordrer, må sjefaktor Karim Khan presentere siktelsene for et dommerpanel, som avgjør om det juridiske grunnarbeidet er godt nok eller om det kreves flere beviser før noen kan etterlyses.

Ønsker å pågripe flere russere

Det er ikke klart hvem domstolen planlegger å sikte i de to sakene. Aktoratet sier de ikke vil kommentere detaljer i pågående etterforskninger, men kildene til Reuters sier de ber om arrestordre på flere russere. Dette vil i så fall være de første arrestordrene fra ICC knyttet til krigen i Ukraina.

Enkelte eksterne kilder og diplomater sier det er mulig at president Vladimir Putin blir siktet. ICC anerkjenner ikke immunitet for statsoverhoder i saker som gjelder krigsforbrytelser, folkemord eller forbrytelser mot menneskeheten.

Russland har avvist anklager om krigsforbrytelser, men både ukrainske og internasjonale etterforskere har samlet sterke beviser for en rekke grusomheter begått siden krigen startet.