UDI innvilger asyl ett år etter at hun ble utvist. Nå sitter Gulizar Tasdemir fengslet i Tyrkia.

Først fikk hun avslag på søknaden om oppholdstillatelse, så ble hun utvist og fengslet i Tyrkia. Ett år senere snur UDI og gir likevel asyl til Gulizar Tasdemir.

Gulizar Tasdemir har vært aktivt medlem av PKK, som er ansett som en terrororganisasjon av tyrkiske myndigheter.

På dagen ett år etter at hun ble utvist til Tyrkia innvilger UDI oppholdstillatelse til Gulizar Tasdemir (43).

Tasdemir kom til Norge som politisk flyktning i august 2015. Hun hadde da med seg dokumenter på at hun har vært aktivt medlem i den kurdiske organisasjonen PKK. Norske myndigheter trodde ikke på hennes forklaring, og 4. juli 2018 ble hun besluttet kastet ut av Norge.

Tyrkiske myndigheter satt med andre opplysninger. Hun ble umiddelbart pågrepet etter at hun landet i Tyrkia, hvor hun ble tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i PKK. Tasdemir har nå sittet fengslet i ett år i påvente av å få opp saken sin for tyrkiske domstoler.

Les også

Gulizar risikerer 22 års fengsel i Tyrkia. Bilder som skulle gi opphold i Norge, kan ha gitt Tyrkia bildebevis.

Bryter med flyktningkonvensjonen

UDI erkjenner i det nye vedtaket at det opprinnelige vedtaket inneholdt feil.

Vi har i vurderingen lagt vekt på at opplysningene i verifiseringsrapporten (...) inneholdt feilaktige opplysninger om deg og din situasjon noe som medførte at vårt vedtak (...) derfor ble fattet på feil faktisk grunnlag.

Vi viser til at det fremgikk av verifiseringsrapporten at du ikke var etterlyst i Tyrkia, noe som senere verifiseringsrapporter og de etterfølgende hendelsene etter uttransporten har vist at ikke var riktig, står det i det nye vedtaket som innvilger Tasdemir beskyttelse i Norge.

Hennes norske advokat, Jan Birkeland, er kritisk til utlendingsmyndighetenes tiltak.

– Dette er den største tabben utlendingsmyndighetene noen gang har gjort, sier Birkeland til Aftenposten.

– De har sendt en dame tilbake til et land hvor hun risikerer 15 år i fengsel. Det bryter med én av de grunnleggende bestemmelsene i flyktningkonvensjonen, som forbyr stater å sende en flyktning tilbake til et land der de risikerer straffeforfølgelse, sier Birkeland.

Aftenposten har vært i kontakt med UDI, som viser til taushetsplikten og sier de ikke kan kommentere Tasdemirs sak uten hennes samtykke.

Fungerende avdelingsdirektør Vesna Curk i UDI svarer likevel følgende på deres omgjøring av vedtaket:

«UDI fattet det første vedtaket ut ifra den informasjonen vi hadde på det tidspunktet. Etter at UNE besluttet å erklære sitt vedtak for ugyldig, fattet UDI den 04.07.2019 et vedtak om omgjøring av saken på grunnlag av ny informasjon. Hun har dermed fått flyktningstatus og reisepass», skriver Curk via UDIs kommunikasjonsstab.

Tror ikke vedtaket vil endre Tasdemirs situasjon

Birkeland har ikke snakket med Tasdemir etter det nye vedtaket. Han opplyser at det ikke er mulig å ringe henne i det tyrkiske fengselet.

Han mener det nye vedtaket ikke vil påvirke hennes situasjon i Tyrkia i nevneverdig grad.

– Hun er en tyrkisk statsborger som sitter i et tyrkisk fengsel anklaget for å ha begått forbrytelser mot den tyrkiske staten. Det er ikke så mye norske myndigheter kan gjøre med det, sier advokaten.

Ett av bevisene tyrkiske myndigheter brukte mot Tasdemir, var bilder av henne sammen med PKK-leder Abdullah Öcalan. Birkeland anførte overfor Utlendingsnemnda (UNE) at bildene viste tilhørighet til PKK, og at hun trengte beskyttelse. Det fikk ikke gehør.

– Tilknytningen hun har hatt til PKK, ble ikke ansett å utløse rett til asyl, sa UNE, fordi UNE mente bildene var så gamle, sier advokaten.

Forrige uke ble rettssaken mot Tasdemir utsatt for femte gang, denne gang på ubestemt tid.

Er syk

En venn og støttespiller av Tasdemir opplyser til Aftenposten at Tasdemir er syk, og at hun er avhengig av blodoverføringer.

– Tasdemir ble feiloperert i Irak i 2013. Like etter operasjonen måtte hun forlate sykehuset og dra tilbake til fjellene, der hun fikk en infeksjon, forteller Negar Enayati.

Tasdemir hadde behov for helsehjelp da hun kom til Norge i 2015. Men fordi hun ikke hadde oppholdstillatelse, fikk hun ikke operasjonen hun hadde behov for. Enayati opplyser at Tasdemir ved minst to anledninger fikk akuttbehandling med blodoverføring for sykdommen sin da hun var i Norge.

Tasdemirs tyrkiske advokat, Raziye Turgut, bekrefter disse opplysningene overfor Aftenposten. Hun forteller at Tasdemir ikke får tilstrekkelig medisinsk behandling i fengselet.

Ifølge Enayati er det kritisk for Tasdemir om hun ikke får blodoverføringer.

– Det kan føre til komplikasjoner med hjertet og hjertesvikt, sier hun til Aftenposten.

Stevner den norske staten

Tasdemirs norske advokat, Jan Birkeland, har stevnet den norske staten for å ha returnert en person som er i fare for å bli utsatt for krenkelse eller tortur. Det bekrefter han overfor Aftenposten.