Røde Kors: Disse blir avskåret fra helsetjenester i verden i dag

Røde Kors har kartlagt hvem som globalt er avskåret fra tilgang på helsetjenester. – Man må tenke annerledes, sier seniorrådgiver i organisasjonen.

To kvinner demonstrerer i Khartoum i Sudan. Sudan er et landene der flest er avskåret fra tilgang på helsetjenester.

Aldri før har flere mennesker på verdensbasis hatt tilgang på grunnleggende helsetjenester, men det er fortsatt millioner som faller utenfor.

I Røde Kors-rapporten «The Last Mile» skisserer organisasjonen hvem som er avskåret fra helsetjenester verden over, hvorfor det skjer og hva som kan gjøres for å nå ut til dem det gjelder.

Rapporten skisserer flere forhold som gjør folk utsatt for å bli avskåret fra helsetjenester. Mennesker i konfliktområder og vedvarende kriser, papirløse migranter og flyktninger, minoritetspersoner og personer bosatt i slummer er blant gruppene som blir trukket frem i rapporten.

– Poenget med rapporten er at vi får konkretisert hvem det er som er avskåret fra bedringen vi ser i global helse og hvorfor, sier seniorrådgiver Morten Tønnessen-Kroken i Røde Kors til NTB.

Les også

Skulle samle inn 10.000 til Stålsett-bot. Nå får Lula Tekle og ureturnerbare asylsøkere 270.000 kroner i julegave.

Må tenke annerledes

Tønnessen-Kroken trekker frem at mange papirløse migranter og flyktninger kan slite med tilgangen på helsetjenester selv om landet de befinner seg i, har stor kapasitet.

– I Norge hadde for eksempel ikke papirløse migranter tidligere noe sted de kunne benytte seg av helsetjenester blant annet fordi de fryktet å bli utvist av landet og fordi norsk lov var uklar på dette punktet, sier han.

I dag får mange slik hjelp ved helsesenteret som drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon i Oslo.

Økte investeringer i helsesystemer er ikke nok i seg selv hvis universell helsetilgang skal oppnås, ifølge Røde Kors-rapporten.

– Vi må tenke litt annerledes, ikke bare på ressurser, sier Tønnessen-Kroken.

Personer med nedsatt funksjonsevne, barn involvert i militser eller kriminelle gjenger eller kvinner utsatt for menneskehandel er også blant menneskene som trekkes som utsatt i rapporten.

Les også

Tusener protesterte igjen mot statsborgerskapsloven i India

Mange i konflikter

I mange tilfeller sammenfaller flere av forholdene som Røde Kors beskriver i rapporten.

Mange lever i konfliktområder der humanitærhjelp sliter med å nå frem, samtidig som de opplever undertrykking og marginalisering.

21 av 25 land som står lengst fra de sosiale fremskrittene som trengs, er i Afrika. Det er Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Somalia, Sør-Sudan og Mali som er de mest utsatte landene.

Utsatt for pandemier

Ifølge WHO ble det registrert 1.483 hendelser som knyttes til epidemiutbrudd, fordelt over 172 land.

Røde Kors understreker at koronapandemien har avslørt hvor sårbar verden er for slike typer utfordringer.

«Den blir også forverret når den sammenfaller med globale problemstillinger som befolkningsvekst, økt urbanisering, konflikt, migrasjon og klimaendringer», skriver Røde Kors.