Verden

USAs økonomi er solid, men en typisk familie har dårligere inntekt enn i 1999

Den amerikanske økonomien går mye bedre enn de fleste andre store økonomier. Spesielt har USA utmerket seg i kampen mot arbeidsledigheten.

Donald Trump holdt torsdag i forrige uke en tale i The Economic Club of New York. Han har tidligere sagt at fattigdommen i USA er hinsides av hva en kan tro. Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

 • Steinar Dyrnes

Nye tall viser at realinntekten til den typiske amerikanske familien steg med 5,2 prosent i 2015. Det er den største økningen siden Census Bureau begynte å føre statistikk i 1967. Dessuten falt antallet fattige med tre og en halv million mennesker, viser tallene fra det som er USAs svar på Statistisk sentralbyrå.

En av fanesakene til Donald Trump, som i juni 2015 erklærte at han stilte som presidentkandidat, er hans påstand om at tilstanden i amerikansk økonomi er katastrofal.

– Dessverre er den amerikanske drømmen død, sa Trump da han annonserte sitt kandidatur.

Siden har Trump gang på gang hamret løs på tilstanden i amerikansk økonomi.

Trump: – Vi har en veldig falsk økonomi

– Vi har en veldig falsk økonomi, sa Trump til Reuters tidlig i september.

Og i TV-debatten natt til tirsdag brukte han standarden på flyplassene i USA for å illustrere hvor dårlig tilstanden er i USA.

– Vi har blitt et land fra den tredje verden, sa Trump.

De ferske Cenus-tallene underbygger Barack Obama og Hilliary Clintons beskrivelse av at tilstanden i amerikansk økonomi er god. Men tallene bidrar altså også til å forklare hvorfor mange velgere i middelklassen og arbeiderklassen - som er blant Trumps kjernevelgere - er sinte og frustrerte og kjenner seg igjen i Trumps retorikk.

Selv om oppgangen i 2015 var historisk høy, har realinntekten til den typiske amerikanske familien falt med 2,4 prosent siden toppen i 1999. Realinntekten til den typiske amerikanske familien, målt ved en medianlønn på 56.516 dollar, er dessuten 1,6 prosent lavere enn da finanskrisen brøt ut.

Medianinntekten er inntekten til den midterste familien når alle stilles etter hverandre etter stigende inntekt. Selv om medianinntekten er opp 5,2 prosent for den typiske familien, steg ukelønnen i privat sektor bare med 2,4 prosent. Derfor synes den voldsomme inntekstveksten for typiske famlier primært å komme fra jobbvekst.

 • Trump hadde en dårlig debatt. Men han kan ha gjort den verste debattmissen dagen derpå

Ledigheten er halvert siden finanskrisen

Realinntektsfallet kommer til tross for at den amerikanske ledigheten er halvert siden toppen i kjølvannet av finanskrisen. Som grafen under viser, er den amerikanske ledigheten stort sett svært lav sammenlignet med andre store økonomier det er naturlig å sammenligne med.

Men seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNBs meglerhus DNB Markets understreker at mange av dem som har fått seg jobb, får dårlig betalt.

– USA har grunn til å være fornøyd med at det er få arbeidsledige, og at de som søker, får jobb. Men mange av jobbene er dårlig betalt. Derfor er ikke situasjon udelt positiv og dette er antakelig en viktig grunn til at Donald Trump er populær hos mange. Normalt ville det sittende partiet fått bedre betalt for den positive økonomiske utviklingen og at arbeidsledigheten er halvert, men dette ser ikke ut til å være tilfelle denne gang, sier Magnussen, som er ekspert på utviklingen i amerikansk og britisk økonomi, til Aftenposten.

Totalt er det skapt 15,1 millioner nye jobber siden 2010, den lengste perioden med jobbvekst som er målt.

Solid økonomisk vekst

Også når det kommer til økonomisk vekst viser tallene at USA gjør det bra sammenlignet med andre store økonomier, men der er forskjellene mye mindre.

Dessuten er veksten i USA svært lite å skryte av i historisk forstand, noe Trump stadig påpeker.

– Siden finanskrisen har veksten i USA har vært høyere enn i andre vestlige land og fallet i arbeidsledigheten har vært større. Men i historisk målestokk er veksten i USA lav, spesielt i de siste kvartalene, sier Magnussen.

En annen viktig makroøkonomisk indikator som relativt sett viser sterk utvikling i USA siden finanskrisen, er veksten i privat forbruk.

Fremtiden ikke spesielt lys

Men Magnussen setter spørsmålstegn ved hvor lenge oppturen i amerikansk økonomi kan fortsette.

– Utsiktene fremover ser ikke spesielt gode ut fordi dollaren er sterk og investeringene og inntjeningen i næringslivet avtar. Veksten i økonomien holdes utelukkende oppe av det private forbruket, og dette er neppe bærekraftig over tid sier Magnussen.

I tillegg til den lave veksten viser han til veldig svak produktivitetsutvikling og til at inntektsulikhetene øker. Overordnet beskriver han situasjonen i amerikansk økonomi slik:

– Relativt sett er det en god utvikling i amerikansk økonomi, men den har enkelte utfordringer, sier Magnussen.

Nesten full sysselsetting

Den amerikanske økonomien er nå nær full sysselsetting og veksten i den amerikanske sysselsettingen og arbeidsstokken viser at USA har vært best i klassen siden 2011.

Men tross god vekst i sysselsettingen i USA er arbeidsdeltakelsen, det vil si dem som er minst 16 år og er i jobb eller er aktive jobbsøkere, bare på 62,8 prosent. Det er ned fra nesten 66 prosent da Barack Obama ble president i 2009 og nær det laveste nivået på 30 år.

Financial Times-kommentatoren Edward Luce er blant dem som mener at den fallende arbeidsdeltakelsen kan forklare Trumps popularitet.

«Hvis et økonomisk faktum kan forklare Donald Trumps suksess, vil det være Amerikas fallende mannlige arbeidsdeltakelse», skrev Luce i juni.

Trump sier arbeidsledigheten er på 28 til 42 prosent

Trump er svært opptatt av arbeidsledigheten i USA, som han hevder er langt høyere enn 4,9 prosent.

– Når du hører 4,9 eller 5 prosent arbeidsledighet er tallet trolig 28, 29, så høyt som 35. Faktisk hørte jeg nylig 42 prosent, sa Trump i vinter.

I august kalte han arbeidsledigheten på rundt 5 prosent for «en av de største svindlene i amerikansk politikk».

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi med bakgrunn i den ferske rapporten fra Census Bureau at familier innenfor og utenfor byområder har hatt svært ulik inntektsutvikling, og at dette kan være med på å forklare Donald Trumps oppslutning.

Etter at rapporten ble gitt ut, har byrået presisert at man, grunnet nye beregningsmetoder, ikke kan sammenligne tall mellom disse gruppene fra 2014 til 2015, noe også Jan Arild Snoen har omtalt på Minervanett. En annen helt fersk rapport fra samme byrå viser tvert imot at det er små forskjeller i inntektsutviklingen innenfor og utenfor byområder i den aktuelle perioden. Konklusjonen i vår artikkel ble derfor feil.


Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. USA-valget 2016
 2. USA-valg 2016

USA-valget 2016

 1. KRONIKK

  Kronikk: «Ivanka Trump vil bli USAs første kvinnelige president. Kanskje er hun det allerede.»

 2. KOMMENTAR

  Bøllete, hårsår, selvopptatt, inkompetent og med tvilsom impulskontroll — og i rute til å bli gjenvalgt

 3. VERDEN

  New York varsler kamp mot Trumps vraking av utslippskutt

 4. VERDEN

  Seks journalister anholdt i USA etter anti-Trump-demonstrasjon - risikerer ti års fengsel

 5. KRONIKK

  Høyresiden i Europa er i sterk fremvekst. Men for liberalt innstilte borgerlige er ikke det særlig gjevt.

 6. ØKONOMI

  Finansmannen om Trump på VIP-middag i Davos: Han er en bedrager. Og vil mislykkes.