330.000 barn ble misbrukt i den katolske kirken i Frankrike

Rundt 330.000 barn ble utsatt for seksuelle overgrep i den katolske kirken i Frankrike i en 70-årsperiode, ifølge en omfattende rapport.

Rapporten tar for seg perioden 1950 til 2020. Tallet er et anslag basert på vitenskapelige metoder. Det omfatter overgrep både utført av prester og andre med kirkelige stillinger, samt andre personer som har vært involvert i kirkens arbeid.

Dokumentet er på 2.500 sider og er utarbeidet av en uavhengig kommisjon. I de 70 årene rapporten tar for seg, anslår kommisjonen at omkring 3.000 overgripere har jobbet i kirken, ifølge kommisjonsleder Jean-Marc Sauvé.

To tredjedeler av overgriperne skal ha vært prester.