Sier nei til offentliggjøring av Trump-dokument

Justisdepartementet i USA motsetter seg anmodninger om å offentliggjøre begjæringen som forklarer hvorfor FBI ransaket Donald Trumps eiendom i forrige uke.

President Donald Trumps Mar-a-Lago-eiendom ligger i Palm Beach i Florida. Mandag i forrige uke ble eiendommen ransaket av FBI-agenter.

Flere amerikanske medier og republikanske kongressmedlemmer har bedt en dommer i delstaten Florida om å offentliggjøre dokumentet som forklarer hvorfor ransakelsen av Trumps eiendom Mar-a-Lago skulle gjennomføres.

Et slikt dokument inneholder vanligvis informasjon om hvorfor myndighetene tror de kan bevis på en bestemt eiendom og andre detaljer om en etterforskning.

Justisdepartementet viser i et rettsdokument til at ransakingsordren og en liste som viser hva som ble beslaglagt i Trumps bolig i forrige uke, allerede er offentliggjort.

Ransakingsordren og en liste over hva som ble beslaglagt, er blitt offentliggjort. Men justisdepartementet i USA sier nei til offentliggjøring av FBIs begrunnelse for å gjennomføre ransakingen.

Nå er opp til dommeren å bestemme om dokumentet om ransaking skal offentliggjøres eller ikke.

Sensitiv informasjon

Men begjæringen, der det føderale politiet (FBI) oppgir sine argumenter for hvorfor ransakingsordren burde godkjennes, utgjør et svært annerledes vurderingsgrunnlag, mener justisdepartementet.

– Det foreligger overbevisende grunner, blant annet beskyttelse av en pågående etterforskning som omfatter nasjonal sikkerhet, som støtter at dokumentet ikke publiseres, uttaler departementet.

Begjæringen inneholder viktig og kritisk informasjon og detaljerte etterforskningsrelaterte fakta. I tillegg inneholder den høyt sensitiv informasjon om vitner, blant annet vitner som er blitt avhørt av myndighetene, argumenterer departementet videre.

Hvis dokumentet skulle bli offentliggjort, ville det ha medført så omfattende sladding at det ville ha fjernet alt meningsfullt innhold i dokumentet, mener departementet.

Trump: Tok med seg mine tre pass

På mandag hevdet Trump at agentene som gjennomsøkte Mar-a-Lago, «stjal hans tre pass (et er utgått), sammen med alt annet». Det skriver Washington Post.

FBI har til dette sagt at de følger søke- og beslagsordrer fra domstolene og returnerer beslag som ikke er nødvendig for etterforskningen.

Washington Post meldte i forrige uke at blant materialene FBI-agenter forsøkte å hente fra Mar-a-Lago, var klassifiserte dokumenter om atomvåpen.

Folk som var kjent med etterforskningen, ga ikke ytterligere detaljer, for eksempel om dokumentene som ble søkt involvert våpen som tilhører USA eller en annen nasjon.