Bolivia får ikke tilgang til Stillehavet

Den internasjonale domstolen i Haag avviser Bolivias anmodning om tilgang til Stillehavet via Chile.

Den chilenske havnebyen Antofagasta var en del av Bolivia frem til den såkalte salpeterkrigen i 1879.

FNs høyeste domstol slår i kjennelsen fast at Chile ikke er forpliktet til å forhandle med Bolivia om adgang til Stillehavet, slik bolivianske myndigheter krever.

Bolivia mistet sin kystlinje i krigen mot Chile i 1879-1883, og landet har i alle år siden krevd tilgang til kysten.

Chile hevdet i retten at grensen til Bolivia ble avklart i en traktat fra 1904 og fastholder at de ikke er forpliktet til å reforhandle denne avtalen. Dette sa Den internasjonale domstolen i Haag seg enig i.