Russiske nettroll fortsetter å påvirke amerikanske velgere

En rapport bestilt av det amerikanske Senatet fastslår at Russland fortsatt forsøker å splitte den amerikanske befolkningen via falske profiler på sosiale medier – akkurat som de gjorde under presidentvalget i 2016.

PROPAGANDA: Den nye tverrpolitiske rapporten slår fast at russerne har påvirket amerikanske velgere via sosial medier – og at de fortsatt er aktive.

En av de falske profilene het @blackstagram og hadde hele 303.663 følgere.

Instagram-profilen @blackstagram tok blant annet for seg filmene «Black Panther» og «Malcolm X», men de som sto bak profilen var i virkeligheten russiske trollfabrikker styrt av den russiske etterretningstjenesten. Gjennom falske profiler som @blackstagram forsøkte trollfabrikkene å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Det viser en ny tverrpolitisk rapport bestilt av det amerikanske Senatet, skriver avisen New York Times og nyhetsbyrået AP.

Skulle slå splid

Ifølge den amerikanske avisen gir rapporten nye innblikk i hvordan Russland gikk til verks for å påvirke velgere under presidentvalget, hvor Russland tok i bruk falske brukerkontoer på sosiale medier for å spre falske påstander om Hillary Clinton og fremme Donald Trump, og samtidig så splid mellom amerikanske borgere.

Rapporten er én av to nylig publiserte redegjørelser bestilt av Senatet som støtter opp om denne konklusjonen, som også amerikanske etterretningstjenester har kommet til. Ifølge New York Times fastslår begge rapportene at et russisk firma ved navn «Internett Research Agency» (IRA) opprettet falske profiler på sosiale medier for å støtte Donald Trumps presidentvalgkamp.

Ligner den kalde krigen

Av 81 identifiserte Facebook-sider opprettet av det russiske firmaet var 30 av dem rettet mot afroamerikanske velgere, ifølge rapporten.

«De mest produktive anstrengelsene på Facebook og Instagram målrettet seg spesifikt til det afroamerikanske samfunnet og later til å ha fokusert på å utvikle et svart publikum og å rekruttere svarte amerikanere», heter det i undersøkelsen, ifølge New York Times.

Rapporten forsøker ikke å forklare russernes fokus. New York Times skriver imidlertid at trollfabrikkens taktikk speiler taktikken som sovjetisk propaganda brukte mot USA under den kalde krigen.

Her la russerne ofte vekt på rasisme og rasekonflikter i sin propaganda, på samme vis som at man har sett at russiske påvirkningskampanjer gjør også i andre land. 

Trollene foretrekker Instagram

Når det gjelder Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget har det så langt vært mest fokus på den skjulte propagandakampanjen på Facebook og Twitter.

Ifølge den nye rapporten skiftet imidlertid Russland til Instagram som en ny foretrukken plattform i 2017, da amerikanske medier begynte å skrive om Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016.

Rapporten, utarbeidet av sikkerhetsfirmaet New Knowledge i samarbeid med forskere fra blant annet Columbia University i New York, kritiserer de sosiale mediene for å ha villedet befolkningen.

Den konkluderer med at medieplattformer som Facebook, hvor stifter Mark Zuckerberg i år vitnet for den amerikanske Kongressen, kan ha tegnet et misledende bilde av hvordan man forsøker å motvirke russiske forsøk på å påvirke befolkningen.

«Det er uklart om disse utsagnene var et resultat av feilaktige analyser eller overlagte unnvikelser», står det i rapporten ifølge New York Times.