Verden

Ny rapport: Danmark får kraftig kritikk for oppfølging av voldtektsofre

Danmark rangeres som nummer to i verden i likestilling, men får i en ny Amnesty-rapport elendig skussmål for håndteringen av voldtekter.

Få voldtektssaker kommer så langt at de behandles i danske domstoler, som her i København tingrett. Det danske rettssystemet får kraftig kritikk for hvordan voldtektsofre følges opp.
 • Inger Lise Hammerstrøm
  Inger Lise Hammerstrøm
  Journalist

«Nei, jeg kan ikke gjøre dette her», skal kvinnen ha sagt. De tre mennene hørte ikke på henne. De voldtok henne på toalettet.

Alle tre ble frifunnet i retten Viborg. Offeret hadde angivelig ikke gjort nok for å motsette seg voldtekten. Retten påpekte at hun ikke hadde tatt initiativ til å forlate toalettet, rope om hjelp eller på annen måte sette seg i motverge. Dermed fant ikke retten grunnlag for en dom.

Slik er historien gjengitt i en Amnesty-rapport om rettferdighet for voldtektsofre i Danmark. Her får danske lovgivere kraftig kritikk for måten voldtektsofre blir møtt på av dansk politi og rettsvesen.

Manglende straffeforfølging på festvoldtekter

I likestilling blir Danmark kun slått av Sveits, ifølge en FN-rapport. Funnene i Amnesty-rapporten om voldtekter gir et annet bilde av Danmark:

 • Det reises nesten bare tiltale i saker hvor man kan bevise vold.
 • Mange kvinner som ønsker å anmelde voldtekt, når ikke frem i systemet.
 • Ofre blir møtt med tvil og føler seg i mange tilfeller skamfulle.

Det tredje funnet støttes av Anne Bitsch. Hun er forsker og disputerte nylig med en doktorgradsavhandling om den rettslige behandlingen av voldtekt i Norge. Hun fant blant annet at festvoldtekter og bekjentskapsvoldtekter ikke tas like alvorlig som andre voldtekter. Ifølge Amnesty-rapporten er rutinene enda dårligere i Danmark.

– Rapporten viser at det hovedsakelig reises tiltale i saker hvor man kan bevise vold. Det får meg til å lure på om bevisstløshetsbestemmelsen i realiteten straffeforfølges, sier Bitsch.

Anne Bitsch er dansk forsker og har skrevet doktorgradsavhandlingen sin om den rettslige behandlingen av voldtekt i Norge.

– Det som er så interessant med denne rapporten, er at den peker på at et stort antall ofre ikke ivaretas av det danske rettssystemet, og at loven ikke følges opp i praksis.

Bitsch har vokst opp i Danmark, men har i forbindelse med doktorgraden bodd i Norge. Hun er kritisk til at det danske lovverket ikke kriminaliserer grovt uaktsom voldtekt.

– Det vil si at tilfellene der gjerningspersonen ikke skjønte at den seksuelle omgangen var ufrivillig, men burde ha forstått dette, ikke straffeforfølges, sier hun.

Kritisk til Amnestys metoder

Selv om Bitsch mener Amnesty-rapporten peker på viktige utfordringer, ønsker hun et mer nyansert bilde.

– Det er bra at Amnesty løfter frem ofrenes stemmer og tydeliggjør diskrimineringen som pågår i den rettslige behandlingen av voldtekt.

– Men hvis man skal belyse hvordan rettssystemet fungerer, bør man snakke direkte med dem som kritiseres og undersøke deres beveggrunner.

Hun peker på at en del av informantene i rapporten later til å være rekruttert fra kvinneorganisasjoner og hjelpeapparatet. Bitsch savner et mer representativt utvalg av både ofre og ansatte i politi og rettssystem.

Aftenposten har forgjeves forsøkt å få en kommentar fra Amnesty Danmark om kritikken, samt om rapporten i sin helhet.

Ble voldtatt av venn

Rapporten trekker også frem byråkratiet kvinner må overvinne for å få anmeldt sakene.

En sommernatt i 2016 sov en venn av Kirstine Thomsen over hos henne. Før hun sovnet forsøkte han å kysse henne, men hun sa nei og gjorde det klart at det ikke kom til å skje noe mellom dem.

Senere på natten våknet hun av at han hadde samleie med henne.

Sendt fra kontor til kontor

Thomsen ble sendt til tre ulike politikamre før hun ble avhørt. Tre måneder senere fikk hun en e-post om at det ikke ble noen sak.

I tillegg til å dele historien sin med Amnesty har Thomsen delt den med Politiken.

Saker stoppes tidlig

Sammenlignet med Norge og Sverige har Danmark forholdsvis lave tall for anmeldelse av voldtekter.

 • I 2017 ble 816 voldtekter anmeldt i Danmark – 1 pr. 7000 innbyggere.
 • I Norge ble 1625 voldtekter anmeldt – 1 pr. 3200 innbyggere.
 • I Sverige ble 4423 voldtekter anmeldt – 1 pr. 2300 innbyggere.

De lave tallene i Danmark kan ifølge en dansk rapport forklares med at mange av anklagene om voldtekt som kommer inn til politiet, aldri blir anmeldt.

Før en anmeldelse opprettes, settes det i gang en såkalt undersøkelsessak som skal avgjøre om anklagen inneholder nok bevis til å kvalifisere til anmeldelse. I mange av tilfellene blir undersøkelsessaken lukket på grunn av manglende bevis.

Ny svensk avsløring: Saker henlagt uten at mistenkte avhøres

Tirsdag kunne det svenske programmet Uppdrag Granskning avsløre at mange mistenkte voldtektsmenn slipper avhør i Sverige. Ifølge kartleggingen ble 40 prosent av sakene i Karlskrona mellom 2016 og 2018 henlagt uten at den mistenkte voldtektsmannen var avhørt.

Skeptisk til lov om samtykke

I 2017 vedtok den svenske regjeringen å tilføye en ny paragraf i voldtektslovgivingen. Den sier at partene som har sex, skal forsikre seg om at samleiet er samtykkebasert. Lovforslaget ble nedstemt i Norge og Danmark.

Anne Bitsch er skeptisk til en slik samtykkelov.

– Mange ofre «fryser» under et overgrep og klarer ikke å uttrykke seg. Samtykke forutsetter gjerne et tydelig nei. Dermed risikerer vi å forverre situasjonen ved at man fokuserer på ofrenes adferd fremfor hva den mistenkte faktisk har gjort, sier Bitsch.

Den danske justisminister Søren Pape Poulsen har på Twitter takket Amnesty for å sette saken på dagsordenen og sier han jobber for å innskjerpe lovens bestemmelser om voldtekt. Et offentlig utvalg skal levere sine forslag i løpet av våren.

Les mer om

 1. Voldtekt
 2. Overgrep
 3. Krim
 4. Danmark
 5. Norge
 6. Etterforskning