Trump fredag kveld: Skroter ikke Iran-avtalen

President Donald Trump trekker ikke USA fra atomavtalen, men kommer til å straffe Irans mektige revolusjonsgarde.

Utenriksminister Rex Tillerson (til venstre) bekrefter fredag at Trump ikke trekker Iran-avtalen.

Klokken 18.45 norsk tid kunngjorde Trump selv avgjørelsen om å ikke trekke USA ut fra atomavtalen med Iran.

Trump kunngjorde at han på bakgrunn av en «total, strategisk gjennomgang av USAs politikk mot det brutale regimet i Iran», nå har utformet en strategi.

Ifølge presidenten skal den sørge for at det iranske regimet «aldri, aldri bruker atomvåpen».

– Vil ikke fornye Iran-avtalen

Han sier videre at USA ikke vil fornye Iran-avtalen. Begrunnelsen er at de «ikke vil fortsette på samme spor hvis forutsigbare utfall er mer vold».

Etter å ha uttrykt stor mistillit til det iranske regimet, bekreftet Trump at hans administrasjon i samarbeid med Kongressen og USAs allierte skal se om det er noen mangler i avtalen.

– I tilfelle vi ikke kommer til en løsning med Kongressen og våre allierte, vil avtalen opphøre, sa Trump.

Opp til Kongressen

Utenriksminister Rex Tillerson holdt en kunngjøring kort tid før Trumps annonserte tale.

– Trump kommer fredag til å erklære at atomavtalen ikke lenger tjener USAs nasjonale sikkerhetsinteresser. Men han vil ikke be Kongressen om å gjeninnføre sanksjoner mot Iran umiddelbart, opplyste Tillerson en drøy time før presidenten skulle kunngjøre sitt syn på avtalen med Iran.

– En gjeninnføring av sanksjonene vil i praksis si at vi forlater avtalen, påpeker utenriksministeren.

Trump kommer i stedet til å innføre sanksjoner mot Irans revolusjonsgarde, men ikke ved å stemple den militære elitestyrken som en terrororganisasjon slik tidligere antydet.

I stedet kommer det til å innføres sanksjoner som treffer «selve finansstrukturene og bestemte personer, og som straffer folk som har støttet denne typen aktiviteter», sier utenriksministeren uten å utdype.

Tillerson sier at «hensikten er» at USA blir værende i atomavtalen, men at presidenten «desertifiserer» avtalen og overlater til Kongressen å avgjøre dens skjebne.

Innen 60 dager skal de folkevalgte bestemme hvorvidt sanksjonene skal gjeninnføres eller om ingenting skal endres, ifølge Tillerson.

Utenriksministerens uttalelser kom bare en drøy time før Trump selv skulle kunngjøre hva han vil gjøre med atomavtalen med Iran.

– Vi sier: Greit, de overholder de tekniske kravene, sier utenriksministeren med henvisning til at Iran etterlever sin del av atomavtalen.

Trump kan få viljen sin til slutt

Ifølge Tillerson har Kongressen nå fått 60 dager på seg til å beslutte om det skal gjeninnføres sanksjoner mot Iran eller ikke.

Et strategisk trekk fra Trump, ifølge Washington Post.

Fordi det er en komplisert og risikofylt oppgave å finne mangler i Iran-avtalen setter han Kongressen i skvis. Hvis Kongressen ikke gjør jobben som Trump nå har delegert til dem, vil det ifølge avisens kommentator gi Trump en unnskyldning til å trekke seg ut av avtalen.

Dermed vil han få viljen sin til slutt.

– Presidenten legger byrden på Kongressen for å unngå å trekke seg ut, sier senator Lindsay Graham til Washington Post, og forklarer.

– Hvis Kongressen ikke kan levere på oppgaven de er blitt tildelt og ikke kan se at Iran er et problem, så kan Trump si at han forsøkte.

– Ikke opp til ett enkelt land

I kunngjøringen fremholdt Trump at USA forbeholdt seg retten til å bryte avtalen når som helst. Det fikk EUs høyrerepresentant for utenriks og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini til å reagere.

– Iran-avtalen er en internasjonal avtale og det er ikke opp til ett enkelt land å forlate den, sa Mogherini ifølge BBC.

Hun la til at det ligger i noens president makt å forlate avtalen som er blitt tegnet av FNs sikkerhetsråd.