USA slår en strek over tollavtale med India

India avdramatiserer USAs beslutning om å frata landet såkalt preferansetollbehandling og hevder at dette får små følger for samhandelen.

India eksporterer årlig varer for nærmere 700 milliarder kroner til USA. Nå fratar Trump-administrasjonen landet muligheten til preferansetollbehandling.
  • NTB

Ordningen med preferansetollbehandling (GSP) gir utviklingsland anledning til å eksportere varer uten at de må betale toll, eller at de slipper med reduserte tollsatser ved innførsel.

India, som er verdens femte største økonomi, har hatt en slik avtale med Washington, men ordningen har bare omfattet en brøkdel av landets totale eksport til USA.

Ifølge Indias handelsminister Anup Wadhawan eksporterer India årlig varer for nærmere 700 milliarder kroner til USA, mens GSP-ordningen bare har omfattet varer til en verdi av rundt 50 milliarder kroner.

– Ikke særlig innvirkning

Selv om India er det landet som har kunnet nyte mest godt av GSP-ordningen med USA, har ordningen likevel bare årlig resultert i drøyt 1,6 milliarder kroner i spart toll, påpeker Wadhawan.

– At GSP-ordningen avvikles vil derfor ikke få særlig innvirkning på Indias eksport til USA, sier han.

Les også

WSJ: Handelsavtale mellom USA og Kina kan signeres i slutten av mars

India og Tyrkia

Beslutningen om å stryke India fra lista over land som nyter godt av amerikansk preferansetollbehandling, ble kunngjort av handelsdepartementet i Washington mandag.

Tyrkia fikk samme beskjed fra Trump-administrasjonen.

– Dette gjøres fordi de ikke lenger faller innenfor kriteriene, heter det i en kunngjøring fra departementet.

– Negative følger

– India har innført en rekke handelsbarrierer som har gitt alvorlige negative følger for USAs handel, heter det blant annet.

India vil først miste sin GSP-status om 60 dager, dersom ikke landets myndigheter innen den tid kommer til enighet om en ny handelsavtale med USA.

Handelsunderskudd

USA har handelsunderskudd med omverdenen, noe Trump tolker som et resultatet av urettferdige handelsavtaler som har ført til at andre land etter hans mening utnytter USA. Han har gjort en redusering av handelsunderskuddet til en fanesak.

Mange økonomer mener imidlertid at det amerikanske handelsunderskuddet kun gjenspeiler en økonomisk virkelighet som i liten grad kan endres med politiske virkemidler: Amerikanerne forbruker mer enn de produserer og må importere varer for å fylle gapet.