Høy oljepris ga kraftig resultatsmell for SAS

Høy oljepris bidro som ventet til å svekke SAS-resultatet i første kvartal. SAS-sjef Richard Gustafson tror likevel på et positivt resultat for 2019.

SAS-sjef Rickard Gustafson må konstatere at spesielt de høye oljeprisene bidro til å svekke SAS-resultatet i første kvartal. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Første kvartal er det svakeste kvartalet i regnskapsåret, men dessverre har vi tap i dette kvartalet. Det er likevel på linje med og i tråd med våre forventninger, sier Gustafson til NTB.

Driftsresultatet i første kvartal, som strekker seg fra november i fjor til januar i år, viser et underskudd på 461 millioner svenske kroner, en klar forverring fra underskuddet på 183 millioner i samme periode i fjor. Gustafson kan imidlertid fastslå at omsetningen likevel steg med en drøy halv milliard, til 9,5 milliarder kroner.

Sparte 200 millioner

– Det som gjør at resultatet avviker negativt fra samme kvartal i foregående år, er helt og holdent drevet av høyere oljepris, men også av en svak svensk krone og underliggende kostnadsvekst. Selv om resultatet er forventet, kan man aldri være fornøyd med et negativt resultat, sier SAS-sjefen.

Flyselskapet er inne i en periode der det skal spare 3 milliarder kroner i løpet av årene 2017 til 2020. I fjor ga dette effektiviseringsarbeidet en innsparing på 723 millioner svenske kroner. Sparingen fortsatte i første kvartal, noe Gustafson er fornøyd med.

– Vi jobber fortsatt med kostnadseffektivitet, og det er bra at vi har kuttet kostnader med 200 millioner kroner i kvartalet. Vi har lovet å spare 900 millioner kroner bare i år, og jeg mener vi er på god vei mot å nå dette målet, sier Gustafson.

Trygg på strategien

SAS-sjefen peker på stabilitet i den operasjonelle virksomheten. Antallet passasjerer økte med 2,1 prosent i det skandinaviske markedet, og antallet tilgjengelige flyseter økte med 4,4 prosent fra første kvartal i fjor. Dette planlegges økt med 1 prosent i neste kvartal.

– Vi fortsetter å hele tiden investere i og utvikle vårt tilbud, understreker Gustafson, og viser blant annet til oppgradering av fly, fast track i Tromsø og arbeid med en ny langdistansemodell.

I løpet av kvartalet utvidet selskapet flåten med tre nye Airbus 321-langdistansefly, med flere interkontinentale ruter fra Skandinavia fra sommeren 2020 som målsetting.

– Jeg er trygg på vår strategi som vi har fortsatt å levere på i løpet av kvartalet. I et konkurransepreget marked med økt kapasitet, har vi høyere inntjening og yield (inntekten per fløyet passasjerkilometer), fastslår Gustafson.

Reduserte utslipp

SAS-sjefen er klar på at dersom skandinaviske selskaper skal fortsette å ha tilgang til de globale markedene, og reisende friheten til å kunne utforske og besøke nye land, må selskapet jobbe for en klart mer bærekraftig flyindustri. Gustafson ser positivt på at SAS har klart å senke utslippene.

– Når det gjelder bærekraft, er reduserte utslipp vår førsteprioritet. For å aktivt gjøre noe med dette, har vi mål om å redusere de totale CO2-utslippene med 25 prosent og å bruke biodrivstoff i et omfang som tilsvarer vår totale innenlandsproduksjon innen 2030. For å nå våre mål, arbeider vi for å redusere utslipp i hele vår verdikjede, sier Gustafson.