Florida skjerper våpenlovene

Floridas guvernør Rick Scott har undertegnet en ny våpenlov, som blant annet hever aldersgrensen for kjøp av rifler og automatgevær fra 18 til 21 år.

F.v. Tony Montalto og hans kone Jennifer, foreldrene til Gina (14), og Ryan Petty, far til Alaina (14). De to jentene var blant ofrene i massedrapet på Marjory Stonemason Douglas High School. Her står de sørgende foreldrene ved siden av Floridas guvernør, Rick Scott (lengst t.h.) før han fredag underskrev den nye, strengere våpenloven i delstaten.

Loven utvider også den tre dager lange ventetiden for å få utlevert våpen man kjøper til også å gjelde rifler og automatgevær, og den forbyr såkalte bump stocks som gjør det mulig å bygge om halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Loven gir også lærere og andre skoleansatte anledning til å bære våpen, og den har kommet i stand etter at en utvist elev 14. februar skjøt og drepte 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida.

Scott, som er republikaner, ønsket i likhet med mange demokrater å skjerpe våpenlovene ytterligere, og han er heller ingen tilhenger av å væpne lærere, noe delstatsforsamlingen i Florida stemte for.

Den nye loven markerer likevel at Scott bryter med National Rifle Association (NRA), den mektige våpenlobbyen i USA.

NRA reagerte nærmest umiddelbart på lovendringen i Florida. Allerede en time etter at guvernør Scott hadde signert loven leverte NRA inn et søksmål ved en føderal domstol, skriver Huffington Post.

Organisasjonen reagerer kraftig på den nye våpenloven bestemmelse om 21 års aldersgrense. NRA mener at det betyr at de mellom 18 og 21 år nektes en rett de etter grunnloven har til å eie våpen.