NRA saksøker Florida for ny våpenlov

Våpenlobbyen i USA, NRA, saksøker Florida for diskriminering av unge etter at de innførte en lov som hever aldersgrensen for kjøp av rifler og automatgevær.

Florida skjerper våpenlovene og hever blant annet aldersgrensen for kjøp av rifler og automatgevær.

Floridas guvernør Rick Scott, som er republikaner, underskrev loven fredag, etter at den var blitt godkjent av både delstatens underhus og senat.

Loven hever aldersgrensen på kjøp av rifler og automatgevær fra 18 til 21. Dette får National Rifle Association (NRA) til å reagere. De mener loven diskriminerer unge amerikanere og bryter med grunnloven som gir folk rett til å eie og bære våpen for å beskytte seg selv.

Spesielt urettferdig synes NRA loven er for unge kvinner, ettersom det er mindre sjanse for at kvinner i aldersgruppen 18–24 er delaktige i voldelig kriminell aktivitet enn den øvrige befolkningen.

Loven kom i stand etter at en elev 14. februar skjøt og drepte 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida.

Den utvider også den tre dager lange ventetiden for å få utlevert våpen man kjøper til også å gjelde rifler og automatgevær, og den forbyr såkalte bump stocks som gjør det mulig å bygge om halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Den gir også lærere og andre skoleansatte anledning til å bære våpen.