Verden

Ny OECD-rapport: Klimaplanene til verdens land er på langt nær nok for å nå togradersmålet

Føler du alle er optimistiske med tanke på å redde klimaet om dagen? Møt en pessimistisk klimaforsker.

  • Arild Færaas

Fredag skal FNs klimasekretariat legge frem en rapport som skal si noe om hvor godt verden ligger an for å nå togradersmålet, basert på løftene verdens land har gitt før klimatoppmøtet i Paris.

Togradersmålet handler om at verden ikke skal bli mer enn to grader varmere enn hva den var før den industrielle revolusjonen.

En fersk rapport fra organisasjonen (også tidligere kalt «rikmannsklubben») OECD konkluderer med at løftene frem mot Paris, de såkalte INDC-ene, ikke er nok.

I 2040 vil det være sluppet ut så mye klimagasser at vi kan si farvel til togradersmålet, og det er dersom alle land følger sine kuttplaner.

En australier som slett ikke har troen

Glen Peters har togradersmålet som en av sine spesialiteter. Han er forsker på Cicero og australier bosatt i Norge.

– Det er teknisk mulig å nå togradersmålet. Man kan stoppe alle klimagassutslipp ved å «skru av kranen» i morgen. Men jeg mener det ikke er politisk mulig å nå togradersmålet.

Glen Peters

Basert på data om historiske utslipp og scenarier mener forskeren at det bare er å glemme å nå togradersmålet som virker å være klimapolitikkens hellige gral om dagen.— Mange skjønner ikke hvor vanskelig det faktisk er.

Han mener at det for eksempel ikke er rom for at et land som India skal få lov til å slippeut en god del mer for at de skal få økonomisk utvikling om vi skal nå togradersmålet.

— Alle land må gjøre alt de kan.

- Er det noen land som gjør nok?

— Nei. Generelt gjør landene altfor lite. Og selv om det er en boom innenfor sol og vindkraft, tar det tid før det blir nok fornybar energi.

Peters mener også at det trengs å gjøres mye karbonfangst, men det er en teknologi som langt fra er særlig utbredt.

HAR DU HØRT OM HAN HER?

Les også

Cola på flasker av gran eller bjørk?

FNs klimasjef mener det er mulig

FNs klimasjef Christiana Figueres mener i motsetning til Peters at det er mulig å nå togradersmålet. Se blant annet i tweeten under her.

— Figueres må være optimistisk, ellers ville hun fått sparken, er Peters' kommentar til det.

- Men hvorfor er det så mye optimisme generelt om dagen?

— Jeg tror mange ikke ser godt nok på dataene. Dersom folk gjør det, vil flere bli like pessimistiske som meg. Det er til og med noen gode klimaforskere som ikke forstår at man i tillegg til å kutte utslippene også må ha karbonfangst.

- Hvordan reagerer andre fagfolk når de møter pessimismen din?

— Det er delt. Noen sier de er 100 prosent enige med meg, mens andre er uenige. Men jeg tror det er en ganske stille majoritet som mener at to graders oppvarming ikke er mulig.

OLES KLODE: Gamle gubber har mye av skylden for at klimapolitikken henger langt etter

Er det poeng å være en klimaaktivist?

- Men om det ikke er mulig å nå togradersmålet, hva er da poenget å være klimaaktivist eller forsker?

— Det er tross alt bedre om vi når 2,5 eller 3 grader i stedet for 5 grader oppvarming.

- Men dersom du ble verdens klimaminister og faktisk hadde makten til å be landene gjøre noe for å nå togradersmålet, hva ville du da gjort?

— For USA og EU ville det vært ganske lett. De må bare øke kutt-takten i utslippene kraftig. For eksempel går det an gjøre mye med utslippene fra biler. Men det ville vært vanskeligere med land som Kina og India. Mange har ikke elektrisitet, og det er så mange kullkraftverk man må legge ned tidlig. Mens USA og EU kan øke farten i nedoverbakken, er India og Kina på vei oppover, og man må «snu skipet rundt».

Du kan se mer av Peters mener hvorfor togradersmålet er umulig i en video og en presentasjon på Ciceros sider her.

Kollega er heller ikke optimistisk, men mener det er mulig

Helge Drange, professor ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen er ikke like pessimistisk som Peters.

Helge Drange

— Jeg er ikke optimist og mener nok at oppvarming på 3 grader er mer realistisk. Men jeg mener fremdeles at det kan være mulig å nå togradersmålet. Men da trenger man lederskap. Det skjer også mye nå: Mange grasrotbevegelser begynner å bli ganske store og vi ser et betydelig prisfall innenfor fornybar energi, sier professoren.Men Drange mener at ting skal skje veldig fort om togradersmålet skal nås. Og som Peters, viser han til at FNs klimapanel regner med karbonfangst om togradersmålet skal nås.

— Vi er ikke der i det hele tatt nå, så det haster veldig mye. 20 prosent av CO2-utslippene i atmosfæren vil virke i 1000 år eller mer, med mindre det kommer en teknologisk løsning som gjør at vi kan hente det tilbake.

I toppen av artikkelen kan du se video av Helge Drange der han viser konkret hvorfor det haster – spol til 45 minutter og se konsekvensene av å vente litt med å kutte utslippene.

Vil også slite med å nå målene om ikke noe drastisk blir gjort

Tilbake til rapporten fra OECD. De mener uansett at det må en mye mer offensiv klimapolitikk til for å nå målene.

USA må kutte sine utslipp med mellom 2,3 til 2,8 prosent hvert år fremover, noe som er høyere enn snittet på 1,6 prosent de siste årene.

Også EU må øke sin kuttakt fra 1,8 prosent i året til 2,8 prosent i året.

OECD nevner aktuelle tiltak som å kutte subsidier på fossile brensler, avgifter/skatter på karbon, satse på forskning på grønn teknologi og å beskytte skog.

Miljøsjef Simon Upton i OECD, sier som en kommentar til rapporten at selv om det nå er et momentum for å gjøre noe med klimaendringene, men at det trengs økt innsats for å komme i mål.For å nå togradersmålet regner forskerne med at utslippene av klimagasser må være mellom 40 og 70 prosent lavere i 2050 sammenlignet med 2010-tall. Og i 2100 må det være helt slutt på utslipp av klimagasser.

Mange av de undersøkte landene får fortsatt mesteparten av elektrisiteten sin fra verstingen – kull: Kina, India, Polen og Sør-Afrika (2012-tall). For hele verden kom 45 prosent av strømmen fra kullkraftverk.

Men hvor varm verden blir, avhenger ikke bare av hvor mye klimagassutslipp verden slipper ut. Les intervju med Amazonas-ekspert:

Les også

- Å stoppe avskogingen av regnskogen er viktigere enn å stoppe CO2-utslippene

Se video av temperaturutviklingen på kloden de siste 100 årene:

EU foran skjema, men ...

Ifølge NTB, som siterer en rapport fra det europeiske miljøbyrået EEA, har EU redusert klimagassutslipp med 23 prosent sammenlignet med 1990-tall. Det betyr faktisk at 2020-målet allerede er nådd.

Men det mye mer ambisiøse utslippsmålet om 40 prosent kutt innen 2030 skal EU-landene slite med om ikke noe drastisk skjer. Med dagens planlagte klimakutt vil nedgangen flate ut, og i 2040 vil reduksjonen bare utgjøre mellom 27 og 30 prosent.

FÅ MED DEG FLERE SAKER OM KLIMAPOLITIKK VI HAR SKREVET I DET SISTE:

*** Det store grønne spranget i Kina**

*** Klimaet kan bli taperen i USA-valget neste år**

*** Derfor er klimamøtet i Paris viktig**

* FNs klimasjef: – Fiasko i Paris kommer ikke på tale

INTERESSERT I KLIMAJOURNALISTIKK?

DA BØR DU BOKMERKE VÅR #KLODENVÅR-SIDE

Les mer om

  1. Klima