Truer med å stenge Facebook og Instagram i Europa

Dersom Facebooks morselskap Meta ikke får lov til å lagre og dele brukerdata fra Europa på servere i USA, så kan Facebook og Instagram legges ned i Europa.

Meta-toppsjef Mark Zuckerberg og resten av ledelsen i selskapet truer med å stenge to av verdens mest populære sosiale medier plattformer i Europa.

Toppsjef Mark Zuckerberg og ledelsen i Meta truer med å stenge de populære plattformene for europeiske brukere. Det kommer frem av selskapets siste kvartalsrapport, skriver nettstedet City AM og flere andre medier.

«Dersom det ikke oppnås enighet om et nytt lovverk for overføring av data, og vi ikke lenger kan ha alternative måter å overføre data fra Europa til USA på, vil vi sannsynligvis ikke kunne tilby våre produkter og tjenester, inkludert Facebook og Instagram, i Europa». Det skriver Meta i rapporten.

I dag er det rundt 309 millioner mennesker som bruker Facebook daglig i Europa, ifølge nettstedet Statista.

Krangler over deling av data

Bakgrunnen for konflikten er at EU-domstolen i 2020 avviste en avtale som skulle regulere selskapers dataoverføring mellom EU og USA. Dette kan føre til at Meta må stoppe å sende data fra Europa til servere i USA.

Domstolen kom frem til at amerikanske myndigheters masseovervåking og brukersikkerhet ikke gikk overens med EUs GDPR-regler. Derfor ble avtalen, som gjør det mulig å overføre brukerdata fra EU til USA, avvist.

GDPR stiller en rekke krav til hvordan data skal samles inn og brukes. Ordningen pålegger virksomheter en rekke plikter, samtidig skal den sikre enkeltpersoners rettigheter.

Siden EUs beslutning om å avvise avtalen, er det blitt jobbet på spreng med å få på plass et nytt regelverk. Dette lovverket er så langt ikke kommet på plass. Dersom de nye reglene ikke gjør det mulig for Meta å lagre, behandle og dele europeiske brukerdata i USA, så truer selskapet med å trekke seg ut av Europa.

Metas leder for globalt arbeid, Nick Clegg, ber lovgivere i USA og EU om å gå inn for en «pragmatisk» tilnærming. Han argumenterer med at Meta og flere tusen andre selskaper er avhengige av å kunne overføre data fra Europa til USA.

Selskapet truer nå med at dersom de ikke lenger får bruke de gjeldende avtalene eller alternativer til disse, så vil selskapet ikke være i stand til å tilby flere av produktene sine i Europa.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang Meta truer med å forlate Europa på grunn av uenigheter om dataoverføring over Atlanteren. I august 2020 beordret det irske datatilsynet Facebook om å slutte å sende brukerdata fra Europa til servere i USA. Datatilsynet mente at Facebooks håndtering av dataene ikke var i samsvar med GDPR-ordningen.

Facebook var uenig. Selskapet svarte med et søksmål. Facebook argumenterte for at kravene var urimelige og at selskapet i verste fall ville bli tvunget til å stenge Facebook og Instagram i Europa.

I en uttalelse til den irske høyesteretten hevdet selskapet at Facebook ville bli diskriminert som den eneste teknologigiganten, mens konkurrenter som Google slipper unna.

Det var i fjor at Facebook kunngjorde at de jobber med å utvikle et såkalt «metavers» (meta + univers). Dette er en verden hvor personer kan leve ut sine liv i en form for virtuell virkelighet. Selskapet bestemte seg også for å bytte navn til Meta.

Flere eksperter frykter at utviklingen vil gi selskapet mulighet til å samle inn og i bruk enda mer brukerdata, ifølge The Guardian.

– Dette ser ut som nok en måte å tjene penger på data, sa Robin Mansell, professor ved London Shool of Economics, til avisen.