Politiet er hindret adgang til dronningens feriesteder. Nå kommer historiene om mistenkte lovbrudd mot dyr.

De siste 45 årene skal Dronning Elizabeth ha fått 160 unntak i de britiske lovene, ifølge The Guardian.

Dronning Elizabeth II av Storbritannia skal siden 60-tallet ha blitt gjort immun mot en rekke britiske lover.

I en rekke artikler har avisen avslørt hvordan dronningen har personlige unntak i en rekke lover. Det er knyttet til alt fra dyrevelferd og ansattes rettigheter.

31 av de 160 unntakene gjelder dronningens private eiendommer Balmoral og Sandringham. Hvis politiet ønsker å ta se inn på eiendommene, så trenger de dronningens tillatelse. Det gjelder blant annet hvis de mistenker lovbrudd mot dyr og miljøet.

Ingen andre private eiendommer i Storbritannia skal ha slike unntak.

The Guardian har fått tilgang til interne dokumenter fra naturvernetaten Natural England. Disse viser at det flere ganger er mistenkt kriminalitet mot dyr ved spesielt én av eiendommene.

En av portene ved det private godset til den britiske kongefamilien i østlige England, Sandringham.

Fredet fugl skutt og drept

Sandringham-godset ligger i Norfolk i Øst-England. Eiendommen på hele 8090 mål er privateid av den britiske kongefamilien.

Dronning Elizabeth har brukt deler av årets ferie på det enorme godset. I flere år har det vært hennes base i vintermånedene. Godset har også vært hyppig besøkt av hennes barn og barnebarn.

Som da Prins Harry i 2007 skal ha vært der for å skyte ender.

Ifølge dokumenter The Guardian har fått tilgang til, skal en viltvokter ha vært ute den samme kvelden for å observere to fugler av den fredede arten myrhauk. Å skade myrhauk er straffbart med inntil seks måneders fengsel, eller bot på opptil 5000 pund (60.000 norske kroner).

I løpet av sekunder skal to hagleskudd ha blitt avført før de to myrhaukene falt døde mot bakken.

Skuddene skal ifølge viltvokteren ha kommet fra Sandringham. Viltvokteren kontaktet Natural England, som igjen kontaktet politiet. Beskjeden tilbake var at politiet ikke kunne etterforske på Sandringham før de fikk tillatelse.

Noen dager senere ble Prins Harry avhørt av politiet. Han nektet for å ha skutt myrhaukene og politiet henla etter hvert saken.

Prins Harry skal i 2007 ha blitt avhørt i forbindelse med dødsfallet til to myrhauker, men ha nektet for å ha kjennskap til det.

En rekke «hendelser»

Den påfølgende dagen skrev en ansatt i Natural England til andre i etaten at «dere må være klar over at det har vært en serie alvorlige «hendelser» knyttet til dyreliv på dette stedet».

Den samme personen viste til at det skal ha vært to andre mistenkelige dødsfall av fredede fugler nær godset de siste årene.

Dokumentene viser at det er blitt satt i gang etterforskning av godset flere ganger etter at fredede fugler er funnet døde i området. Det til tross for at politiet må ha tillatelse for å kunne etterforske spesifikk kriminalitet mot dyr ved godset.

  • Mellom 2005 og 2016 skal Sandringham ha blitt etterforsket minst seks ganger for lovbrudd knyttet til dyreliv og ulovlig bruk av midler mot skadedyr. Kun én gang har det ført til rettsforfølgelse.
  • I tillegg til de to myrhaukene er det blitt etterforsket dødsfall av blant annet spurvehauk, hønsehauk og kattugle.
  • I 2009 ble Sandringham gitt en advarsel for feilhåndtering og ulovlig lagring av svært giftige kjemikalier etter at en spurvehauk ble funnet død.
  • I 2016 innrømmet Sandringham å ha ødelagt liket av en hønsehauk som ble funnet nær godset, før politiet fikk undersøkt den. Det gjorde at dødsårsak ikke kunne fastslås.

Ingen vil kommentere opplysningene

Hverken Buckingham Palace eller representanter for Prins Harry ønsker å kommentere opplysningene. Politiet i Norfolk har heller ikke ønsket å kommentere.

Natural England ville ikke kommentere episodene The Guardian omtaler, men skriver i en uttalelse til avisen:

«Vi jobber veldig tett med våre politikolleger ved det nasjonale villdyravsnittet for å etterforske hendelser og, der det er hensiktsmessig, reise tiltale. De som er skyldige i å drepe beskyttede arter, bevisst eller ubevisst, bør være underlagt lovens fulle kraft».