Lukasjenko ber om at krigen tar slutt. Men han støtter fortsatt Putin.

Den hviterussiske diktatoren innrømmer at han synes krigen har dratt ut i tid.

Lukasjenko sier han ikke trodde krigen ville vare så lenge.

Aleksandr Lukasjenko er Hviterusslands president og kjent som en kjær tilhenger av Putin. Det var lenge ventet at landet ville slutte seg til de russiske styrkene i Ukraina.

Det har ennå ikke skjedd. I et intervju med nyhetsbyrået Associated Press (AP) kom Lukasjenko i dag med en rekke synspunkter på krigen som foregår i nabolandet, blant annet at krigen har «dratt ut».

– Men jeg er ikke dypt nok inne i denne problemstillingen til å kunne si om det går i henhold til planen, slik russerne sier, eller slik jeg føler det. Jeg vil understreke nok en gang, jeg synes denne operasjonen har dratt seg ut i tid, sier Lukasjenko til AP.

Lukasjenko har lenge blitt kritisert for sin støtte av krigen. Hviterussland har stilt sitt territorium og luftrom til disposisjon for Russlands aggresjon. Dette har ført til at landet er blitt påført en rekke sanksjoner fra EU, hvor Norge også er blitt med på disse.

I dag innførte Norge ytteligere sanksjoner mot landet. De nye sanksjonene er de samme som EU vedtok 8. april og forbyr godstransport på vei for transportforetak etablert i Hviterussland.

I intervjuet med AP tar han til orde for at krigen må ta slutt.

– Vi er kategorisk motstandere av enhver krig. Vi har gjort og gjør alt for å sørge for å hindre krig. Takket være meg, har Ukraina og Russland begynt å forhandle, sier Lukasjenko.

Motstander av atomvåpen

Et annet tema i intervjuet er atomvåpen. Frykten for at Russland skal ta i bruk atomvåpen har lenge vært til stede, selv om det er uenigheter om hvor sannsynlig dette er.

I februar holdt Hviterussland en folkeavstemning som fører til at landet kan ha atomvåpen. Dette gjør at landet også kan bli vertskap for Russland sine atomvåpen.

I intervjuet slår Lukasjenko hardt ned på muligheten for bruken av atomvåpen. Han sier at det ville være uakseptabelt å ta i bruk atomvåpen i krigen. Han sier at han ikke vet om Russland har slike planer eller ikke.

– Ikke bare er bruk av atomvåpen uakseptabelt fordi det er rett ved siden av oss – for vi er ikke på andre siden av havet slik som USA. Det er også uakseptabelt fordi det kan sende kloden ut av bane til gudene vet hvor, sier Lukasjenko.

Lukasjenko og Putin er nære allierte.

Hevder de provoserte Russland

Til tross for den kritiske tonen til Lukasjenko er han fortsatt en sterk forsvarer av Putin. Han mener det var riktig at Russland å gå inn i landet, da «Kyiv provoserte Russland».

Tidligere denne uken startet landet en militærøvelse, men Lukasjenko presiserer i intervjuet at dette ikke skal ses på som en trussel.

– Vi kan ikke true, vi vet hvem som er imot oss, så å sette i gang en eller annen konflikt, noen form for krig her i vest, er absolutt ikke i Hviterusslands interesse. Vesten kan sove trygt, sier Lukasjenko.

Vil vise at han ikke er en del av krigen

Arve Hansen jobber i Den norske Helsingforskomité og har forsket på Hviterussland. Han sier dette ikke er en overraskende uttalelse fra Lukasjenko.

– Lukasjenko prøver å vise at han egentlig ikke er en part i denne krigen, fordi han vet at den er svært upopulær i Hviterussland. Samtidig kan han ikke være for kritisk heller, for han er avhengig av støtte fra Kreml, sier Hansen.

Hansen sier at Hviterussland i begynnelsen var helt essensiell for invasjonen, på grunn av landets geografi.

– Russland hadde aldri klart å ta over så store deler av fylkene Kyiv eller Tsjernihiv om Hviterussland ikke hadde tillatt at russerne brukte landet deres som oppmarsjområde. Det ble skutt raketter fra hviterussisk territorium og hundrevis av skadde russiske soldater ble lappet sammen på hviterussiske sykehus.

Nå har situasjonen endret seg, da Russland har trukket seg ut av de nordlige delene av Ukraina. Likevel er støtten fra Lukasjenko symbolsk viktig.

Han sier at budskapet om at krigen må ta slutt er en melding rettet mot sin egen befolkning.

– Det er viktig å ha i bakhodet at den hviterussiske diktatoren er svært dårlig likt i hjemlandet. Han ble jo nesten styrtet i 2020. Skulle Russland tape krigen vil det mest sannsynlig føre til nye protester mot Lukasjenko. Derfor kan det være lurt å sende noen signaler om at han egentlig har vært nøytral til krigen.