Verden

Kinesisk partiorgan om normaliseringen: Norge har betalt dyrt og lært sin lekse

BEIJING (Aftenposten): Tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo var en av de groveste innblandinger i Kinas indre anliggender fra Vestens side de senere år, skriver Beijing-avisen Global Times i en lederartikkel tirsdag.

Utenriksministrene Børge Brende og Wang Yi i Beijing mandag, da normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge ble kunngjort.
  • Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne
    Aftenpostens Korrespondent Jørgen Lohne

I forholdsvis svulstige vendinger omtaler den engelskspråklige utgaven av den nasjonalistisk orienterte tabloidavisen normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina som ble kunngjort mandag:

«Norge har betalt sin pris for innblandingen i kinesiske indre anliggender, ved at dets politiske relasjoner med Beijing nærmest stanset helt opp og deres økonomiske bånd opplevde et enormt jordskred.»

  • Les her om hvordan det nå er blitt normalisering etter seks år med isfront

De sterke kinesiske mottiltakene kom uventet på norske myndigheter, ifølge avisen, som har nære bånd både til kommunistpartiet og Folkets frigjøringshær. «Norge har en befolkning på bare 4 millioner (SIC), men prøvde å lære Kina, et land med 1,4 milliarder mennesker, en lekse i 2010. Det var en latterlig historie», heter det i lederen, som tolker grunnlaget for den nye forsoningen slik at det nå i stedet er Norge som har lært sin lekse, etter «dype refleksjoner».

«Forakt for kinesiske lover»

Global Times slår videre fast at norske myndigheter nå ikke lenger befinner seg i den «radikale og naive tilstand fra seks år siden» da «Den norske nobelkomité viste forakt for kinesiske lover» ved å tildele prisen til dissidenten Liu Xiaobo, som fra 2009 har sonet en 11 år lang fengselsdom. Også fredsprisen til Dalai Lama i 1989 blir kraftig kritisert:

«Liu og Dalai Lama er blant dem som skader Kinas nasjonale sikkerhet. Kan noen si at Nobelkomiteen ikke har til hensikt å provosere Kina politisk ved å tildele dem priser?»

Five: Like fortjent i dag

– Tildelingen av Nobels fredspris for 2010 til den kinesiske demokratiforkjemperen og menneskerettsaktivisten Liu Xiaobo er etter Nobelkomiteens mening like velbegrunnet og fortjent i dag som den var for seks år siden, sier Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five til NTB.

Hun understreker at Liu og andre kinesiske menneskerettsforkjempere fortsatt blir forfulgt, trakassert og fengslet i Kina og at dette «høyst beklagelige faktum» ikke endres av at Kina og Norge mandag kunngjorde at landene nå normaliserer sine forbindelser seks år etter at fredspristildelingen førte til brudd.

Five sier at det er Nobelkomiteens «sterke håp» at Norge også i fremtiden skal støtte arbeid for menneskerettigheter og politisk ytringsfrihet i Kina og andre land.

Hun fremhever også overfor nyhetsbyrået at Nobelkomiteens arbeid er helt uavhengig av den norske regjering.

- Viktig enighet om å gjenskape tillit

Utenriksminister Børge Brende i samtale med Kinas statsminister Li Keqiang i Beijing mandag. De to kjenner hverandre godt, ikke minst fra Brendes tid som medlem i China Council, et rådgivende miljøorgan for den kinesiske regjeringen.

Hverken Kinas statsminister Li Keqiang eller utenriksminister Wang Yi nevnte Liu Xiaobo eller Fredsprisen i sine uttalelser til vestlige medier etter samtalene med utenriksminister Børge Brende i Beijing mandag, bemerker nyhetsbyrået Reuters.

Lis viktigste budskap var at Kina nå er villig til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med Norge.

Wang la vekt på at Norge grundig hadde reflektert over grunnene til at tilliten i det tosidige forholdet mellom landene hadde lidd skade, og at det er oppnådd viktig enighet om å lære av erfaringene og gjenskape tillitsforholdet, «i samsvar med Norges og dets folks interesser».

– Norge har gjort sitt syn klart på viktige forhold, som Kinas suverenitet og territorielle integritet, skriver kinesisk UDs talsperson Hua Chunying på departementets nettsider.

På spørsmål fra Aftenposten mandag om kineserne i løpet av forhandlingene hadde bedt om noen form for garanti mot fremtidige fredspriser til kinesiske dissidenter, svarte Brende at noe slikt ikke var basis for den enighet som nå er oppnådd.

– Vi har ikke unnskyldt, og vi har vært veldig tydelig på i våre samtaler at vi ikke skal unnskylde en tildeling gjort av en uavhengig komité, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/JorgenLohne

Utenriksminister Børge Brende i Norges ambassade i Beijing der han drøfter gode nyheter med Innovasjon Norges Kina-direktør Knut Sørlie (nr. to fra venstre) og med ambassadør Svein O. Sæther og fru Eli. Ifølge Brende får Sæther (68) svært tett program de nærmeste månedene og det er ikke aktuelt å gi den erfarne diplomaten avløsning med det første, selv om forholdet til Kina nå er fullt normalisert. FOTO: JØRGEN LOHNE