Flere tusen demonstrerer mot militærkuppet i Myanmar

Rundt 3.000 unge demonstranter trosset blokkeringen av sosiale medier og samlet seg lørdag i Yangon for å protestere mot militærkuppet i Myanmar.

Unge demonstranter marsjerte i Yangon lørdag i protest mot militærkuppet i Myanmar.

Det var den største protestdemonstrasjonen siden de militære mandag pågrep flere av landets ledere, blant dem regjeringssjef Aung San Suu Kyi, og kuppet makten.

– Ned med militærdiktaturet, ropte folk mens de viftet med røde flagg, fargen til Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD), og holdt tre fingre i været.

Demonstrantene klarte å samle seg langs veien til universitetet til tross for at Facebook, internett og Twitter er mørklagt over hele landet for å hindre protester.

Ingen sammenstøt

Store styrker opprørspoliti var utplassert med to vannkanoner for å blokkere veier i området. Noen av demonstrantene forlot etter hvert stedet, mens andre ble igjen, uten at det oppsto sammenstøt.

Minst to andre grupper med demonstranter marsjerte i andre områder av Yangon, og det ble også meldt at rundt 2.000 mennesker deltok i en protest i Mandalay, lenger nord i landet.

– De respekterer ikke folkets valg, og jeg mener de er forrædere. Vår revolusjon starter i dag, sa en av demonstrantene til AFP.

Politiet møtte mannsterkt frem for å sperre gater i Yangon for demonstranter som protesterer mot militærkuppet i landet.

Økende protest

Stadig modigere protester mot de militære har økt i dagene siden kuppet, blant annet ved at folk dunker på gryter og grytelokk gjennom natten, og ved at de viser sin motstand ved å samles til gruppebilder med protestplakater.

Kuppet gjorde slutt på et ti år langt eksperiment med demokrati, akkurat da nyvalgte lovgivere skulle samles i nasjonalforsamlingen for første gang etter valget i november.

De militære har lenge hevdet at valget var preget av omfattende fusk, og har antydet at de kunne komme til å ta makten ved et kupp.

Tusener av unge demonstranter viste lørdag sin motstand mot militærkuppet i Myanmar, trass i at sosiale medier er blokkert.

Første kontakt

FNs generalsekretær António Guterres opplyser at en spesialutsending har lykkes i å få en første kontakt med de militære for å oppfordre dem til å gi fra seg makten til de sivile.

Samtidig melder en mangeårig australsk rådgiver til Aung San Suu Kyi, professor Sean Turnell, at han er anholdt og ikke får lov å forlate hotellet sitt.

– Jeg er akkurat blitt anholdt og kanskje siktet for ett eller annet. Jeg vet ikke hva det skulle være, sa han til BBC.

En kvinne i Yangon signaliserer sin motstand mot kuppet i Myanmar ved å holde opp tre fingre.

Sosiale medier blokkert

Idet protestene økte i løpet av uken, beordret juntaen telenettverkene til å blokkere adgangen til Facebook, som er svært populært og trolig landets viktigste kommunikasjonsmiddel, blant annet med et raskt voksende forum for sivil motstand mot kuppet.

Fredag utvidet juntaen sine anstrengelser for å stanse motstand ved å blokkere andre sosiale medier, inkludert Twitter.

Noen greide å omgå blokkeringene ved å bruke VPN, men utover ettermiddagen lørdag var praktisk talt all internettkommunikasjon stilnet.

Telenor uttrykker bekymring for situasjonen etter at myndighetene beordret alle landets mobiloperatører til å stenge datatrafikken.

– Som et lokalt selskap er Telenor Myanmar forpliktet til å følge lokal lov og må nå håndtere denne høyst uregelmessige og vanskelige situasjonen. Telenor har ansatte på bakken, og vår høyeste prioritet er å sørge for deres sikkerhet, skriver Telenor i en pressemelding lørdag morgen.