Verden

«Alle som har demonstrert ved USAs ambassade, må regne med at de kan være registrert»

USAs overvåking av norske borgere omfatter mest sannsynlig folk som har deltatt i helt lovlige demonstrasjoner, mener Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Han anbefaler bekymrede nordmenn å sjekke sin egen status hos ambassaden.

Opp gjennom årene har det ofte vært demonstrasjoner utenfor USAs fengselslignende ambassade i Oslo sentrum. Her er det blitzere som er i aksjon mot USA og krigen i Irak i 2003. FOTO: HEIKO JUNGE/SCANPIX
  • Roald Ramsdal
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist
  • Anbjørg Bakken
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

— Mange av dem som står i disse registrene, er folk som ikke har gjort noe galt, det gjelder høyst sannsynlig personer som har deltatt i helt lovlige demonstrasjoner, sier Thon.

USA skal siden våren 2000 ha bygd opp etterretningsgruppen Surveillance Detection Unit (SDU) med mål om å drive systematisk overvåking av blant annet nordmenn. Mistenkelige personer skal ha blitt spanet på, ofte fotografert og registrert i en etterretningsdatabase ved navn SIMAS.

- Politiarbeid på norsk jord

Ifølge TV 2 er flere hundre nordmenn registrert i denne databasen.

— De som har demonstrert utenfor den amerikanske ambassaden, må regne med at de kan ha havnet i dette registeret, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Han mener den hemmelige overvåkingsgruppen tilsynelatende har operert fullstendig på siden av norsk lovverk.

- De har utført politiarbeid på norsk jord, men ikke ivaretatt de rettighetene folk har etter loven.

Personopplysningsloven krever at det må være et grunnlag for å lagre opplysninger om folk. Etter loven skal du varsles på forhånd, og blant annet ha mulighet til retting og sletting, hvis opplysninger om deg blir registrert.

— Hvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Norge sto bak overvåkingen, kunne den ikke vært gjennomført slik - i all hemmelighet. Det ville slått inn en rekke rettssikkerhetsgarantier, understreker Thon.

Opplysningene er sendt til en database i USA. Vi aner ikke hvordan de lagres, eller hvem som lagrer dem
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Database i USA

Han viser til at det både i politiloven og straffeprosessloven er bygd inn garantier som skal ivareta dine rettigheter dersom du kommer i politiets søkelys.

— I denne saken er opplysningene sendt til en database i USA. Vi aner ikke hvordan det lagres, eller hvem som lagrer det. Dermed unndrar de seg den kontrollen som ligger i en rettsstat, fastslår Thon.

- Registre over alt

Den tidligere NRK-programlederen Petter Nome har ledet flere demonstrasjoner utenfor den amerikanske ambassaden.

- De finner fort ut at jeg ikke er noen terrorist og ikke kommer til å bli det, så jeg frykter ikke for meg selv. Men det er andre som er litt mindre synlige enn meg som kan risikere å få trøbbel fordi de har havnet i disse registrene, sier Nome.

Han har engasjert seg sterkt mot USAs invasjon av Irak og sto i spissen for en demonstrasjon med flere tusen mennesker i 2003.

Ingrid Baltzersen sitter i bystyret for Rødt i Oslo. Som politisk aktivist på venstresiden har hun flere ganger stilt seg i front for kritikk mot blant annet USA.

— Vanlig politisk aktivitet burde ikke føre til at man havner i et slik register, men med økt overvåking mot terror tror jeg amerikanerne lager register over alt de får til, sier hun, og er nesten sikker på at hun står i et slikt register.

Spør ambassaden

Thon mener det absolutt bør være utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Knut Storbergets (Ap) oppgave å spørre sine kolleger i USA hva nordmenn som frykter de står i overvåkingsdatabasen skal gjøre.

— Det bør være et av de første spørsmålene de to stiller til amerikanerne. Det er helt avgjørende at de som står i dette registeret, som ikke har gjort annet enn å gå i et lovlig demonstrasjonstog og brukt sine demokratiske rettigheter, må få vite om de står i registeret, sier Thon.

Han oppfordrer også nordmenn til å ta en telefon selv.

- De kan ringe den amerikanske ambassaden og spørre. Det kan jo bli interessant hva slags svar de får, sier Thon.

Ambassaden må følge norsk lov, selv om de som jobber ved ambassaden har immunitet
Jusprofessor Ståle Eskeland

- Ulovlig uansett

Overvåking av norske borgere er ulovlig, selv om det har skjedd ut fra området til USAs ambassade, ifølge jusprofessor Ståle Eskeland.

- Ambassaden må følge norsk lov, selv om de som jobber ved ambassaden har immunitet, sier Eskeland.

Ifølge Eskeland gjelder ikke immuniteten for de tidligere politifolkene som skal ha utført overvåkingen.

— Selv om de skulle vært ansatt ved ambassaden, så vil de likevel ikke ha immunitet. Hvorvidt eventuelt handlingene har skjedd på området til ambassaden eller ikke, er uten betydning for om de er lovlige, sier Eskeland.

Virksomheten til den amerikanske ambassaden kan være i strid med på folkeretten og norsk lov.

— USAs ambassade har ikke lov til å drive med overvåking på norsk jord. Det ligger utenfor handlingsrommet til en diplomatisk representasjon. En slik overvåking er i strid med vertslandet suverenitet og folkeretten, sier Ketil Lund, tidligere leder av Lund-kommisjonen

— PST har eksklusiv adgang til å overvåke norske borgere, ingen andre kan lovlig drive med det. I tillegg er innsamling og registrering av opplysninger om norske borgere i strid med personregisterloven, sier Lund.

Grundig til verks

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil ikke svare på hva nordmenn som tror de står i amerikanernes database, bør gjøre.

- Det er for tidlig å svare på den typen spørsmål. Nå er jeg opptatt av å få alle fakta på bordet og finne ut i hvilken grad noen i min sektor eventuelt skal ha akseptert irregulær adferd, sier han.

I går ble både politidirektør Ingelin Killengreen og nestleder i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Roger Berg bedt om å møte på Storbergets kontor.

— Jeg vil at de skal gå grundig til verks for å få svar på alle spørsmål, sier Storberget.

- Hvis noen i politiet har visst om dette, burde ikke du også da visst det?

— Jeg vet selv hva jeg vet og hva jeg ikke vet. Nå føler jeg et ansvar for å bringe frem alle fakta, sier Storberget.

Les også

  1. Overvåking midlertidig stanset

  2. - Politiet må ha kjent til overvåkingen

  3. PST har kjent til amerikansk «observasjonsvirksomhet»

  4. Overvåker skoler og kollektivstasjoner

  5. Støre krever svar fra USA og politiet