Sudan sliter med flyktningstrømmen fra Etiopia

Sudan sliter med å ta imot titusenvis av etiopierne som har flyktet fra konflikten i Tigray-regionen nordøst i Etiopia.

40.000 etiopiere har alt flyktet over grensen til Sudan for å unnslippe krigshandlingene i Tigray-regionen.

Over 40.000 etiopiske krigsflyktninger har til nå tatt seg over grensen til Sudan, et av verdens fattigste land.

65 prosent av Sudans 42 millioner innbyggere lever ifølge myndighetene under fattigdomsgrensen. I tillegg er landet midt oppe i en økonomisk krise som følge av koronapandemien.

Delstatene Gedaref og Kassala øst i Sudan er spesielt hardt rammet av den økonomiske krisen. Dette er også områdene de fleste etiopierne på flukt har kommet til, etter at etiopiske regjeringsstyrker 4. november innledet en offensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF).

Leger Uten Grenser er på plass i flyktningleiren Umm Rakouba i Sudan, som nå huser tusenvis av krigsflyktninger fra Tigray-regionen i Etiopia.

– Øst-Sudan er landets fattigste region og tilstrømningen av mennesker vil føre til økt konkurranse om ressurser og bistand, sier Jonas Horner fra den norskstøttede tankesmia International Crisis Group (ICG).

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) venter at mer enn 200.000 etiopiere kan komme til å flykte over grensen til Sudan dersom kamphandlingene i Tigray fortsetter.

Les også

Fredsprisvinnerens land på randen av borgerkrig

Trenger internasjonal hjelp

Analytikere og internasjonale hjelpeorganisasjoner advarer om at Sudan nå trenger hjelp for å kunne ta imot flyktningene.

– Sudans regjering vil være svært avhengig av hjelpeorganisasjoner for å svare på den nye tilstrømningen, sier Horner.

Forholdene for de etiopiske krigsflyktningene som har søkt tilflukt i Sudan er svært vanskelige.

Den sudanske økonomen Mohamed el-Nayer sier det internasjonale samfunnet snarest må komme på banen og bistå Sudan økonomisk, slik at de etiopiske flyktningene kan få tak over hodet, mat og medisiner.

– Hvis ikke, vil Sudans økonomi bli overbelastet. En større tilstrømming vil få svært alvorlige økonomiske konsekvenser, sier økonomen.

Norge har gitt 27 millioner kroner for å hjelpe dem som er rammet av konflikten. Bidraget går til UNHCR, Røde Kors og lokale partnere.

– Flyktninger som har klart å krysse grensen til Øst-Sudan forteller om store humanitære lidelser – vold mot sivile, familier som har flyktet uten eiendelene sine og barn som har kommet bort fra foreldrene sine, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Les også

Begge sider hevder de vinner fram i borgerkrigen i Etiopia

Overbelastede flyktningleirer

De etiopiske flyktningene oppholder seg nå i store leirer der forholdene er uhygieniske og det er mangel både på vann, mat og sanitæranlegg.

– Antallet er langt over det delstaten kan håndtere. Og en økning i antall vil legge ytterligere press ikke bare på delstaten, men på hele Sudan» sier guvernøren i delstaten Gedaref, Soliman Ali.

Leger i flyktningleirene rapporterer om sykdomstilfeller som tuberkulose, malaria og hiv, selv om offisielle tall på dette ennå ikke er blitt offentliggjort.

Det er ennå ikke rapportert om koronasmitte blant flyktningene, men man frykter at et utbrudd raskt kan spre seg gjennom leirer og nærliggende landsbyer.

– Helsesituasjonen er for øyeblikket forferdelig, sier Soliman Ali.