Video fra krematorium i Yunnan Video viser navn på døde som brennes i krematorium i Yunnan-provinsen i Kina.

En video fra Yunnan-provinsen har fått mye oppmerksomhet i Kina.

Den viser en skjerm fra et krematorium.

På skjermen får etterlatte informasjon om hvor i prosessen deres kjære er.

Stikkordene «kremeres», «ferdig» og «til nedkjøling» dukker opp ved navnene på de døde.

Hvor mange er døde av covid i Kina?

Hvor mange er døde av covid i Kina?

Da Guan Yao mistet bestemoren sin i slutten av desember, sto det i dødsattesten at hun døde av nyresvikt. Men 39-åringen visste at hun hadde testet positivt for covid-19 en ukes tid før hun døde.

Den siste måneden har Guan, som bor i California, mistet fem familiemedlemmer i Kina. To av dem hadde testet positivt for koronaviruset. De tre andre, inkludert faren hans, døde før de rakk å bli testet.

Guan er i sorg. Han er også rasende. Først og fremst fordi han mener at slektningene burde fått bedre helsehjelp. Men også fordi han ikke tror på informasjonen han får fra myndighetene.

– Det er ingen tvil om at de offisielle dødstallene er for lave, sier han til nyhetstjenesten Voice of America.

Gule likposer hopet seg opp hos et begravelsesbyrå i Shanghai 4. januar.

Offisielt 60.000 døde

Offisielt melder kinesiske myndigheter om like under 60.000 covid-relaterte dødsfall i måneden etter at koronarestriksjonene ble fjernet 7. desember.

Tallet er det få, hverken i Kina eller utenfor, som tror på. Hvor mange som faktisk er døde, er vanskelig å si.

Men det er tydelig at det er mange. Svært mange.

I kinesiske sosiale medier legges det ut utallige videoer av overfylte sykehus og folk som står i kø foran krematorier.

Videoen fra krematoriet i Yunnan-provinsen, som du så i toppen av saken, har fått mye oppmerksomhet.

Skjermen minner om informasjonen man får på en flyplass eller en togstasjon. Denne kjølige tilnærmingen til døden har skapt sterke følelser hos mange kinesere de siste dagene.

– Hvert navn representerer et liv som er tatt slutt. Da den tanken slo meg, begynte tårene å trille. Jeg er redd for alt jeg kan miste, jeg vil bare at menneskene jeg elsker skal være med meg for alltid, skriver en person på Weibo, Kinas svar på Twitter.

Analyseselskap: 708.000 døde til nå

Tallet på 60.000 døde er mye lavere enn hva mange forskere tror er riktig. Det britiske selskapet Airfinity mener at det virkelige tallet er 12 ganger så høyt:

  • Deres modell tar utgangspunkt i 99,5 millioner smittetilfeller fra 1. desember til 17. januar.
  • I den samme tidsperioden tror analyselskapet at 708.000 kinesere har dødd med covid-19.

Airfinity opplyser at de har regnet med en dødsrate på 0,53 prosent av symptomatiske tilfeller, det som på engelsk kalles case fatality ratio (CFR).

Hvilken dødsrate man har i det enkelte land, er ingen enkel sak å regne ut. De fleste land har sluttet å teste og telle alle som blir smittet. Da må andre og mer usikre metoder til for å beregne hvor mange som er blitt smittet.

I Kina har man et tilleggsproblem fordi overvåkingen av dødsfall kan være upålitelig og preget av politiske føringer.

– Det er vanskelig å finne tall for Kina. Det skyldes dels at myndighetene trolig har mistet oversikten nå under den store bølgen, og dels at man kan mistenke at dataene er påvirket av politiske hensyn, sier Preben Aavitsland, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Kan man bruke norske tall på Kina?

I Norge har man regnet seg frem til at mellom 60 og 80 prosent av befolkningen er blitt smittet i 2022, medberegnet også de som ikke har hatt symptomer.

Dette har de brukt som utgangspunkt for å komme frem til en såkalt infeksjonsletalitet, som på engelsk kalles infection fatality risk (IFR).

Smitteverntiltakene er i hovedsak fjernet i Kina, men noen velger likevel å sikre seg. Denne personen har helgardert seg på en togstasjon i Beijing.

Forskerne fant da at infeksjonsletaliteten samlet var et sted mellom 0,066 og 0,088 prosent, altså i underkant av 1 per 1000.

Hvis man tar utgangspunkt i det laveste IFR-tallet, altså 0,066 prosent, og Airfinitys antagelse om at 99,5 millioner kinesere var blitt smittet den 17. januar, så kommer man frem til at 65.670 døde.

Dette er omtrent det samme som det offisielle tallet på 60.000 døde mellom 8. desember og 12. januar.

Hvor mange har egentlig blitt smittet?

Mye taler imidlertid for at et slik tall er langt fra virkeligheten. Airfinity opplyser at de kun har regnet med symptomatiske tilfeller, mens Norge også regnet med dem som ikke har hatt symptomer.

Det totale antallet infeksjoner er antagelig mye høyere enn 100 millioner tilfeller. I Henan-provinsen, der det bor 100 millioner mennesker, hevdet myndighetene i forrige uke at 89 prosent av befolkningen er blitt smittet.

Mange kinesiske sykehus har vært overfylt siden begynnelsen av desember. Flere pasienter er blitt liggende på gangen.

Peking University har beregnet at 64 prosent av den kinesiske befolkningen, altså 900 millioner mennesker, er blitt smittet i den pågående bølgen.

Legger man det tallet til grunn og antar at de i Kina har samme dødsrate som i Norge, så ender man opp med at minst 594.000 døde.

Det er et tall som ikke avviker så mye fra Airfinitys anslag på antallet døde i den samme perioden, altså fra 1. desember til 12. januar.

– Opptil 1,6 millioner døde i løpet av 2023

Men dette er heller ikke tall som man kan være sikre på. Fordi befolkningen i utgangspunktet har hatt lav beskyttelse mot infeksjon, må man kunne anta at Kina har en høyere dødsrate enn andre land under omikronbølgen, skriver Airfinity i en e-post til Aftenposten.

I Norge har 92 prosent av befolkningen over 80 år mottatt tre doser med vaksine. Kina har bare 66 prosent av befolkningen over 80 år fått en første vaksinedose, mens bare litt over 40 prosent har fått en oppfriskningsdose.

Kinas krematorier, som dette i Beijing, er blitt overbelastet i den pågående covid-bølgen.

Hadde Kina hatt så mange som 900 millioner smittede, er det derfor rimelig å anta at de ville hatt enda flere døde enn i land med en høyere grad av fullvaksinerte eldre.

To studier ble i desember omtalt i fagbladet Nature. Den ene anslo at Kina kunne ende opp med 1 million dødsfall i løpet av de neste månedene. Den andre konkluderte med en halv million covid-assosierte dødsfall innen april og 1,6 millioner dødsfall innen utgangen av 2023.

FHIs Aavitsland lander på omtrent det samme.

– Gitt Kinas aldersfordeling, medisinske standard og vaksinasjonsimmunitet i befolkningen, havner man et sted mellom 1 og 1,5 million covid-19 dødsfall i løpet av 2023. De aller fleste som dør, vil være eldre over 70 år, skriver Aavitsland i en e-post til Aftenposten.