Verden

Borgermester: Få ringvirkninger av pakistansk utvandring til Norge

Utvandringen til Norge har ikke ført til noe økonomisk oppsving i området de fleste norskpakistanere kommer fra, fastslår borgermester i Kharian-distriktet i Punjab, Nadeem Asghar.

 • Forf>
 • <forf>halvor Tjønn <

Ikke arbeidsplasser. Kharian er det området i Pakistan som har sendt flest utvandrere til Norge. Men til tross for at en betydelig del av befolkningen i enkelte landsbyer i Kharian er blitt meget velstående, har de positive virkningene svært små.Borgermester Asghar fastslo dette da han holdt foredrag på konferansen om norsk-pakistansk migrasjonen som denne uken er arrangert på Voksenkollen. Konferansen var organisert av Norsk institutt for by— og regionsforskning i samarbeid med UNESCO.I en samtale med Aftenposten sa borgermester Asghar at det så å si ikke er skapt arbeidsplasser i Kharian-distriktet som følge av emigrasjonen. Den eneste virkningen man kan se av utvandringen, er den forholdsvis store mengden med prangende hus som er bygget i området. - Norsk-pakistanere investerer stort sett i iøynefallende hus, i ulike andre statussymboler og i jord. Det er knapt noen eksempler på at norsk-pakistanere har investert i varig økonomisk virksomhet og etablering av arbeidsplasser i Kharian, slo han fast.- Faktisk er det slik at kløften mellom fattig og rik har økt ikke ubetydelig i Kharian-distriktet. Personer som enten arbeider i utlandet eller har familie i utlandet, har en helt annen levestandard enn personer uten slike forbindelser. Dessuten er prisen på jord i Kharian gått markert opp. - Fordi så mange utvandrere har investert i store tomter eller i jord som ligger brakk, er det blitt stadig vanskeligere for vanlige Kharian-innbyggere å skaffe seg sine egne hus eller egne gårder, opplyste borgermester Asghar.

Lite veldedighet

Norsk-pakistanerne har heller ikke vært særlig villige til å gi penger til veldedige formål i Kharian, mente borgermesteren. - Vi har henvendt oss til pakistanere bosatt i Norge for å få penger til ulike prosjekter. Noe penger er kommet inn, men det vi har fått, har stort sett vært bagatellmessig.I alt bor det i Norge i dag cirka 26 000 mennesker av pakistansk opprinnelse. I ett av områdene i Kharian, Dhoria-kretsen, har hele 15 prosent av befolkningen emigrert, mange til Norge. Administrasjonssjefen i Dhoria, Mumtaz Ahmad Khan, opplyste under seminaret at det i en enkelt landsby er 500 familier som har emigrert til Norge. Mens emigrasjonen til Norge knapt figurerer i det hele tatt i nasjonal, pakistansk utvandringsstatistikk, omfatter den en betydelig del av befolkningen i Kharian. Khan kunne heller ikke peke på mange positive ringvirkninger av emigrasjonen til Norge, bortsett fra husbyggingen og at enkelte utvandrede pakistanere har opprettet skoler for slektninger som er blitt værende igjen i distriktet. - Utvandrerne har vært mer interessert i egen status enn i å forbedre forholdene på sitt opprinnelige hjemsted, sa Khan under seminaret.

Jordeierne svekket

De to lederne fra Kharian kunne likevel peke på én klar positiv virkning av emigrasjonen til Norge: Fordi distriktet har fått en forholdsvis stor gruppe med velstående mennesker, er makten til de store jordeierne tydelig svekket. Samtidig er utvandrerne blitt preget av demokratiske ideer fra Vesten. Det er imidlertid få utvandrere eller personer som er i familie med utvandrere som har engasjert seg aktivt i lokalpolitikken, sa Asghar og Khan.

 1. Les også

  Forskermøte etter en generasjon

&lt;b&gt;Storslått luksus. &lt;/b&gt;Villaer av denne typen, bygget av emigranter i Norge, Danmark eller Tyskland, er å se overalt i det såkalte Little Norway-området i Kharian i Pakistan. HALVOR TJØNN

&lt;b&gt;Borgermester &lt;/b&gt;Nadeem Asghar og distriktsrådsformann Mumtaz Ahmad Khan.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Utdanning og arbeid: Etterkommere av innvandrere dominerer både topp og bunn

 2. NORGE

  Landsdelen er blitt stemplet som en økonomisk sinke. Nye tall forteller en helt annen historie.

 3. A-MAGASINET

  – Vi er ikke sinte. Vi er rett og slett forbanna!

 4. VERDEN

  Han traff i sine spådommer om valgsjokket - men ville aldri selv stemt på Trump.

 5. VERDEN

  Se bildene: Leter gjennom tusenvis av tonn med betong etter brokollapsen i Genova

 6. VERDEN

  Vitne til Stockholm-angrepet: – Det er en følelse av tomhet her