Verden

Ny Brexit-prognose: Nær halvert britisk vekst

Veksten i britisk økonomi neste år blir nesten halvert og utsiktene for verdensøkonomien er også blitt mye mer usikre etter Brexit-avstemningen.

Verdien av den britiske valutaen pund sterling har falt 10 prosent etter Brexit-avstemningen. Foto: PHIL NOBLE, REUTERS/NTB SCANPIX

  • Roar Østgårdsgjelten

I april i år - før den britiske folkeavstemningen om utmeldelse av EU (Brexit) - anslo Det internasjonale pengefondet (IMF) en vekst i britiske økonomi neste år på 2,2 prosent.

Nå er dette vekstanslaget revidert kraftig ned til 1,3 prosent.

– Brexit har kastet en skiftenøkkel inn i produksjonsmaskineriet, sier IMFs sjeføkonom Maury Obstfeld.

Maury Obstfeld (i midten) mener det kan ta mange år før man har oversikt over de fulle virkningene av Brexit. Foto: MARIANA BAZO, REUTERS/NTB SCANPIX

Også veksten i andre europeiske land rammes av usikkerheten som er oppstått om de økonomiske virkningene av Brexit.

Les også

Brexit utløser britisk omveltning | Nils Morten Udgaard

IMF nedjusterer sin april-prognose for disse industrilandene samlet med 0,1 prosentpoeng i år og 0,2 prosentpoeng neste år til en vekst på 1,8 prosent i begge årene. Også den globale veksten er justert ned med 0,1 prosentpoeng både i år og neste år.

Pengefondets økonomer karakteriserer oppgangen i industrilandene økonomi som «matt» og med lavt vekstpotensial.

For de andre delene av verden er utsiktene mer blandet.

Veksten i Kina - selve vekstmotoren i verdensøkonomien siden den globale finanskrisen for åtte år siden - er på vei videre ned. Veksten i Kina og India er anslått å ligge på 6–7 prosent de neste par årene.

Russland og Brasil er to av de andre såkalte vekstøkonomiene som har opplevd store tilbakeslag de siste par årene. IMF spår et omslag og svak vekst neste år.

Les også

Er globaliseringen ved veis ende?

Den nye usikkerheten som er oppstått bidrar til å svekke tilliten til økonomien og dempe investeringene, påpeker IMF.

Finansmarkedene reagerte med store fall i de første dagene etter den britiske folkeavstemningen, med tok raskt igjen det tapte.

Den britiske valutaen pund sterling er imidlertid svekket med rundt 10 prosent siden Brexit-avstemningen.

Men det er også flere andre usikkerhetsfaktorer enn Brexit-utfallet som kan sende nye sjokkbølger inn i verdensøkonomien.

Les også

Brexit: De store børsene har nesten tatt igjen det tapte

IMF peker på flere andre iøynefallende faresignaler: Kapitalproblemene til europeiske banker, gjeldsveksten i Kina og geopolitisk uro og terrorisme.

– Selv om veksten er ujevn mellom regionene i verden, er den samlede nedjusteringen i vårt basisanslag moderat. Det gjenspeiler blant annet en forholdsvis gunstig vurdering av Brexits negative virkninger, sier sjeføkonom Obstfeld.

Han understreker at IMFs nye anslag er basert på opplysninger fra de enkelte land som er tilgjengelig i dag.

– Det er derfor grunn til å understreket at de virkelige effektene av Brexit kommer til å utspille seg over tid. Det bidrar til elementer av økonomisk og politisk usikkerhet som bare kan bli løst etter mange måneder, sier han.