Verden

Obama kan velge mellom fem ulike aksjoner mot Syria

Når det amerikanske forsvaret om kort tid etter alt å dømme får ordre om å gå til en militær aksjon mot Assad-regimet i Syria, foreligger flere opsjoner.

Barack Obama og hans team jobber på spreng i Det hvite hus for å finne ut hvilken Syria-løsning som vil være mest hensiktsmessig. JASON REED

 • Halvor Tjønn

USA ønsker å straffe Syrias president Bashar al-Assad (t.h.), som her er på et besøk i byen Daraya, sørvest for Damaskus. Men USA vil neppe sende inn soldater på bakken. SANA

I nær fremtid vil etter alt å dømme USAs etterretningstjenester legge på bordet det man hevder er ugjendrivelige beviser på at regimet til president Bashar al-Assad har brukt kjemiske stridsmidler mot sin egen befolkning.

Deretter vil president Barack Obama sannsynligvis kunngjøre hva USA og allierte land har tenkt å foreta seg.

Den amerikanske presidenten kan teoretisk sett gi ordre om:

 • Sammen med briter, franskmenn og eventuelle andre allierte går USA til en begrenset aksjon over to-tre dager med krysserraketter og jagerfly. Man vil angripe utvalgte mål, som militære hovedkvarter, flyplasser og utskytingsramper for tungt artilleri. Angrepene vil ikke føre til annet enn at Assad-regimet tilføyes begrenset skade. Borgerkrigen i landet vil fortsette i overskuelig fremtid.
  Sannsynlighet: Svært stor.
 • Amerikanske fly settes inn bare mot Syrias kjemiske stridsmidler. Lagrer for slike stridsmidler ødelegges, og artilleri som kan brukes til å skyte ut kjemiske stridsmidler, blir tatt ut med presisjonsvåpen.
  Sannsynlighet: Svært liten.
 • USA og allierte innfører en flyforbudssone over Syria slik at det syriske regimet ikke blir i stand til å bruke fly mot opprørerne. Dette vil kreve et langvarig engasjement der man ødelegger det syriske flyvåpen og deretter skyter ned alle gjenværende militære fly som går på vingene over Syria. Aksjonen vil medføre varig svekkelse for Assad-regimet, men ikke ta endelig knekken på det.
  Sannsynlighet: Godt under middels.
 • Man setter i verk en langvarig bombekampanje slik at man i praksis ødelegger Assad-regimets militære kapasitet. Assad-familien og resten av lederskapet i den syriske staten blir «tatt ut». Landet blir på den måten overlatt til de ulike opprørsgruppene som de siste årene har kjempet mot det sittende regimet.
  Sannsynlighet: Nesten, men ikke helt utelukket.
 • USA og allierte invaderer Syria og okkuperer landet. Etter noen år innsettes et regime som er utpekt av det syriske folket i demokratiske valg.
  Sannsynlighet: Fullstendig utelukket.

Kilder: Forskningssjef Bjørn Arne Johnsen ved Forsvarets forskningsinstitutt, forsker Helge Lurås ved Senter for internasjonal og strategisk analyse.

 1. Les også

  Ber Obama orientere om juridisk grunnlag

 2. Les også

  Britiske folkevalgte stemmer over Syria-aksjon

 3. Les også

  Obama: Syrias regime sto bak angrepet

 4. Les også

  Blir Syria angrepet i dag?

 5. Les også

  En «rasende» Cameron presset til å utsette Syria-avstemming

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Assad hevder gassangrepet er «rent oppspinn»

 2. VERDEN

  Putin varsler delvis russisk tilbaketrekking fra Syria

 3. VERDEN

  Trump sier han vil komme med en «stor beslutning» om Syria i løpet av 48 timer. Dette kan han finne på å gjøre.

 4. VERDEN

  USA: Prioriterer ikke lenger å fjerne Assad

 5. VERDEN

  Denne uken snakker alle verdenslederne om ett land

 6. VERDEN

  Amerikanske medier: – USA vurderer nå militære tiltak i Syria etter gassangrepet