Dette er spørsmålene E-tjenesten ikke har svart på i Frode Berg-saken

Rettssaken mot Frode Berg skal gjennomføres i rekordfart. Norsk etterretning har vel så mye å svare på som den tiltalte, mener to forfattere.

Øystein Bogen, erfaren utenriksjournalist i TV 2, har skrevet boken «En uvanlig spion» om Frode Berg-saken.

Det var så vidt mulig å skimte det grå håret i noen sekunder da forsvarsadvokat Ilja Novikov åpnet døren til sal 507 i Moskvas byrett.

Men scenen var den samme som man nå har sett flere ganger. Den 63 år gamle nordmannen Frode Berg satt som vanlig i et glassbur. Han er tiltalt i Russland i den største norske spionsaken siden den kalde krigen.

Etter planen skal saken føres for retten i én dag til, tirsdag neste uke, og så faller dommen 16. april.

– Det er ekstremt raskt etter russisk standard. Etter to dager er hovedforhandlignene ferdige, nå gjenstår bare sluttprosedyrene neste uke, sier Bergs forsvarer, Ilja Novikov, til Aftenposten og legger til:

– Det er trolig gode årsaker til at det går så fort, men jeg kan ikke si mer om det.

Advokat Ilja Novikov møter pressen etter forhandlingene i retten onsdag.

– Kan bli brukt som pressmiddel

Etter at russiske myndigheter har etterforsket saken i 14 måneder, kan altså dommen falle etter fire dager i retten.

– Med så mye medieoppmerksomhet, var det ventet at påtalemyndightene var interessert i å presentere en sterk og grundig sak, sier Jardar Nuland Østbø ved Institutt for forsvarsstudier.

Han understreker at man fremdeles vet veldig lite av hva som foregår i saken, siden den går for lukkede dører, men at dette uansett stiller høye krav til norske myndigheter.

– Antikvarisk metode

Selve rettssaken mot Frode Berg går dermed etter alle solemerker mot slutten i rekordfart.

Men ifølge to forfattere, som har skrevet hver sin bok om den spesielle saken, bør diskusjonen rundt de norske hemmelige tjenester fortsette.

Øystein Bogen, erfaren utenriksjournalist i TV 2, har skrevet boken En uvanlig spion.

Han forteller at store land har sluttet å rekruttere såkalte «lovlig reisende» til Russland, men at Norge har fortsatt med den risikable strategien:

– I en tid der etterretningsarbeidet foregår via internett, radar og satellitt, fremstår dette som i beste fall antikvarisk. I verste fall virker rekrutteringen av Frode Berg – og andre – som skjødesløs og desperat siden FSB er verdens mest effektive sikkerhetstjeneste, sier Bogen.

Les også

Slik gikk norsk etterretning i russernes felle. Skal ha spionert på atomubåter.

Vurderes de politiske konsekvensene?

Reporteren påpeker at det fremdeles mye som er uklart i denne saken og mener e-tjenesten bør svare på følgende spørsmål:

1) «Sett fra etterretningens ståsted er det kanskje naturlig at man går etter personer som har mange kontakter i Russland. Men når man for eksempel verver mennesker som har vært aktive i det norsk-russiske samarbeidet, blir det da foretatt en politisk vurdering om hvorvidt dette tjener den norske stats interesser i det lange løp?»

2) «Risikovurdering: Hvordan er analysen av at utrente sivilister blir brukt på denne måten? Og gjøres det en vurdering av hva de politiske konsekvensene kan bli hvis man blir tatt?»

3) «Arbeidsgiveransvar: Hva slags moralsk ansvar skal Norge ha når en person som Frode Berg, kommer i et slikt uføre?»

Milana Digajeva er statsadvokat i saken mot Frode Berg.
I denne bygningen i Moskva foregår rettssaken mot Frode Berg.

– Kynisk e-tjeneste

Trine Hamran er venn av Frode Berg og har skrevet boken En god nordmann.

Hamran håper først og fremst at Frode Berg finner veien tilbake til familien og Kirkenes. Men hun håper også at det fører til en større diskusjon om e-tjenestens metoder.

– Flere sier at etterretningstjenesten har opptrådt amatørmessig i denne saken. Men det er trolig verre enn som så. Jeg mener det ligger en kynisme i systemet hvor man også bryter regler for å skaffe seg mest mulig informasjon, sier Hamran og har formulert følgende spørsmål til e-tjenesten:

Var han ikke i det russiske søkelyset?

4) «De har presset en person, som ikke er ansatt i e-tjenesten, til å begå et lovbrudd i utlandet. Selv etter at han sa at han ikke ville mer, fortsatte de å presse. Er ikke det å gå over en etisk grense?»

5) «Han ble rekruttert mens han hadde oppdrag for Grensekommissariatet. Men vet ikke e-tjenesten at han, som tidligere grenseinspektør, er i søkelyset til russiske myndigheter?»

Skadet samfunnets interesser?

EOS-utvalget kontrollerer den norske etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste etter EOS-kontrolloven. I paragraf 2 står det at virksomheten (altså e-tjenesten) ikke skal påføre utilbørlig skade på samfunnets interesser.

Det mener Hamran kan ha blitt brutt i Frode Berg-saken, og vil også ha svar på følgende spørsmål:

6) «Tjenesten sier at de ikke kan unngå å bruke folk i Kirkenes, noe som har ført til stor mistillit og uro i området. Vet ikke e-tjenesten at de setter personer i Kirkenes i fare? At de risikerer å undergrave folk-til-folk-samarbeidet over grensen i nord?»

7) «Folk-til-folk-samarbeidet er for øvrig et samarbeid som er et satsingsområde for Utenriksdepartementet. Hva tenker Forsvarsdepartementet om at de undergraver Utenriksdepartementets prosjekt?»

Aftenposten har sendt Utenriksdepartementet en rekke spørsmål om påstandene de to forfatterne kommer med i denne saken, men har ikke fått svar onsdag ettermiddag.

Vil du lese flere artikler østfra?

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.