Bortføring for penger tar av i Nigeria

I løpet av årets første tre måneder er 685 personer registrert bortført i Nigeria og 1.071 drept i vold knyttet til kriminelle handlinger.

  • NTB

Voldelige bortføringer for å oppnå løsepenger er ikke uvanlig sør i det oljerike landet, men ifølge landets øverste politisjef, Mohammed Adamu, begynner det å tegne seg en ny trend, der bortføringer også sprer seg til resten av landet.

Blant annet har bortføringer blitt stadig mer vanlig nordvest i landet, i hjemregionen til president Muhammadu Buhari.

Det er flere årsaker til økningen, inkludert vanskelige økonomiske tider, høyt press på sikkerhetsstyrkene som også trues fra flere hold og ikke klarer å følge opp. Politiet har ikke kapasitet til å bistå.

Den typiske kidnapperprofilen har endret seg dramatisk de siste årene, sier Nnamdi Obasi fra tenketanken International Crisis Group (ICG).

– Gjengene som er involvert nå virker bedre organisert, opererer i større grupper, med mer gjennomarbeidet logistikk og er mer vågale når de slår til, sier han.

Der de tidligere gikk etter rike individer bortfører kidnappere i større grad hvem som helst, rik eller fattig.

Typiske tilfeller foregår ved at kidnappere bortfører ofre og holder dem fanget og torturerer dem, informerer familie og krever høye summer for å levere dem tilbake. Familie og venner skraper sammen pengene. Mange er i gjeld til kidnapperne i ettertid også.

Områder på landsbygda der det er for lite politi har blitt særlig utsatt.