Verden

Svensk krimforskning anklages for å være politisk styrt

Ny studie sår tvil om analysene til forskningsinstituttet som har ansvar for å samle inn og tolke svensk krimstatistikk.

Svensk kriminalpolitikk har fått mye oppmerksomhet i høst fordi det har vært en rekke skytinger og eksplosjoner i de kriminelle miljøene. Det kriminalitforebyggende rådet er en velbrukt kilde til statistikk og analyser om utviklingen.
  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Lov og orden, skytinger og eksplosjoner har dominert mye av den politiske høsten i Sverige. Derfor vekker en ny studie fra Linköpings universitet oppsikt. Studien tar for seg Brottsförebyggande rådet (BRÅ), et statlig organ som gir politikere og beslutningtakere råd for hvordan de skal bekjempe kriminalitet. Rådet har også ansvar for å lage den offisielle kriminalstatistikken og sorterer under justisdepartementet.

«Taushetskultur»

Rapporten med navnet «Kan man stole på Brå?» påstår at det finnes en taushetskultur i instituttet, at forskningen er partisk, og at arbeidet er politisk styrt. Forskerne bak studien skriver at flertallet av dem som er intervjuet i etaten mener ledelsen utsetter dem for press for å endre funn som av «politisk, ideologiske eller andre grunner ikke er ønskelige».

Les også

Svenskene bruker amerikansk metode mot skytingen, og de mener den virker

– Risiko for vridning

Forskerne ved Linköpings universitet har intervjuet over 30 nåværende og tidligere ansatte i etaten, men de er svært tilbakeholdne med hva slags tema som eventuelt blir luket vekk eller hvilke funn som friseres. Det begrunnes med hensynet til å beskytte dem som er intervjuet.

– Selvsagt ville det være bedre om vi kunne være helt åpne. Siden noen i studien er utsatt har vi valgt å beskytte dem. Det samlede materialet holder likevel, etter vår vurdering, for at leserne skal kunne skape seg et riktig bilde. Bare det at det finnes en risiko for skjevvridning, er jo problematisk i seg selv, sier universitetslektor Malin Wiesland til Svenska Dagbladet. Hun er en av tre bak rapporten.

Rapporten får kritikk

Hun sier at det påståtte presset er størst i kriminalpolitiske spørsmål, politiets arbeid og de nasjonale trygghetsundersøkelsene. Wiesland konkluderer med at måten det kriminalitetsforebyggende rådet er organisert på, «kan medføre en slags korrupsjon blant forskere», men også at beslutningstagerne får feilaktig grunnlag, som kan få alvorlige konsekvenser i samfunnet.

Rapporten har alt skapt politisk debatt i Sverige. Spesielt Moderaterna og Sverigedemokraterna mener det som avdekkes er alvorlig.

– Det er veldig alvorlige påstander og anklager som legges frem, sier Moderaternas justispolitiske talsmann Johan Forsell til Dagens nyheter.

Rapporten er også omstridt og er blitt kritisert for ikke å ha svakheter og ikke gi et riktig bilde. Blant annet mener sjefen for det kriminalitetsforebyggende rådet, Bjørn Borschos, at det kan stilles spørsmål ved deler av rapporten og ved metodevalget.

Han svarer klart ja på om BRÅs arbeid er til å stole på.

– Jeg vil ikke kommentere enkelte synspunkter fra intervjupersoner, men en ting vil jeg gjøre klart, og det er at BRÅ ikke endrer i konklusjoner i rapporter etter justeringer fra departementet, skriver han i en kommentar.

Justisminister Morgan Johansson kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes.

– Jeg kan bare svare for hvordan jeg selv leder departementet, og jeg har ikke tatt noen initiativ til å styre forskning og eller myndigheter på denne måten, sier Johansson til TT.

Les også

Gjenglederen Hadri ble drept i Malmö. Politiet mener voldsbølgen er en kamp for å fylle hans rolle.

Les mer om

  1. Sverige