Nederland dømt til å hente hjem barn av IS-foreldre

Nederland må aktivt forsøke å hente hjem IS-barn fra leirer i Syria så raskt som mulig, slår en nederlandsk domstol fast. Men staten kan la mødrene bli igjen.

IS-kvinner står i kø i al-Hol-leiren i Syria.

I kjennelsen fra tingretten i Haag heter det at staten aktivt må sørge for å repatriere barna og bruke alle tilgjengelige muligheter til å få dem hjem til Nederland.

Kjennelsen innebærer at nederlandske myndigheter må endre den politiske tilnærmingen om å ikke arbeide aktivt for å hente barna ut, skriver den nederlandske nettavisa nos.nl.

– Men dette betyr også at staten ikke kan tvinges til å foreta seg det umulige, påpekte dommer Hans Vetter da han leste opp kjennelsen i saken som 23 IS-mødre hadde anlagt mot staten med krav om hjelp til å komme hjem.

Les også

Eriksen Søreide: Norge har ikke forpliktelse etter barnekonvensjonen for Syria-barna

– Akutt nødssituasjon

Minst 90 barn av nederlandske foreldre oppholder seg i de overfylte leirene al-Roj og al-Hol nordøst i Syria, i tillegg til 35 kvinner og 15 menn.

Ifølge dommeren lever barna i en akutt nødssituasjon, uten at de selv har valgt det. Mødrene har derimot ikke samme rett til hjelp fordi de ifølge dommeren har valgt å reise til IS-territoriet.

I dommen tas det imidlertid høyde for at de lokale myndighetene bare vil la barna reise sammen med mødrene sine.

– I så fall må Nederland også repatriere mødrene, sier dommeren.

Les også

Norske IS-kvinner i Syria forteller om kaotiske tilstander i Al-Hol-leiren etter blodige opptøyer

Ber Norge ta ansvar

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna Norge støtter den nederlandske rettskjennelsen og oppfordrer norske myndigheter til å hente hjem barn med norsk tilknytning.

– Igjen ser vi en rettskjennelse som dømmer et lands myndigheter til å ta ansvar for sine egne borgere. Nå må Norge vise ansvar og handlekraft ved å hente de norske barna hjem umiddelbart, sier Lange.

Ifølge PST befinner 35 barn med norsk tilknytning seg i Syria. Redd Barna mener barna bør hentes hjem til Norge sammen med mødrene, slik at mødrene kan straffeforfølges i det norske rettsvesenet.