New Zealand tok ned statue av omstridt kolonist

Byen Hamilton på New Zealand fjernet fredag bronseskulpturen av kontroversielle kaptein John Fane Charles Hamilton fra torget etter krav og trusler.

Bystyret i Hamilton stemte for å fjerne statuen av kolonisten John Fane Charles Hamilton som nedkjempet maorier på New Zealand da han koloniserte deler av landet på 1800-tallet.

En liten gruppe tilskuere fulgte med mens en kran heiste vekk statuen av marinekapteinen som i sin tid kjempet mot urbefolkningen i landet, maoriene, da de forsøkte å forsvare seg mot kolonialiseringen på 1800-tallet.

Byen Hamilton er oppkalt etter samme mann, og føyer seg til en stadig lengre liste over steder i verden som tar et oppgjør med fortiden og endrer navn eller fjerner statuer.

Både lokale maorier og antirasistiske organisasjoner har krevd at statuen skulle fjernes, i tillegg til at det er kommet trusler om at den ville bli revet ned eller vandalisert.

Bystyret i Hamilton City sier at å fjerne statuen er en del av generelt press i landet for å fjerne minnesmerker som ses på som representative for kulturell disharmoni og undertrykkelse.

– Jeg kjenner mange personer – faktisk et økende antall personer – som finner statuen personlig og kulturelt krenkende, sa ordfører Paula Southgate.