Norge og resten av EFTA har inngått handelsavtale med Brasil og naboland

Norge og andre EFTA-land har inngått en frihandelsavtale med Brasil og andre søramerikanske land. Samtidig sier EU-kommisjonens president at unionen neppe kan ratifisere en avtale i en situasjon der Amazonas brenner.

Brasils president Jair Bolsonaro fotografert under en militærparade 23. august.

Brasils president Jair Bolsonaro meldte fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det søramerikanske handelsforbundet Mercosur og EFTA-landene er avsluttet og at en avtale er inngått.

Mercosur-sammenslutningen består av Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay – et marked med totalt 260 millioner innbyggere.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bekreftet lørdag formiddag at partene er enige om en avtale.

Handelsavtalen innebærer at 99,2 prosent av all norsk eksport av industrivarer og sjømat til Mercosur-landene blir tollfri.

– Handelsavtaler gir økt eksport for norske bedrifter, og de kan bidra til å sikre arbeidsplasser i hele Norge, sier Isaksen.

Bolsonaro uttaler at frihandelsavtalen med EFTA er et positivt resultat av regjeringens diplomatiske innsats for å åpne for handel mellom Brasil og andre land, skriver Reuters.

EFTA-landene har forhandlet om frihandelsavtalen med Mercosur parallelt med EU.

– En skandale

Før avtalen ble kjent sa SV-leder Audun Lysbakken følgende til NTB:

– Det er en skandale om Norge slutter seg til dette mens Amazonas brenner. Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen, sier han.

Etter at avtalen er presentert, fremholder han kritikken:

– Her har næringsministeren vært bevisstløs og uansvarlig, sier han til Aftenposten.

Det er for øyeblikket et stort antall branner i regnskogen. Det har brent 70.000 ganger så langt i år. Miljøorganisasjoner har gitt uttrykk for at den store økningen henger sammen med politikken til Brasils president Jair Bolsonaro.

Han kom til makten i januar, er klimaskeptiker, sterk forsvarer av landets industrilandbruk og har lovet mer næringsutvikling i Amazonas. Siden nyttår har han slått en strek over en rekke miljøvernlover.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte pressen klokken 12.

– Stortinget må stoppe denne avtalen. SV vil legge frem forslag om å si nei til avtalen med en gang Stortinget trer sammen. Det er umulig å støtte en avtale som ikke inneholder helt klare forpliktelser til å redde regnskogen, sier Lysbakken.

Røe Isaksen mener kritikerne er for raske på avtrekkeren.

– Innholdet i avtalen blir presentert nå, så kritikerne kan ikke kjenne innholdet i den før de har kommet med sin kritikk.

I en pressemelding skriver Næringsdepartementet at det i avtalen ligger en forpliktelse for partene om å «bekjempe ulovlig hugst og ivareta urfolks rettigheter».

– Bestemmelsene betyr at partene er enige om å fremme bærekraftig utvikling og at det må være en del av handelspolitikken. Så er det noen områder som har en enda mer forpliktende tekst, blant annet folkerettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst. Dette er viktig, sier Isaksen til Aftenposten.

Han forklarer at forpliktelsene skal følges opp gjennom jevnlige møter mellom EFTA-landene og Mercosur-ladene.

Les også

Presidenten har rett: Brasil råder over Amazonas. Det betyr ikke at resten av verden må holde kjeft. | Øystein K. Langberg

Et enormt antall branner raser nå i Amazonas. Dette satellittbildet er tatt 13. august.

Tusk: Vanskelig å forestille seg avtale når Amazonas brenner

Frankrike og Irland brukte fredag frihandelsavtalen til å presse frem tiltak for å hindre avskoging og slukke brannene i Amazonas. Også norske politikere har bedt regjeringen om å gjøre det samme.

Forhandlingene mellom EU og Mercosur ble avsluttet i juni, men den er ennå ikke ratifisert av medlemsstatene på begge sider. Handelsavtalen ble omtalt som «en av de største EU har inngått noen gang».

Ifølge nyhetsbyrået AFP sier EU-kommisjonens president Donald Tusk at det er «vanskelig å forstille seg» at avtalen skal ratifiseres i en situasjon der Amazonas står i brann.

Næringsministeren sier at regjeringen mener at avtalen mellom EFTA og Mercosur-landene skal ratifiseres selv om situasjonen i Amazonas er som den er.

– Det er fordi vi mener den også er et viktig bidrag til bærekraftig forvaltning av regnskogen i Mercosur-landene, inkludert Brasil, sier Røe Isaksen.

– Også hvis det fortsatt herjer store skogbranner i Amazonas?

– Ja, men det viktig å si at Brasils myndigheter har et klart og tydelig ansvar for å slukke brannene. Men vi mener at denne handelsavtalen nettopp fordi den har forpliktelser om å bekjempe ulovlig hugst og å sikre bærekraftig skogforvaltning, er et godt verktøy for å ta opp disse sakene med Brasils myndigheter.

– Nye markeder

Røe Isaksen trekker frem norsk fiskeri og sjømat som et område som vil merke avtalen godt.

– De vil få mye bedre tilgang på markedene i Mercosur-landene uten tollmurer, sier han.

For norske forbrukere vil den merkes ved at tollene på en del varer blir satt ned.

– Dette er forskjellig fra varekategori til varekategori, men det blir blant annet billigere å importere tropiske frukter.

– Hvordan vil regjeringen sikre at Norge ikke importerer produkter fra Brasil som er et resultat av ulovlig hugst?

– Formuleringene knyttet til bærekraft og ansvarlig skogbruk skal ivareta dette, i tillegg til andre internasjonale avtaler. Disse avtalene går ikke inn i detaljerte spørsmål om landenes lovverk, men forpliktelsen til å bekjempe ulovlig hogst innebærer at landene må ha et sterkt, nasjonalt lovverk og etterleve det, sier Røe Isaksen.

Ber om å legge mer press

Regnskogfondet reagerte også sterkt på meldingen om at en avtale skulle være inngått.

– Norge burde ikke inngått en avtale med Brasil så lenge avskogingen øker og skogbrannene ikke er stanset. Dette er helt legitime og rimelige krav i forhandlingene om en handelsavtale, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet til NTB.

– Vi har tidligere sett at Brasil bedrer sin miljøpolitikk når de presses i forbindelse med handelsavtaler. Nå må Norge gjøre som andre europeiske land, nemlig å kreve en bedre politikk for Amazonas som betingelse for ratifisering av handelsavtalen, sier Eggen.

Norge stanset nylig en utbetaling på 300 millioner kroner som skulle bidra til å hindre avskoging. Politiske partier hjemme i Norge, som Rødt, SV og MDG, uttalte til NTB fredag at de mente det ikke er nok.

I flere land i verden var det fredag demonstrasjoner mot brannene i Amazonas, hvor de ber Brasils president Jair Bolsonaro gjøre mer for å beskytte regnskogen. Disse demonstrantene sto utenfor Brasils ambassade i Uruguay.

Ber om null straff

Jair Bolsonaro ba fredag verdenssamfunnet om ikke å straffe Brasil for brannene i Amazonas.

– Det er skogbranner over hele verden, og dette kan ikke brukes som påskudd for mulige internasjonale sanksjoner, sa han.

På G7-møtet i helgen skal det ifølge franske myndigheter jobbes med konkrete tiltak som svar på brannene i Amazonas.

Bolsonaro mener «noen land» kommer til å forsvare Brasil på møtet. Hva disse tiltakene dreier seg om og hvem disse landene er, er uklart.