Verden

USA og Taliban enige om forslag som skal dempe volden

Mark Esper (t.v.) og Jens Stoltenberg under møtet i Brussel, der Esper kom med en oppmuntrende nyhet om samtalene med Taliban.

USA og Taliban er enige om et forslag som skal dempe voldsbruken i Afghanistan i en uke. Det kan være et viktig steg på vei mot en fredsavtale.

  • NTB

USAs forsvarsminister Mark Esper kunngjorde forslaget på en pressekonferanse etter Natos forsvarsministermøte.

– Jeg vil ikke gå inn i detaljene nå, ettersom vi nå konsulterer våre allierte om dette, sier Esper.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har gjentatte ganger sagt at Taliban må vise både vilje og evne til å redusere volden i Afghanistan.

– I denne omgang mener vi at sju dager er nok til å vise det, men dersom vi går videre med dette, vil det stilles betingelser og være en prosess som evalueres løpende, sier Esper.

Han vil ikke svare på om USA vil fortsette sine antiterroroperasjoner i løpet av de sju dagene en eventuell avtale vil omfatte.

Håpet er å skape en situasjon som åpner for dialog mellom partene i Afghanistan. I forkant av møtet i Brussel sa Stoltenberg at Norge og Tyskland i så fall har sagt seg villig til å være tilretteleggere.

– Det vi har sagt, er at hvis det er behov for det, så stiller vi oss til rådighet. Det er i og for seg det samme som vi har sagt også tidligere, og vi har jo en viss erfaring med denne typen bistand, presiserte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kort tid etterpå og viste til tidligere fredsprosesser der Norge har vært involvert.

Les mer om

  1. Taliban
  2. USA
  3. Afghanistan