PechaKucha: 50 år med konflikt, syv millioner ofre

Slik jobbet norske diplomater for å støtte opp under fredsforhandlingene i Colombia.

Dag Nylander er en av de norske diplomatene som har hjulpet Colombia til å ta ett skritt nærmere fred og avslutte mer enn 50 år med konflikt.

I hans PechaKucha-foredrag snakker han om erfaringer med FARC-geriljaen og colombianske myndigheter. I tillegg deler han sin opplevelse av samspillet mellom to tidligere fiender ved forhandlingsbordet.

Les også

FARC og Colombia enige om ny fredsavtale

Se hele foredraget til Nylander i vinduet over.

Les også

Klart for avvæpning av FARC i Colombia

Et PechaKucha-foredrag består av 20 bilder som foredragsholderen får snakke om i 20 sekunder hver. PechaKucha-foredragene Aftenposten kuraterer, er fremført på PechaKucha night Oslos arrangementer.