Verden

Røde Kors: Klimaendringene gjør nødhjelp knalldyrt, og behovet øker eksplosivt

Før var det behov for nødhjelp i akutte kortvarige kriser. Klimaendringer gjør at det nå er behov for nødhjelp på samme sted i årevis.

Flere uker etter at syklonene rammet Mosambik i vinter var det utilgjengelig områder hjelpearbeidere ikke hadde nådd inn til. Her oppdages en familie som er rammet i Nhamatanda, omtrent 130 fra Beira.
 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Det er en av konklusjonene i en rapport forskere ved universitetet i Uppsala har laget for Norges Røde Kors. Rapporten, som ble offentliggjort denne uken, er så dramatisk at organisasjonen sier de må tenkes helt nytt.

Klimaendringer, enten verden klarer å stanse på 1,5, 2 eller 3 grader, vil ramme verdens fattigste hardest.

Nødhjelp i en klimaendret verden blir så kostbart at Røde Kors ikke kan takle det med dagens budsjetter, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Da svakeste rammes først

– Vi har hverken økonomi eller organisasjon til å takle en slik utvikling. Regjeringene må bidra langt sterkere for å møte klimaendringene de neste årene, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Rapporten skisserer en utvikling de neste ti årene, altså i en ganske nær fremtid.

– Hvis verden ikke klarer å bremse oppvarmingen, vil situasjonen bli betydelig verre. Det er grunn til å frykte en dramatisk forverring i den humanitære situasjonen i verden, sier han.

Apeland sier Røde Kors vil få langt mer å gjøre i årene som kommer fordi klimaendringer først og hardest rammer de svakeste og de som lever mest utilgjengelig.

Noen av rapportens konklusjoner:

 • Humanitære konsekvenser av væpnede konflikter forverres av klimaendringer.
 • Ekstremvær rammer oftest konfliktutsatte områder hardest. Selv om det foreløpig ikke kan dokumenteres at klimaendringer har ført til krig og konflikt, forverres konsekvensene.
 • Effekter av klimaendringer rammer ofte hardest i utilgjengelige områder uten god infrastruktur og i land med dårlig styresett.
 • De tøffeste klimaendringene har kommet først til regioner som allerede har stor fattigdom. Det siste tiåret med ekstremtørke i det Østlige Afrika, langt verre enn noen gang før i moderne tid, har rammet millioner av menneskene som fra før slet mest.
Les også

Norske klimagassutslipp opp 0,4 prosent

«Vi blir værende i årevis»

Norges Røde Kors har tidligere fått vurdert hvordan arbeidet i Norge vil påvirkes av klimaendringer. Dette er første globale vurdering. Generalsekretær Bernt G. Apeland sier rapporten skremmer:

– Rapporten viser at situasjonen er kjempealvorlig. En virkelig alarm til verden også til oss selv. Vi i Røde Kors vil få langt mer å gjøre. Flere vil få behov for nødhjelp. Vi ser allerede at vi blir værende i nødhjelpsområder lenger enn før. Den tendensen vil forsterke seg de kommende årene, sier han.

Mosambik rammes normalt ikke av sykloner. Tidligere i år to sykloner. Røde Kors mener denne typen nye ekstreme værhendelser vil skape enorme humanitære hjelpebehov.

Sykloner og ekstrem nedbør

Røde Kors er ikke i tvil om at man allerede ser konkrete endringer. Mosambik ble tidligere i år rammet av to voldsomme sykloner i løpet av seks uker.

– Det er ingen presedens for den type sykloner i dette området. Millioner av mennesker ble rammet. Jeg kom akkurat tilbake fra Al Hol-leiren i Syria. For noen uker siden var leiren et gjørmebad etter nedbørsmengder ingen har opplevd i regionen før. Nå er leiren rammet av ekstrem hete og tørke. Det er det svakeste som rammes, sier han.

– Vi må finne smartere måter å jobbe på. Vi ser også klart at den måten vi skaffer ressurser på i dag ikke vil være nok til å takle det som skal skje. Når vi må være til stede med nødhjelp i årevis må regjeringene langt sterkere på banen, mener han.

Norges Røde Kors vil ta opp situasjonen når bevegelsen møter alle regjeringene som har underskrevet Genèvekonvensjonen i november. Men Apeland har liten tro på et snarlig gjennombrudd.

– I dagens politiske situasjon internasjonalt er det svært krevende å få til nye avtaler som berører nasjonal suverenitet. Derfor er det vanskelig å drøfte temaer som klima og migrasjon.

Les mer om

 1. Klimakrisen - dette skjer
 2. Klimaendringer
 3. Ekstremvær
 4. Beredskap
 5. FNs klimapanel
 6. Nødhjelp