Verden

Sverige har rapportert om 4220 koronadødsfall. Det virkelige tallet kan være på over 5200.

Sverige kan ha over 1000 flere koronatilknyttede dødsfall enn det de hittil har rapportert om. Det viser beregninger som er gjort på overdødelighet i nabolandet.

En koronapositiv kvinne skal røntgenfotograferes på Söder sjukhus i Stockholm. Sverige rapporterer fremdeles om flere hundre døde med koronaviruset hver uke.
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist

Mens Norge har hatt 235 dødsfall som er blitt knyttet til koronasmitte, er det offisielle tallet i Sverige på 4220. Antallet døde pr. innbygger er nesten ti ganger så høyt i Sverige som i Norge.

Men, dersom man ser på tallene for alle mennesker som har dødd i de to landene i løpet av våren, ser det ut til at forskjellene er enda større.

For mens man i Norge ligger omtrent der man har ligget de siste årene, er det langt flere døde i Sverige enn normalt, det man kaller en overdødelighet.

Denne overdødeligheten er så stor at den går langt ut over det som kan forklares med de offisielle tallene over koronatilknyttede dødsfall.

1007 uforklarte dødsfall i løpet av seks uker

Den siste ukerapporten fra Folkhälsomyndigheten viser at mens man i uke 13 til 18, fra 23. mars til 3. mai, har en målt overdødelighet på 4046 dødsfall, så har man i de samme ukene fått innrapportert 3039 koronarelaterte dødsfall.

Det er altså 1007 uforklarte dødsfall, som mest sannsynlig kan knyttes til covid-19.

«Det er rimelig å tro at en stor del av overdødeligheten vi nå ser, er covid-relatert», skriver AnnaSara Carnahan, epidemiolog ved Folkhälsomyndigheten, i en e-post til Aftenposten.

«Vi vil først senere kunne få vite om det kan blir påvist noen effekt på andre dødsårsaker».

Sverige statsminister, Stefan Löfven, hevder den svenske modellen fungerer.

– Vi skulle gjerne sett et helt annet resultat

Sverige statsminister, Stefan Löfven, gikk i forrige uke langt i retning av å innrømme at man ikke hadde klart å beskytte landets eldre.

– Vi skulle gjerne sett et helt annet resultat, sa Löfven til Sydsvenskan. Likevel hevdet han at den svenske modellen fungerer.

Sverige strategi har gått ut på å beholde et så åpent samfunn som mulig, mens det var meningen at man skulle beskytte de eldre og syke.

Smitten har imidlertid kommet inn på mange sykehjem, og cirka halvparten av de rapporterte døde har bodd på sykehjem. Situasjonen kan dessuten være enda verre enn det den offisielle statistikken viser. Mangel på tester har ført til at dødsfall som kan skyldes korona på sykehjem, ikke er blitt rapportert, meldte Sveriges Radio i midten av april.

Les også

De måtte ta farvel med faren over telefon. Smitten kom inn der de eldre skulle vært beskyttet.

Også i Sverige har man hatt besøksforbud. Slektninger kan kun treffe sine pårørende utendørs og med god avstand. Her ved et sykehjem i Uppsala.

Koronatiltak har resultert i mindre sykdom generelt

I Norge er det blitt påvist at andre smittsomme sykdommer har falt med 70 prosent under pandemien. Det kan godt tenkes at det samme har skjedd i Sverige.

Forskerne understreker at det kan skyldes at helsevesenet har måttet fokusere på å håndtere pandemien, men at det også kan skyldes en reell reduksjon i spredning og forekomst av smittsomme sykdommer.

Det er ikke dermed gitt at man i Norge vil se færre dødsfall enn normalt, det man kaller en underdødelighet.

– Mange har spurt om vi ser en underdødelighet i Norge, men det har vi ikke funnet klare tegn på til nå. Så langt ser det ut til at vi ligger omtrent der vi har pleid å ligge, sier Anders Sønstebø, seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les også

Smitteverntopp åpner for egne regler for svensker

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Sverige